Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika

Sládkovičova 41, Hlohovec, Hlohovec

3d56d1b5457.webp
 
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika

Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku, kde sa nachádza hvezdáreň a planetárium. Naše zariadenie slúži najmä na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť. V odbornej činnosti sa zameriavame na fyziku Slnka a premenných hviezd.
Pre ZŠ, SŠ poskytujeme exkurzie do planetária, programy pre verejnosť a astronomické pozorovania Slnka, príp. aj nočnej oblohy. Ročne nás navštívi takmer 20 tisíc návštevníkov. Máme pripravených niekoľko kvalitných programov, odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie.

Organizujeme záujmovú činnosť detí a mládeže v rámci Astronomického krúžku pre žiakov ZŠ a Klubu mladých astronómov pre študentov SŠ. Pripravujeme alebo sa podieľame na príprave rôznych zrazov, stretnutí a seminárov určených pre mládež, študentov, učiteľov, širokú verejnosť ale aj vedcov.

Observatórium má k dispozícii prístrojovú techniku na veľmi dobrej úrovni, patrí k nej aj druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Rozsiahla batéria kvalitných prístrojov sa využíva pri pozorovaniach v rámci popularizačnej a vedeckej činnosti. Observačnú činnosť v oboch prípadoch zabezpečuje pozorovateľsko-výskumné oddelenie HaP a Klub pozorovateľov, ktorého členmi sú vážny záujemci o astronómiu spolupracujúci s HaP Hlohovec nielen pri pozorovaniach. Získavame pozorovací materiál o Slnku, Slnečnej sústave a našej Galaxie i ostatných a najmä z oblasti premenných hviezd. Publikujeme odborné i vedecko-populárne publikácie v domácich i zahraničných časopisoch. Pri hvezdárni svoju činnosť rozvíja Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.
V oblasti stelárnej astronómie sa sústreďujeme na štúdium vybraných kataklizmatických a symbiotických premenných hviezd. Pozorovania premenných hviezd majú pre astrofyziku obrovský význam, pričom sa dajú robiť i v amatérskych podmienkach a s jednoduchými prostriedkami. Štúdium kataklizmík patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce oblasti súčasnej astrofyziky, a preto uvítame každého pozorovateľa, ktorý má záujem tieto hviezdy pozorovať.
 
Venujeme sa tiež pozorovaniu zákrytov nebeských telies, pozorovaniu meteorov a meteorických rojov, fotografovaniu zaujímavých astronomických objektov a úkazov. Organizovaním rôznych prednášok a podujatí, seminárov a astronomických pozorovaní prispievame k popularizácii astronómie na Slovensku.

Planetárium

Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je umiestnené planetárium ZKP-2 firmy Zeiss, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Súčasťou projekcie je aj niekoľko menších projektorov: model Slnečnej sústavy, Jupiter so štyrmi Galileiho mesiacmi, kométa, meteory a umelá družica Zeme.

Audiovizuálne programy sú kombináciou projekcie planetária, videoprojekcie, zvukového záznamu, diapozitívov a živého slova. Programy doplňujú učivo a poznatky z astronómie a fyziky. Výsledky astronomických výskumov sú podávané populárnou formou, a preto sú vhodné aj pre širokú verejnosť. Vo vstupnej hale sú pripravované výstavy s astronomickou tématikou. Od hvezdárne je pekný výhľad na mesto Hlohovec a jeho okolie. Vo hvezdárni je možné zakúpiť rôzne astronomické materiály ako ročenky, mapky, pohľadnice, ...
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Hlohovecký zámok
726bfeec901.webp Hlohovec 0,70 km
One Club
15c3247159.webp Hlohovec 0,90 km
Kúpalisko Hlohovec
b1d167fb968.webp Hlohovec 1,00 km
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
ebc65267625.webp Hlohovec 1,20 km
Kúpalisko Koplotovce
1bcf0ac110.webp Koplotovce 5,80 km
Kaštieľ Kaplath
eb49f104694.webp Koplotovce 6,30 km