Slovenské národné múzeum (SNM)

Vajanského nábrežie, Bratislava, Bratislava-Staré Mesto

0d155b2f801.webp
 
Slovenské národné múzeum (SNM)

Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií. Ponúka návštevníkom poučenie, vzrušenie zo stretnutia s našou históriou i relax.
História
Založenie Slovenského národného múzea v Turčianskom Sv. Martine je spojené so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorá položila základy systematickej zberateľskej a vedeckej činnosti vo všetkých vlastivedných disciplínách. Zásluhou jej predsedu Andreja Kmeťa a drobných príspevkov Slovákov doma a v zahraničí bola postavená prvá účelová budova SNM v rokoch 1906 -1907 v Turčianskom sv. Martine (projektant M. M. Harminc, roku 1994 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku). Roku 1908 boli v nej sprístupnené na rozlohe 780 m2 prvé expozície.
Po prvej svetovej vojne sa začala presadzovať myšlienka vybudovania celonárodného múzea v hlavnom meste. Preto vzniklo v Bratislave Slovenské vlastivedné múzeum založené v roku 1924 Spoločnosťou Slovenského vlastivedného múzea. V tom istom roku pribudlo v Bratislave aj Zemědělské múzeum - pobočka Československého zemědělského muzea v Prahe.
Expozície múzea boli slávnostne otvorené 4. mája 1930 ako výsledok spoločnej práce Zemedelského múzea a Slovenského vlastivedného múzea, ktoré postavili budovu na Vajanského nábreží. V roku 1940 sa Slovenské vlastivedné múzeum a Zemědělské muzeum zlúčili do Slovenského múzea a v roku 1961 sa Zákonom SNR zlúčili do jedného organizačného celku Slovenské múzeum v Bratislave a Slovenské národné múzeum v Martine - vzniklo jednotné celonárodné Slovenské národné múzeum so sídlom v Bratislave.

Špecializované múzeá a expozície

Slovenské národné múzeum (SNM) je najväčšou múzejnou inštitúciou a rozsahom spravovaného majetku aj najväčšou kultúrnou inštitúciou v Slovenskej republike. V súčasnosti SNM v zbierkovom fonde ochraňuje vyše 3,8 mil. zbierkových predmetov všetkých vedných odborov a spravuje aj niekoľko desiatok národných kultúrnych pamiatok SR.
Medzi nimi sú dve múzeá ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, viacero kaštieľov a kúrií patriacich k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. SNM každoročne zrealizuje takmer dve stovky výstav a podujatí doma i v zahraničí, vykonáva aj poradenskú činnosť pre verejnosť, vydáva dva časopisy s vyše 50-ročnou tradíciou, najstaršie slovenské vedecké zborníky a ďalšie odborné a popularizačné publikácie. Slovenské národné múzeum tvorí sieť 18 múzeí na celom Slovensku.

- Archeologické múzeum Bratislava
- Historické múzeum Bratislava
- Hudobné múzeum Bratislava
- Prírodovedné múzeum Bratislava
- Slovenské národné múzeum v Martine
- Múzeum Slovenských národných rád Myjava
- Múzeum židovskej kultúry Bratislava
- Múzeum holokaustu v Seredi
- Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava
- Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava
- Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava
- Múzeum Betliar
- Múzeum Bojnice
- Múzeum Červený Kameň Častá
- Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník

- Múzeum rusínskej kultúry Prešov

- Spišské múzeum Levoča

- Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň

- Detské múzeum SNM Bratislava

SNM ponúka návštevníkom Knižnicu, vzdelávacie programy pre školy s názvom Škola v múzeu. SNM prevádzkuje Klub priateľov SNM, ktorý ponúka mnoho výhod ako napr. voľný vstup do všetkých expozícií a na všetky výstavy organizované SNM, zasielanie aktuálnych informácií o podujatiach, akciách, výstavách v múzeách SNM, exkluzívna pozvánka na Bál Klubu priateľov SNM pre 2 osoby.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 0,40 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 25,90 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Prírodovedné múzeum
6cdd6d09200.webp Bratislava 0,00 km
Detské múzeum SNM
f9af1f09657.webp Bratislava 0,10 km
Beabout
a3741cb6366.webp Bratislava 0,20 km
Pavol Bohdan Zápotočný:…
o600x600-Pavol_Bohdan_Zapotocny__Recital___VMF24_202461185854.webp Bratislava 0,20 km
UHU Club
40c146e6477.webp Bratislava 0,20 km
Kačacia fontána
0727c2c178.webp Bratislava - Staré Mesto 0,30 km