Barokový kaštieľ Bošany

SNP 131, Bošany, Bošany

472f78b9245.webp
 
BAROKOVÝ KAŠTIEĽ BOŠANY
Barokový kaštieľ stojí v strede obce Veľké Bošany v severovýchodnej časti parku s historickou zeleňou. Kaštieľ bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963.
História
Neskorobarokový kaštieľ dal postaviť Ignác Bossányi ml. A jeho manželka Terézia v r. 1776. neskôr bol kaštieľ upravený v klasicistickom slohu. Bolo to sídlo Zessnerovcov. Neskôr kúpil kaštieľ Adolf Schmitt, budova sa stále jeho sídlom. Taktiež tu trávila posledné roky svojho žibota barónka Adelaida Krieghammer, dcéra generála a jedného z posledných ministrov vojny Rakúsko -uhorskej monarchie. Okolo r. 1940 sa kaštieľ stal majetkom obce, ktorá v ňom zriadila meštiansku školu. Neskôr po roku 1990 prešla budova do súkromného vlastníctva a bola jej venovaná náležitá pozornosť.
Pôdorys
Kaštieľ je obdĺžniková poschodová budova s 11 osovým priečelím, ktoré má 3 osový mierny stredný rizalit zakončený trojuholníkovým tympanónom. Na tomto rizalite je hlavný segmentový vstup do kaštieľ, ktorý je ešte zvýraznený balkónom s kovaným zábradlím, podopieraný dvoma kamennými stĺpami. Na parkovej fasáde je 5 osový vystupujúci rizalit, ktorý je zakončený rovnou balustrádovou atikou. Fasády kaštieľa členia okná v šambránach, lizénové rámy, bosované lizény, kordová rímsa a prízemie aj pásová rustika. Budovu kryje manzardová strecha. Miestnosti sú zariadené sčasti dobovým a sčasti moderným nábytkom.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Bošianská metelica vol.6
o600x600-Bosianska_metelica_vol_6_24_202471211140.webp Bošany 0,10 km
Renesančný kaštieľ Bošany
92bada7c761.webp Bošany 0,20 km
Maxclub
e713d177438.webp Krušovce, okr. Topoľčany 3,60 km
Neobarokový kaštieľ Klátova…
217cb443777.webp Klátova Nová Ves 4,40 km
Renesančný kaštieľ Klátova…
cbad1057707.webp Klátova Nová Ves 4,50 km
Letné kúpalisko Topoľčany
009c071278.webp Topoľčany 5,00 km