Kaštieľ Chtelnica

Družstevná 694/20, Chtelnica, Chtelnica

1eab7701984.webp
KAŠTIEĽ CHTELNICA
Kaštieľ sa nachádza v južnej časti obce na ľavej strane cesty z Chtelnice smerom do Trstína. Jeho pôvod siaha do konca 16. storočia a súvisí s dobrovodským panstvom. Chtelnický kaštieľ je zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok a jeho vlastníkom je Obec Chtelnica. Celý objekt sa skladá z centrálne umiestnenej hlavnej budovy kaštieľa, ktorá je obklopená štyrmi pavilónmi. Za kaštieľom sa tiež nachádza rozsiahly park s rybníkom. Kaštieľ v minulosti navštívili historické osobnosti ako Mária Terézia, či Jozef Tiso. 
História
Kaštieľ pôvodom z konca 16. storočia bol vo vlastníctve významného šľachtického rodu Erdődyovcov a stal sa centrom Dobrovodského panstva. Dobrovodské panstvo tvorilo 12 obcí a mestečká. Výstavbu kaštieľa v Chtelnici si vyžiadali rozsiahle alodiálne panské pozemky a ich správ, v neposlednom rade aj význam mestečka, výsadami obdarovaného už na začiatku 15. storočia. Na mieste pôvodného kaštieľa postavili na konci 16. storočia renesančný objekt s opevnením – nazývaný „castrum“, kúria. Tento poznatok vyplýva z písomných správ roku 1603 i 1618. Avšak objekt kaštieľa pravdepodobne nespĺňal požiadavky zemepánov a v rokoch 1583-1584 kaštieľ dali prestavať podľa požiadaviek chorvátskeho pána Krištofa Ungnada. Ten pozýval 6.12.1583 písomne panstvo širokého okolia na svadbu svojej dcéry Anny s grófom Tomášom Erdödym na 22. januára 1584, a to „in nostra nova Curia Witenze“, čiže v novej kúrii v Chtelnici. Celé panstvo spravoval v kaštieli sídliaci povizor, správca, jemu podliehalo úradníctvo i služobníctvo.
Doteraz udávaný rok 1603 ako rok vzniku kaštieľa sa môže skôr pokladať za rok jeho prestavby pre vyššie nároky panstva. Na začiatku 17. storočia vlastnil kaštieľ Tomáš Erdödy po sobáši s Annou Ungnadovou. Rod Erdödyovcov mal kaštieľ v majetku viac ako dve a pol storočia. Gróf Juraj Druget v prítomnosti Krištofa Erdödyho vydal v roku 1618 v kaštieli zakladaciu listinu kláštora františkánov sv. Kataríny pri Naháči. Majitelia niekoľkokrát prestavovali objekty kaštieľa, v podstatnej miere v roku 1679 prešiel kaštieľ rozsiahlou rekonštrukciou, keď bol pôvodne renesančný objekt zmenený na barokový a táto podoba sa zachovala dodnes. Podrobnejší popis kaštieľa sa zachoval z roku 1786. Toto príslušenstvo vzniklo hlavne ako dôsledok príprav tereziánskych osláv v roku 1775, kedy zemepán Ján Erdödy, bývalý prezident uhorskej kráľovskej komory, privítal v kaštieli samotnú panovníčku Máriu Teréziu so sprievodom, na jej počesť usporiadal poľovačky, ples, ohňostroj i ďalšie slávnosti.
V polovici 19. storočia panstvo prevzali Pálffyovci a kaštieľ v Chtelnici sa stal ich letným sídlom. Noví majitelia dali obnoviť vnútorné zariadenie, umiestnili empírový nábytok, len v 13 miestnostiach ponechali pôvodné staršie zariadenie. Okolie kaštieľa i priľahlé objekty v minulosti zodpovedali nárokom zemepána. V okolí kaštieľa sa rozprestieral anglický park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, zdobenými sochami, skleník so vzácnymi kvetmi, oranžéria a promenáda. Pod kaštieľom sa nachádzali priestranné pivnice, v ktorých roku 1760 uskladňovali 1958 okovov vína z panských i poddanských viníc.
Pálffyovci sa zdržiavali v kaštieli zriedkavo, v roku 1912 Jozef Pálffy dal kaštieľ do prenájmu majiteľovi bratislavského pivovaru Viktorovi Steinovi. Za správcu chtelnického majera ustanovili bohatého obchodníka židovského pôvodu Šándora Schneidera. Pálffyovci dali odviezť z kaštieľa najcennejšie vnútorné zariadenie, takže do konca druhej svetovej vojny zostal prakticky neobývaný. V pôvodnom stave sa do súčasnosti zachovali vlastne iba samotné objekty kaštieľa zvonka. Zlému osudu neunikla ani umelecky cenná kaplnka vo východnom pavilóne s námetom Ukrižovania. Vo vnútornom zariadení umelecky najcennejší bol oltárny obraz Ukrižovania, olej na plátne, ktorý dal vyhotoviť gróf Ján Erdödy pravdepodobne v roku 1769.
