Vojenské múzeum - Piešťany

Žilinská cesta 6545, Piešťany, Piešťany

34143f0b696.jpg
Vojenské historické múzeum - Piešťany
Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.
Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované.
Expozícia
Dňa 25.9.2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom “ Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách.
Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31.12.2015 v zbierkovom fonde 8 914 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.
 
Vnútorná expozícia
Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách:
Ťažisko expozície je v hale číslo 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a  techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992. V hale číslo 2 je vystavovaná ľahká obrnená technika. V hale číslo 3 je vystavovaná ťažká pásová technika.
Vonkajšia expozícia
Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov:

-    letecká technika a technika pro­tivzdušnej obrany;
-    ženijná technika;
-    tanková a obrnená technika;
-    delostrelecká technika.

Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov a organizovaním prezentačných akcií spojených s dynamickými ukážkami pri rôznych príležitostiach, napr. „Noc múzeí“, „Deň detí“, „Ozbrojené zložky deťom“ a iné.
 
Zatiaľ nemá zľavu
Autor si neželá hodnotenia zverejniť

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Máj ***
Zľava
3,40 km
106
127ccf3c10.jpeg Piešťany
Hotel Korekt ***
Zľava
4,20 km
115
c628f393966.jpg Banka

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Požičovňa Ramar
0,80 km
03ebea9d409.jpg Piešťany
GOLF - COUNTRY CLUB Piešťany
1,40 km
93491ad993.jpg Piešťany
Cotton Club OD PRIOR
1,50 km
2a3355f944.jpg Piešťany
Balneologické múzeum
1,90 km
bf9b873e615.jpg Piešťany
Požičovňa štvorkoliek - 4adventure
2,00 km
fd4ce9dc168.jpg Piešťany
Kúpele Piešťany
2,00 km
49e27b42108.jpg Pieštany
/images/users/20/1601814301_20.png
Kontaktná osoba

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.