Kaštieľ Rohov

Rohov 27, Rohov

70ade5ee624.webp
 
KAŠTIEĽ ROHOV

Je to klasicistická stavba, postavená v štvrtine 19. storočia s použitím staršej stavby. Ide o blokovú pozdĺžnu dvojpodlažnú budovu s ústredným stĺpovým portikom na čelnej strane. Na dvorovej fasáde je trojosový stredný rizalit, zakončený tympanónom. Fasády sú členené priebežnou kordónovou rímsou a nadokennými rovnými rímsami. Strecha je rizalbová s novými manzardovými oknami. Miestnosti s rovným stropom sú komunikačne spojené chodbou, zaklenutou českými plackami. Od r. 1953 je tu ústav sociálnej starostlivosti pre mládež so 105 posteľami.
História
Prvý objekt na mieste dnešného kaštieľa pochádzal z roku 1650. Dnešná klasicistická budova bola postavená začiatkom 19. storočia za baróna Ferdinanda Horeckého z Moravy na starších základoch. V roku 1899 sa stáva novým majiteľom Hebert Lipót. Následne majetok odkupuje Alfréd Murányi z Budapešti s manželkou grófkou Bekonyi.
V roku 1919 celý majetok odkúpil barón Dr. Otto Beck s manželkou Margaretou Schwitzerovou, ktorí mali dvoch synov a rohovské panstvo im slúžilo ako letné sídlo. Traduje sa, že veľký požiar kaštieľa v roku 1924 zapríčinil sám barón Beck ako pomstu svojej manželke, ktorá ubodala na smrť svoje dieťa.
Počas 2. svetovej vojny ostal kaštieľ neobývaný. Zaujímavé je, že nikoho nezaujímal opustený kaštieľ. Okolo sa rozprestieral park s veľkou ovocnou záhradou, avšak u všetkých ľudí bolo toto miesto v akejsi posvätnej úcte, nikoho ani nenapadlo preliezť plot do parku. Cez vojnu v rokoch 1943-44 tu boli ubytované nemecké deti - dievčatá – Hitlerjugend. Predtým ako sa sem nasťahovali, Rebel vyraboval celý kaštieľ. Po vojne ostal kaštieľ dlhšiu dobu bez majiteľa, až kým v roku 1954 štátna správa nariadila vykonať úpravy a následne sa zriadil v budove kaštieľa Domov dôchodcov.
Pôdorys
Nová budova bola zvýšená o jedno poschodie, v interiéri sa vybudovali veľké salóny, zaviedla sa elektrina a ústredné kúrenie. Po kompletnej rekonštrukcii sa barón začal venovať poľnohospodárstvu.
Kaštieľ je príkladom vidieckeho sídla, ktorého architektúra reprezentuje slohovo čistý, proporciách vyvážený klasicizmus. Hlavný vstup do kaštieľa bol v úrovni severozápadnej fasády kaštieľa (súčasný vstup) kovanou dvojkrídlovou bránou s malo bránkou pre peších.
Severozápadne od kaštieľa je na štvorcovej ploche situovaný hospodársky dvor. Jeho súčasťou boli aj severne od kaštieľa ležiaci väčší skleník a menší skleník pri sýpke. Ostatná plocha sa využívala ako príručná a kvetinová záhrada. Po roku 1900 boli pozdĺž severovýchodnej hranici postavené ďalšie hospodárske budovy – maštale a dielňa.
Súčasný stav
Areál parku je vo veľmi dobrom stave. V areáli parku sa v 90. rokoch 20. storočia realizovali rozsiahle úpravy, v rámci ktorých sa doplnila a ošetrila vegetácia, mobiliár, upravili chodníky, a oplotenie. Vybudoval sa podchod pod cestu, ktorá prechádza areálom parku.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Miléniový kríž
d65df341787.webp Rybky 2,00 km
Smrdácka lavička
1696344882-martin-stevee-1.webp Smrdáky 2,70 km
Kúpele Smrdáky
e169d607536.webp Smrdáky 3,10 km
DOD V KÚPEĽOCH SMRDÁKY
o600x600-DOD_V_KUPELOCH_SMRDAKY_2024_2024498498.webp Smrdáky 3,20 km
Družstevné múzeum Samuela…
299ef68f79.webp Sobotište 4,40 km
Nyaryiovský kaštieľ
6dca8a2f65.webp Sobotište 4,40 km