Oponický hrad

Oponice, Oponice

c098b5da573.webp
 
OPONICKÝ HRAD
Na západnom výbežku pohoria Tribeč dvíhajúcom sa nad ponitrianskou obcou Oponice stojí zrúcanina starého strážneho hradu postaveného v 13. storočí na ochranu Nitry a nitrianskeho kniežacieho hradu pred nájazdmi Tatárov a Turkov.
Hrad bol veľmi dobre opevnený, slovutnou sa stala jeho mohutná veža Tereš, ktorá počas tureckých vojen slúžila ako „trezor“ – svoje cennosti si sem ukladali zemania zo širokého okolia. Turkom sa Oponický hrad nikdy nepodarilo dobyť. Jeho osud však spečatil v prvej polovici 18. storočia sám cisár, ktorý ho dal – podobne ako mnoho iných slovenských hradov – po skončení uhorských stavovských povstaní vážne poškodiť, aby sa nemohol stať útočiskom odbojnej šľachty.
Zrúcanina Oponického hradu je dnes obľúbeným cieľom turistov. Hradný areál zasadený v príjemnom prírodnom prostredí je krásne upravený, nachádzajú sa tu ohniská, posedenia i smetné koše. Z hradu sa naskytá pekný a ďaleký výhľad.
V obci sa nachádza ešte malý reresančný kaštieľ slúžiaci ako Apponyiho poľovnícke múzeum.
História
Oponický hrad bol postavený približne na začiatku 13. storočia, v tom čase ho spravoval Čákov kastelán komes Valentín. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho bol hrad obsadený kráľovskými vojskami, ktorým velil Mikuláš z rodu Gutkeled, neskôr ho spravoval Dezider Kaplaym a ku koncu 14. storočia bol hrad vlastníctvom zakladateľa rodu Apponyiovcov – Mikuláš Ewrs. Kráľ Žigmund v 15. storočí dal vybudovať opevnené sídlo, kde trávil poľovačky. 
Hrad bol dobitý a zdevastovaný husitskými vojskami, našťastie sa hrad podarilo zachrániť, no jeho vlastníkmi sa stávali menej majetní šľachtici, ktorí neinvestovali značné prostriedky do jeho zveľaďovania. V období tureckých nájazdov patril do protitureckej obrany, a vďaka pevným opevneniam aj odolal.
Spory bratov Apponyiovcov prispeli k zániku hradu. Oponický hrad bol od 17. storočí opustený a jeho majitelia sa presťahovali do podhradia. Chátrajúci hrad podľahol požiaru a tak zostali iba holé múry.
V 19. storočí sa stal vďačným námetom spisovateľov, básnikov či maliarov, ktorí tu nachádzali pokoj a nšpiráciu. Apponyiovci mali k hradu samozrejme aj naďalej patriotský vzťah a tak ho udržiavali až do 30. rokov 20. storočia.
Po druhej svetovej vojne bol sporadicky udržiavaný asi do 60. rokov, konávali sa tu oponické majálesy, ale postupne sa upustilo aj od týchto podujatí, hrad začal chátrať a zarastať náletovými kríkmi a drevinami.
Súčasnosť
Dnešná zalesnená zrúcanina sa rýchlo rozpadá­va. Kým ešte v medzivojnovom období v siluete hradu dominovala valcovitá veža, dnes je sotva či­tateľný pôdorys jej rozpadnutého prízemia, bez vi­diteľného vnútorného priestoru. V 80. rokoch sa zrútila časť západnej steny severovýchodného palá­ca a jeho vyklonené hlavné priečelie hrozí zrúte­ním. Zrúcanina, ktorá nesie pamiatkové hodnoty zväčša renesančnej architektúry hradu, dnes nalie­havo volá po záchrane, pretože je cennou výpove­ďou o úrovni architektúry opevneného sídla výz­namnej rodiny Apponyiovcov.
Pôdorys
Najvyššia veža, pôvodne vysunutá z malého hradného areálu sa v súčasnosti nezachovala. Tak ako pôvodný stredoveký horný hrad aj veža podľahla zubu času. Obvodová hradba, ktorá obkolesuje hradné jadro vytvára predhradie v podobe širšieho parkanu. Z nej je najzachovalejšia západná časť opevnenia s mohutnou nárožnou baštou. Dobre viditeľná je aj najnovšia budova a to palác Apponyiovcov postavený v 16. storočí.
Na lepšie časy začalo hradu svitať v roku 2000 kedy skupina nadšencov založila v Oponiciach Občianske združenie Apponiana, ktorého cieľom bola záchrana Oponického hradu ako dominanty Oponíc a tohto regiónu. Odvtedy sa podarilo hrad vyčistiť od stoviek náletových drevín a stromov, ktoré vyrastali z hradných múrov, spomaliť deštrukciu muriva a pravidelným kosením a likvidovaním týchto škodlivých drevín zabrániť pokračujúcej deštrukcii hradného areálu.

Prístup: Turisti sa na hrad dostanú po chodníku, ktorý vedie z obce Oponice a výstup trvá približne hodinku. V súčasnosti je zrúcanina hradu spolu s múzeom a kaštieľom atraktívnym miestom pre turistov, ktorí zavítali do týchto končín. Oponický hrad je prístupný po zeleno značenom turistickom chodníku z Oponíc. Túra je nenáročná, vhodná i pre seniorov a rodiny s deťmi. Turisti môžu pokračovať vo svojej túre i na neďaleký hrad Gýmeš, alebo do Horných Lefantoviec, kde sa nachádza historická pamiatka kaštieľ.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Para a Polemic
o600x600-Para_a_Polemic_20242910345.webp Oponice 1,80 km
Kaštieľ Chateau Appony
7c528e11865.webp Oponice 1,80 km
Apponyiho poľovnícke múzeum
19fd4106667.webp Oponice 2,60 km
Marcibányiovský …
f520866f257.webp Oponice 2,60 km
Neobarokový kaštieľ Horné…
409243ec900.webp Horné Lefantovce 2,80 km
Renesančný kaštieľ Horné…
0d34c0b3733.webp Horné Lefantovce 3,00 km