Čierny hrad

Velčice, Velčice

ad92664d680.webp
 
ČIERNY HRAD
Čierny hrad je zaniknutý hrad na Slovensku v pohorí Tribeč, nachádzajúci sa 13 km severne od Zlatých Moraviec nad obcou Zlatno. Vznik hradu je obostretý rúškom tajomstva. Nedokladajú ho nijaké písomné pramene. Predpokladá sa, že ho vybudovali na prelome 13. a 14. storočia na mieste, kde v dobe bronzovej stálo praveké hradisko, a neskôr, v časoch Veľkej Moravy, slovanské výšinné opevnenie.
Minulosť hradu je zatiaľ málo známa, keďže donedávna sa na hrade nerobil žiaden výskum. Až v rokoch 2005, 2007 a 2009 sa na hrade uskutočnili prvé archeologické výskumy, ktoré nám pomohli presnejšie datovať dobu existencie hradu i jeho dispozíciu.
História
Hrad bol postavený s najväčšou pravdepodobnosťou na pravekom hradisku zo staršej doby bronzovej. Nálezový materiál taktiež dokladá osídlenie lokality v 9. a 10. storočí Slovanmi. Išlo pravdepodobne o výšinné opevnenie pred nájazdmi Maďarov.

Neskorší, stredoveký kamenný hrad bol podľa dispozície vybudovaný niekedy koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia. Stavba hradu hlboko v horách v tak odľahlej lokalite mimo významných ciest pravdepodobne súvisela s ryžovaním zlata v neďalekom Zlatne. Strategická poloha hradu umožňovala vizuálny kontakt s hradmi Gýmeš a Hrušov, ako aj neďalekým Velčickým hrádkom. Historik Ján Lukačka predpokladá, že stavebníkmi hradu boli predkovia Báša (Baas), ktorý žil na prelome 13. a 14. storočia.
V roku 1341 sa jeho synovia Marek a Ján spomínajú ako vlastníci Zlatna (Zalathnuk). Množstvo nálezového materiálu z 13. storočia však umožňuje na mieste kamenného hradu predpokladať existenciu staršieho drevozemného hrádku ešte v 13. storočí. Bášoví potomkovia pravdepodobne zomreli bez potomkov, lebo v roku 1386 daroval kráľ Zlatno Blažejovi Forgáčovi. Ten však ešte v ten istý rok umrel a jeho dediči o Zlatno pravdepodobne rýchlo prišli, keďže v roku 1396 sa spomína ako jeho vlastník Vavrinec z Veľkých Uheriec. Na základe nálezového materiálu možno predpokladať zánik hradu na prelome 14. a 15. storočia. Je však možné, že hrad bol dočasne kontrolovaný bratríkmi v polovici 15. storočia.

Z roku 1516 pochádza zatiaľ jediná písomná zmienka o hrade. V listine žiadajú Forgáčovci od kráľa právo ryžovať zlato na ich panstve Fekhetewar (Čierny hrad). Ojedinelé nálezy z 16. storočia umožňujú predpokladať, že hrad mohol byť v tejto dobe dočasne obnovený.

Od roku 2006 prebiehajú na hrade popri archeologickom výskume aj konzervačné práce.

Súčasnosť

Z pevnosti sa do dnešných čias zachoval iba malý múrik a nepatrné zvyšky jednej z hradných budov, ktoré sú obklopené mohutným valom s prepadliskom.
Prístup: Čierny hrad je prístupný po žlto značenom turistickom chodníku z obce Zlatno. Výstup je nenáročný, zvládnu ho i menej zdatní turisti. V lokalite hradu sa nachádza i ohnisko s posedením.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Zubria zvernica
348cfc2f321.webp Topoľčianky 2,10 km
Hrad Hrušov
5f7a0f9228.webp Hostie 8,70 km
Hrad Gýmeš
8c424f26675.webp Jelenec 8,80 km
Zámok Topoľčianky
b2c12f99219.webp Topoľčianky 9,10 km
Hipologické múzeum (Múzeum…
728849f9351.webp Topoľčianky 9,30 km
KONCERT KALI a PETER PANN
o600x600-KONCERT_KALI__202421691916.webp Hostie 10,30 km