Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR

Nobelova 50, Bratislava, Bratislava

ebcd224c600.webp
 
Múzejno - dokumentačné centrum železníc Bratislava

Slovenské podnikové železničné múzeum (Múzejno-dokumentačné centrum – MDC) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Stblueiska technického rozvoja). Od roku 1994 je oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. MDC je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 115/1998 Z. z. z 1.4.1998 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti.
Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc (prehľad trojrozmernej časti tohto fondu) je výsledkom doterajšej aktivity MDC najmä:
- stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea "Výhrevňa Vrútky" a študijného depozitára Bratislava východ
- jazdy nostalgických vlakov, organizácia výstav a ďalšie využitie zbierkového fondu pre reprezentačné i komerčné účely
- každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ
- publikačná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“
- archívny a knižničný servis pre individuálnych bádateľov.

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty MDC patrí:
- kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia
- výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ I (staré depo) s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie pbluemety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy;
- udržanie a účelná obmena kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel ŽSR
- zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora - Tisovec

ŠTÚDIJNÝ DEPOZITÁR V RD BRATISLAVA VÝCHOD
Je umiestnený v pamiatkovo chránenej budove bývalej personálnej kuchyne (foto) z počiatku 20. storočia a v priľahlom obvode rušňového depa. Malá výstavka stručne informuje o historickom vývoji železníc na území Slovenska. V usporiadanej časti knižnice a archívu je možné prezenčne študovať. Vystavené a na opravu čakajúce vozidlá pochádzajú z konca 19. a 1. pol. 20. stor.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 5,50 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 20,80 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

ST. NICOLAUS MONARCHS VS…
o600x600-ST__NICOLAUS_MONARCHS_VS_ZNOJMO_KNIGHTS_____AMERICKY_FUTBAL_20243.webp Bratislava 1,20 km
Ebajk - požičovňa…
3fc970f5619.webp Bratislava 1,70 km
Kúpalisko Krasňany
82582157997.webp Bratislava - Rača 1,90 km
CIGÁNI IDÚ DO NEBA
o600x600-CIGANI_IDU_DO_NEBA___2023_20239683636.webp Bratislava 2,00 km
The Best Epic Film Music a…
o600x600-The_Best_Epic_Film_Music__2024222141549.webp Bratislava 2,00 km
The Dead South
o600x600-The_Dead_South_ba_24_20231010141619.webp Bratislava 2,00 km