Tragické prevratové udalosti sa v novembri 1918 v Chtelnici prejavili aj na kaštieli. Rabovka domácich i vpád maďarského vojenského oddielu 11. novembra spôsobili nenahraditeľné škody na vnútornom zariadení i na samotných objektoch kaštieľa. Zničil sa tiež písomný archívny materiál, ktorý obsahoval pramene k dejinám panstva aj obce, podobne bohatá knižnica, umelecký nábytok a podobne. Väčšina zhorela, ostatok rozkradli. V novembri v roku 1941 slávnostne otvorili v kaštieli Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže za účasti prezidenta Dr. Jozefa Tisu. V tomto období na požiadanie správy Matice slovenskej v T. Sv. Martine ohlásil miestny notársky úrad, že kaštieľ je vnútri opustený, neobsahuje vzácny inventár ani historické pamiatky.
Po roku 1945 kaštieľ prevzal do vlastníctva štát, formálne v roku 1949 požiadala štátna správa grófa Pálffyho, aby odovzdal objekty. Už v školskom roku 1945-1946 v kaštieli umiestnili meštiansku školu, neskôr Základnú deväťročnú školu. V rožných pavilónoch dočasne umiestnili rodinné byty, v jednom lekársku ordináciu. Tento stav trval do roku 1972, keď vybudovali novú školu s príslušenstvom. Keďže o využitie kaštieľa nemali záujem kultúrne inštitúcie, prevzalo ho ministerstvo vnútra, najskôr v ňom zriadilo svoju školu. Objekty z časti renovovali, upravili okolie s parkom, v areáli však vybudovali garáže. Pôvodný masívny oporný múr od cesty zbúrali a nahradili novým. Po zániku školy bol v kaštieli zriadený archív ministerstva vnútra. Od roku 2000 je majetkom obce.
SÚČASNOSŤ
Regionálne múzeum
Pravidelne situované pavilóny okolo centrálne umiestneného kaštieľa sú na Slovensku ojedinelým javom. Zrekonštruované pavilóny patriace k hlavnej budove preto ponúkajú bohaté využitie svojich priestorov. V pivničných priestoroch sa nachádza regionálne múzeum, ktoré spravuje viaceré zbierky. Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín bývalého mestečka Chtelnica a jeho okolia. Súčasťou expozície je historická, paleontologická a speleologická časť. Návštevníci môžu pri prehliadke po kaštieli sledovať nielen architektúru stavby, ale aj nahliadnuť do priestranných pivníc, v ktorých sa v minulosti skladovalo veľké množstvo vína. K tejto časti kaštieľa sa viaže povesť o mladej kontese, ktorú v múroch pivnice stihol jej osud. V múzeu sme tiež rozbehli úspešnú sériu prednášok, kde sme ako hosťa privítali historika Pavla Dvořáka, či antropologičku Silviu Bodorikovú. Vo východnom pavilóne sa nachádza Kaplnka Ukrižovania, ktorá bola postavená v roku 1769 grófom Erdődym a zároveň je sprístupnená návštevníkom múzea.
Malokarpatská galéria
V severnom pavilóne vznikla Malokarpatská galéria, ktorej poslaním je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s výtvarnou činnosťou z tvorby regionálnych umelcov. Snahou galérie a členov Klubu regionálneho umenia a histórie je prezentovať výtvarné diela rôznych žánrov. Vo výstavných priestoroch je na troch poschodiach vytvorená expozícia, ktorá sa periodicky mení, aby sa tým vytvoril priestor pre väčší počet umelcov na prezentáciu ich tvorby. Otváranie nových výstav je sprevádzané kultúrnym programom, čím sa dotvára atmosféra k vystavovaným dielam. Zameranie galérie nie je špecifikované, svoj priestor tu nájdu maliari, fotografi, sochári, aj rezbári. Okrem výtvarného umenia svoj priestor dostávajú aj hudba, umelecké slovo, či film.
Kaštieľ sa stal kultúrnym priestorom obce, kde sa stretávajú jednotlivé formy umenia.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Chata Natália
1632863633-241142013-409187184060937-6124602810269013040-n.webp Zelená Voda 28,80 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kláštor Sv. Kataríny
c82ef9bc104.webp Dechtice 6,60 km
Jaskyňa Veľká pec
f3cc85a5124.webp Prašník 7,80 km
Hrad Dobrá Voda
934ccf87854.webp Dobrá Voda 8,30 km
Kaštieľ Rakovice
04791b37273.webp Rakovice 8,50 km
Šikmá veža fest
o600x600-Sikma_veza_fest_24_202432281040.webp Vrbové 9,90 km
HODY VEĽKÉ KOSTOĽANY
o600x600-HODY_VELKE_KOSTOLANY_2024_20243228933.webp Veľké Kostoľany 10,10 km