Slovenské poľnohospodárske múzeum

Dlhá 92, Nitra, Nitra

d9472664600.webp
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Múzeum sa venuje najstarším dejinám poľnohospodárstva, tradičným remeslám, poľnohospodárskym strojom a letectvu. Nachádza sa tu aj skanzen ľudovej architektúry.
História
Slovenské poľnohospodárske múzeum bolo založené dňa 23. 10. 1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v r. 1924-28 pod vedením architekta Michala Milana Harminca a staviteľa V. Nekvasila. Nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli Slovenské národné múzeum.
Počas výstavby múzea sa v r. 1927 v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4. 5. 1930 bolo múzeum slávnostne otvorené pre širokú verejnosť pod názvom Zemedelské múzeum v Bratislave. Táto slávnosť bola v priamom prenose vysielaná aj v rozhlase. Počas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v r. 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4.

Od 1. 1. 1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v r. 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.

EXPOZÍCIE A SKANZEN

-   Najstaršie dejiny poľnohospodárstva
-   Poľnohospodárske motívy v umení
-   Tradičné remeslá a spracovateľstvo
-   Poľnohospodárske stroje a letectvo
-   Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom
-   Skanzen

Najstaršie dejiny poľnohospodárstva

Expozícia vznikla v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, sprístupnená verejnosti bola v r. 1994. Mapuje vývoj poľnohospodárskych techník od najstarších čias po stredovek a jej cieľom je ukázať, že územie Slovenska v poľnohospodárskom vývoji nezaostávalo za okolitým svetom. Exponáty tvoria väčšinou archeologické nálezy zo Slovenska a predstavujú kultúrnu úroveň roľníckych etník od neolitu do konca stredoveku.
Poľnohospodárske motívy v umení

V expozícii sa nachádzajú kópie oltárnych reliéfov s poľnohospodárskymi výjavmi (najmä s motívom rozsievača) z rôznych kútov Slovenska. Expozíciu dopĺňajú originálne drevené a kamenné plastiky zobrazujúce svätcov a zvonica.

Tradičné remeslá a spracovateľstvo

Expozícia dokumentuje tradičné technológie spracovania rastlinných a živočíšnych produktov. Tematicky nadväzuje na úvodnú expozíciu „Najstaršie dejiny poľnohospodárstva“, ktorá sa končí stredovekom. Témy ako novoveké manufaktúrne a veľkovýrobné technológie spracovania, výroba a uchovania poľnohospodárskych produktov predovšetkým potravín sú prezentované v 14 samostatných kójach: mlynárstvo, pekárstvo, olejárstvo, mäsiarstvo, mliekarstvo, spracovanie priadnych rastlín, debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo, rezbárstvo, kováčstvo, garbiarstvo, sedlárstvo, cukrovarníctvo, konzervárenstvo, liehovarníctvo, pivovarníctvo, vinohradníctvo a vinárstvo.
Poľnohospodárske stroje a letectvo

Expozícia poľnohospodárskych strojov dokumentuje vývoj historickej mechanizácie od konca 19. do 2. polovice 20. storočia. V pavilóne sa nachádzajú traktory, sejačky, kombajny, mláťačky, rajtáre, stabilné motory, geple, turbíny.
V expozícii poľnohospodárskych lietadiel sa nachádzajú 2 lietadlá, helikoptéra, motory lietadiel a ďalšie exponáty dokumentujúce vývoje poľnohospodárskeho letectva na Slovensku. Expozíciu dopĺňa zbierka historických motoriek od súkromného zberateľa Mariána Klenku.

Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom

Expozícia je venovaná hasičskej technike. Nachádzajú sa tu záprahové striekačky, hasičské autá a ďalšie exponáty dokumentujúce vývoj hasičstva na Slovensku od konca 19. storočia.

Skanzen

V skanzene Slovenského poľnohospodárskeho múzea sa nachádza 33 objektov dokumentujúcich poľnohospodársku minulosť. Na základe výskumu v r. 1980 boli  z celého územia Slovenska vybrané rôzne typy hospodárskych stavieb z obdobia 19.-20. storočia a ich kópie sa začali stavať v priestore plánovaného skanzenu od r. 1982. O 2 roky neskôr pri príležitosti výstavy Agrokomplex ´84 bolo sprístupnených prvých 6 expozícií. Hoci sú samotné stavby kópiami, ich vnútorné vybavenie (technologické zariadenia, nábytok) sú pôvodné.

Dnes ponúkame návštevníkom prehliadku týchto objektov: škola (Divín, 19. stor.), mliečnica (Čifáry, 20. stor. ), pálenica (Moravské Lieskové, 20. stor.), lisovne oleja – klasická/ľanová (Žirany, 18. stor.) a strojová (Soľ, 20. stor.), voštinársky záboj (Budikovany 19. stor.), valcový mlyn (Cakov, 20. stor.), kamenný mlyn (Franková, 19. stor.), vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. stor.), pekáreň (Veľký Biel, 20. stor.), salaš (Spišská Belá, 19. stor.), zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. stor.), čistička osív (Rimavská Seč, 20. stor.), stupa na konope – valcová (Rimavská Seč, 20. stor.) a kladivová (Boliarov, 20. stor.), valcha (Liptovský Ondrej, 19. stor.), senníky (severné Slovensko 19. stor.), včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. stor.), ranostredoveká roľnícka usadlosť (Veľká Morava, 8./9.stor.), symbolický cintorín (kríže z celého Slovenska).

V historickom obchode konzume z prvej polovice 20. storočia je počas ohlásených podujatí pre návštevníkov pripravená ochutnávka tradičnej meltovej kávy. Zaujímavosťou sú aj ukážky lisovania oleja na klasickom lise, drvenia konopného vlákna na stupe a pečenia osúchov v pekárni.

V areáli skanzenu sa nachádza aj Nitrianska poľná železnica s technickým vybavením (depo s 3 parnými a dieselelektrickým rušňom, železničná točňa z Radošiny, kryté vozne z Korytnice, vyhliadkové vozne, rôzne vagóny).
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Termál
a4bff507937.webp Podhájska 28,10 km
Apartmán Monty 2
Zľava
5,00 %
1704545452-Slovago-monty.webp
Podhájska 28,40 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Jazdecký klub svätého Juraja …
2562a99898.webp Nitra 0,60 km
SLOVAK CAR FESTIVAL 2024
o600x600-SLOVAK_CAR_FESTIVAL_2024_202427815.webp Nitra 1,00 km
Pán kolega,čo máš nové?
o600x600-Pan_kolega_co_mas_nove__20246392851.webp Nitra 1,30 km
Temné kecy
o600x600-_20246593226.webp Nitra 1,30 km
Botanická záhrada SPU
39b72cef291.webp Nitra 1,40 km
Skidomivo - špecializovaná…
d851802d745.webp Nitra 1,40 km