Renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves

cbad1057707.webp
 
RENESANČNÝ KAŠTIEĽ KLÁTOVA NOVÁ VES

Drobný renesančný kaštieľ z konca 16. storočia. Adaptovaný na sýpku, neskôr na spoločenskú budovu. Malý opevnený kaštieľ - tvŕdza sa nachádza hneď vedľa hlavnej cesty v centre obce a reprezentuje malé opevnené sídlo miestnych zemanov. V súčasnosti sa tu nachádza obradná sieň.
História
Ide o dvojpodlažnú renesančnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu (15 x 8,7 m) s nárožnými valcovými baštami, ktorej datovanie do 2. polovice 16. storočia potvrdili hĺbkové výskumy realizované v rokoch 1973 - 1974. Jej výstavbu tak možno spájať s Novoveskovcami, ktorí boli vtedajšími majiteľmi obce. Vstup do objektu sa nachádzal v strede východného priečelia a ústil do trojpriestorového prízemia s kamennou dlažbou. Krajné miestnosti prízemia boli zaklenuté valenými lunetovými klenbami. Zo strednej miestnosti viedlo cez trámový strop jedno schodisko na poschodie a druhé kamenné schodisko do klenutej pivnice. Zaklenuté boli aj priestory na poschodí stavby, pričom všetky miestnosti boli presvetlené malými okienkami so segmentovými záklenkami. Zaujímavým prvkom tvŕdze sú nárožné bašty, ktoré v prípade ohrozenia zabezpečovali obranu objektu.
Pre tento účel sa na prízemí všetkých bášt nachádzali tzv. kľúčové strieľne určené pre ručné palné zbrane. Všetky strieľne boli vyhotovené z tehlových tvárnic a boli ojedinelo vybavené dvojicou prieduchov ústiacich na fasáde a zabezpečujúcich vetranie strelných splodín. S takýmito dômyselnými prvkami strieľní sa na obranných stavbách stretávame zriedka a vo vidieckom prostredí len výnimočne. To spolu s ucelenou zachovanosťou predurčuje zaradiť pamiatku k vysoko hodnotným reprezentantom vidieckych renesančných opevnených sídiel. Doterajšie výskumy nedoložili žiadne ďalšie vonkajšie opevnenie tvŕdze (priekopu či obvodový múr)  a je celkom možné, že stavba bola obkolesená len jednoduchým dreveným plotom (palisádou), ktorý zanikol bez stôp. V bezprostrednom okolí stavby bolo archeologickým výskumom preukázané osídlenie lokality už v 7. až 6. storočí pred Kr. ľudom tzv. lužickej kultúry.
K neskorším výrazným úpravám stavby došlo po požiari niekedy na začiatku  19. storočia, keď bol objekt adaptovaný na pivovar a neskôr sýpku. V rámci týchto úprav boli asanované vnútorné deliace steny i klenby a pôvodné okná boli zväčšené. Zo západnej strany bol objekt navyše rozšírený o hospodársku prístavbu, upravovanú aj v 20. storočí. K jej asanovaniu došlo v roku 1973, a to v súvislosti s pamiatkovou obnovou tvŕdze. Vzápätí realizovaná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky zastavila jej postupné chátranie a umožnila nové využitie pre kultúrno - spoločenské účely obce. Dnes sa tu nachádza obradná sieň (apríl 2004).
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Neobarokový kaštieľ Klátova…
217cb443777.webp Klátova Nová Ves 0,20 km
Secesný kaštieľ Klátova Nová…
216056f2277.webp Klátova Nová Ves 1,20 km
Barokový kaštieľ Bošany
472f78b9245.webp Bošany 4,50 km
Renesančný kaštieľ Bošany
92bada7c761.webp Bošany 4,60 km
Slovanské múzeum Puškina
7c8f717e258.webp Brodzany 5,60 km
Termálne kúpele Malé Bielice
2cac0c7b786.webp Malé Bielice - Partizánske 6,80 km