Kaštieľ Chateau Appony

Oponice 271, Oponice

7c528e11865.webp
 
KAŠTIEĽ CHATEAU APPONY
Oponice sú neveľkou obcou medzi Topoľčanmi a Nitrou, jej história je však tak rozsiahla, ža sa dotýka hviezd. Od roku 1392 ju spravoval šľachtický rod Apponyiovcov, ktorého potomkovia tu zotrvali až do r. 1940. Boli to skvelí diplomati Rakúsko-Uhorskej monarchie a mecéni, svojho času zakladatelia jednej z najväčších knižníc v strednej európe Bibliothecu Apponianu. Dominantou kraja je bez pochýb oponický hrad, ich prvé rodové sídlo, ktorého ruiny nám pripomínajú starca, rezignovane hľadiaceho do hrobu.

Chateau Appony je renesančný kaštieľ, obývaný ich rodom vyše šesť storočí. Tento kaštieľ sa nachádza v nádhernom prostredí takmer 7 ha anglického parku v západnej časti obce.
Okrem neho sa tu nachádza celý rad ďalších pamiatok, ako sú Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ, kde je štýlové poľovnícke a etnografické múzeum. V jeho priestoroch nájdete aj artefakty legendárnych amerických bombardérov nazývaných aj lietajúce pevnosti (flying fortress) B-17, ktoré tu na sklonku 2. Sv. vojny skončili svoje vojnové ťaženie. Okrem toho sa tu nachádza kostol sv. Petra a Pavla so sprístupnenou hrobkou rodu Apponyi.
Pôvodne renesančný kaštieľ zo 16. storočia. Prešiel stavebnými úpravami v 17. a 18. storočí. Roku 1844 ho klasicisticko-novogoticky prestavali a rozšírili na trojtraktovú budovu. Majiteľ kaštieľa Anton Apponyi chcel do Oponíc previezť svoju známu knižnicu z Bratislavy, ktorá mala asi 25 000 zväzkov, a v kaštieli nebolo pre ňu dosť vhodných miestností, dal urobiť k severnému traktu kaštieľa prístavok, do ktorého previezli knižné fondy (miestnosť je 23 m dlhá, 10 m široká), v nej bola časť knižnice. Knižnica sa po roku 1945 zachovala (cca 10 000 zväzkov diel od začiatku 16. storočia).
História

Kaštieľ bol postavený Apponyiovcami v 16.-17. storočí. Obývaný bol príslušníkmi tohto rodu až do roku 1940. Prišli sem bývať z hradu a kaštieľ postupne prestavovali až do 19. storočia, kedy tu naposledy v rokoch 1844-46 pribudlo severné krídlo kaštieľa dostavbou slávnej rodinnej Apponyiovskej bibliotéky a kaštieľ tak dostal definitívnu podobu písmena U.
V parku sa nachádzajú významné a vzácne dreviny či solitéry, fontána či tenisové antukové kurty založené samotnými Apponyiovcami čoby fanúšikmi Wimbledonu. Po smrti posledného majiteľa panstva grófa Henrika Apponyiho v roku 1935 kaštieľ spolu s panstvom kúpil veľkostatkár Ing. Vít Slezák, ktorý v kaštieli s rodinou nielen býval, ale na priľahlom majeri hospodáril a zveľadil tunajšie vinice, rastlinnú a živočíšnu výrobu. Bohužiaľ v roku 1948 mu podnik znárodnili a skonfiškovali, kaštieľ slúžil na rôzne vúučbové a politické účely.        

V polovici 70. rokov kaštieľ získala bezodplatne VŠP v Nitre, ktorá ho začala opravovať so zámerom vytvoriť z neho školiace stredisko pre študentov. Po roku 1989 však škola z finančných dôvodov musela od svojho zámeru ustúpiť a budovu s parkom už potom iba udržiavala a v roku 2007 ruinu kaštieľa so zdevastovaným parkom odpredala spoločnosti I&P Slovakia a.s., ktorá v tomto období už finšuje s excelentnou prestavbou kaštieľa v duchu doby a približne v polovici roku 2011 chce kaštieľ otvoriť ako luxusný hotelový komplex s nadštandartnými službami v rámci regióniu. Pre milovníkov histórie a turistov bude určite dôležité uviesť, že do severného krídla zrenovovaného kaštieľa sa po desiatkach rokov znovu vráti slávna Apponyiovská bibliotéka s takmer 30 000 zväzkami vzácnych kníh, čím sa tento hotelový komplex stane na Slovenskú jedinečným.

Park tiež prechádza revitalizáciou, obnovujú sa trávnaté plochy, nanovo bude postavená zámocká fontána, ktorá medzičasom bola zdevastovaná a obnovené sú aj tenisové kurty v parku s moderným povrchom a umelým osvetlením. Vôbec iluminácia či už parku alebo budovy kaštieľa bude dych vyrážajúca samozrejme s ohľadom na historické pozadie a rešpektujúc dobovosť a vzhľad svietidiel, budú si môcť návštevníci či už hotela alebo parku vychutnať čaro minulých storočí v nádhernom historickom komplexe a to už onedlho.
Pôdorys

Najstaršia stavba bola dvojkrídlová na pôdoryse tvaru L, dnešná trojkrídlová má pôdorys U. Dvojpodlažná budova, ktorá má v renesančnom krídle smerom do parku situovaný balkón, nesený šiestimi kovovými stĺpmi. Fasády na prízemí s priebežnou rustikou, na juhovýchodnej bašte s pseudogotickou úpravou, zakončené štítkovou atikou, pod ktorou prebieha oblúčikový vlys. Dostavba poschodia má lizénové orámovanie. Steny nádvoria pôvodne prelomené arkádami (dnes zamurovanými).

Chodby zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami alebo pruskými s medziklenbovými pásmi, v prístavbe zrkadlovými stropmi s fabiónmi. Miestnosti prístupné z chodieb majú valené klenby s lunetami, na prízemí hrebienkové, krížové i pruské klenby. V pristavaných častiach sú rovné stropy so štukovými obrazcami. Vstupné vchody v severnom a južnom krídle. Pri vchode do anglického parku súsošie sv. Anny s P. Máriou, barokové z roku 1769.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Para a Polemic
o600x600-Para_a_Polemic_20242910345.webp Oponice 0,00 km
Apponyiho poľovnícke múzeum
19fd4106667.webp Oponice 0,80 km
Marcibányiovský …
f520866f257.webp Oponice 0,80 km
Oponický hrad
c098b5da573.webp Oponice 1,80 km
Neobarokový kaštieľ Horné…
409243ec900.webp Horné Lefantovce 4,60 km
Renesančný kaštieľ Horné…
0d34c0b3733.webp Horné Lefantovce 4,70 km