Kaštieľ Tovarníky

Tovarníky, Topoľčany

25a2b1a6779.webp
 
KAŠTIEĽ TOVARNÍKY

V obci Tovarníky, ktorá sa stala súčasťou mesta Topoľčany, je v areáli parku veľký Kaštieľ. Vo svojich hmotách je ukážkovým typom renesančného uhorského opevneného kaštieľa, aké sa stavali okolo roku 1600. Štvorkrídlový s veľkými nárožnými baštami na bastiónovom pôdoryse. Postavili ho pre arcibiskupa Františka Forgácha. Po opustení hradu Topoľčany sa stal sa sídlom panstva.
História
V rokoch 1730 – 1750 v rámci veľkolepej a rozsiahlej barokovej prestavby kaštieľ bol odbúraním južného krídla vytvorený pre barokovú architektúru typický „Cour d ΄ honneur“. Súčasťou objektu, nádvoria a parku boli plastiky, sochy, štrukturálna výzdoba, obrazy. Koncom 19. storočia bola vo východnom krídle postavená pseudogotická kaplnka, prebiehajúca cez dve podlažia.
V polovici 18. storočia ho prestavali v štýle viedenského baroka a nie je vylúčené že projekt vyhotovil vedúci architekt cisárskej projekčnej kancelárie, F. A. Hillebrandt. Odstránením jedného krídla vzniklo typické čestné nádvorie a stredné krídlo upravili rizalitom piana nobile. Po zvučných menách šľachtických majiteľov panstva, nastúpila v roku 1868 novodobá podnikateľská rodina Stummer. Jej členovia dali základ podnikom v mnohých obciach a najmä v meste Topoľčany.
Stavebný vývoj objektu skončil prestavbou strešnej konštrukcie z pôvodnej sedlovej na manzartovú – rok 1925, zo šindľovej krytiny ostala eternitová, nad nárožnými baštami a stredným rizalitom boli vytvorené mohutné stanovo-manzardové útvary, ktorých hmota nevhodne pôsobila svojou disproporciou v rámci inak veľmi citlivo a vyváženej kompozície architektonického celku. V bočných krídlach bola vybudovaná rada podkrovných miestností.
Požiar, ktorý vznikol dňa 24. 4. 1945, zničil strešnú konštrukciu a menšiu časť stropov prvého poschodia avšak murované časti a podstatná časť technického vybavenia zostala nedotknutá. V tomto období patril kaštieľ pod správu Fondu štátnych majetkov. Po vyhorení boli rekonštruované najskôr stropy. Dňa 5. 4. 1949 objekt prešiel pod správu MNV Tovarníky a v ten istý rok pod Komunálny podnik Tovarníky.
Roku 1951 rozhodlo MNV Tovarníky s odborníkmi, že objekt kaštieľa sa dá zrekonštruovať do pôvodného stavu pred vyhorením. Namiesto rekonštrukcie došlo v rokoch 1952 – 1953 k rozobratiu časti kaštieľa pre stavbu JRD Ludanice a JRD Tovarníky. Súhlas na to poskytla ONV v Topoľčanoch. Dňa 3. 12. 1970 iniciatívou Slovenského pamiatkového ústavu, stredisko v Bratislave, bola vypracovaná správa, doplnená o návrh rámcového lokalitného programu ako i návrh nutných opatrení pre zahájenie realizačných prác. Kaštieľ bol rekonštruovaný do dnešnej podoby. Donedávna patril kaštieľ obci, no od roku 1996 ho odkúpila súkromná firma.
Pôdorys
Vývojovo nadväzuje na starší typ ranorenesančného jagelovského zámku. Základom kompozičnej schémy bol uzavretý štvorec o strane dĺžky asi 71 m, na ktorého nárožiach sú situované štyri mohutné nárožné ušnicové bastióny. Kaštieľ bol obkolesený hlbokou vodnou priekopou, ktorej existenciu potvrdil sondážny prieskum, ktorý realizoval posledný majiteľ objektu barón A. Stummer.
Podľa špecifickej architektúry stavbu asi realizoval pravdepodobne odborník z cudziny, spomína sa prof. F.A.Hillebrandt. Bez ohľadu na tradície, typológiu a tvarovú svojbytnosť slovenskej renesancie postavil budovu už v duchu ranného baroka.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Country Club Sheriff
9e04ac55232.webp Tovarníky 0,20 km
Riva Disco Club
e143b165595.webp Topoľčany 2,00 km
ABBA SYMPHONIC show
o600x600-ABBA_SYMPHONIC_show_20231123152928.webp Topoľčany 2,00 km
Empe Sport - požičovňa
cbe82828427.webp Topoľčany 2,20 km
Tribečské múzeum
cd74f563885.webp Topoľčany 2,30 km
Life Club Topoľčany
42e55105511.webp Topoľčany 2,60 km