Art Hotel Kaštieľ

Majorháza 1, Tomášov, Tomášov

918228e1693.webp
 
ART HOTEL KAŠTIEĽ
Art Hotel Kaštieľ je jedinečné hotelové zariadenie, ktoré vzniklo rekonštrukciou jedného z najreprezentatívnejších barokových šľachtických sídiel nachádzajúcich sa v oblasti južného Slovenska. Hotel je situovaný uprostred rozlahlého parku, iba 20 km od centra Bratislavy, na kraji obce Tomášov.

Art Hotel Kaštieľ je ideálne miesto pre Vašu svadbu, firemnú konferenciu, rodinnú oslavu, nedeľný obed či stretnutie s priateľmi.

História

Art Hotel Kaštieľ nie je typickým hotelovým zariadením. Vznikol pred 250 rokmi ako vidiecke šľachtické sídlo, ktoré si dal v štýle klasicizujúceho rakúskeho baroka postaviť v rokoch 1766 - 1769 barón Ján Jesenák na svojom dávnejšie kúpenom panstve.

Trojkrídlový kaštieľ s čestným nádvorím vystaval na okraji dedinky Fél, dnes Tomášovo, na vyvýšenine nazývanej Majorháza – Statok, dvíhajúcej sa uprostred žírnej nížiny obklopenej lužným lesom a meandrujúcim riečiskom Malého Dunaja. Súčasťou kaštieľa sa stal rozsiahly krajinársky park, ktorý vznikol z lužného lesa a dodnes ho obklopuje.

Počas prestavby historického objektu na hotelové zariadenie boli pod vrstvami omietok objavené nástenné maľby niekdajších kaštieľskych salónov. Najzaujímavejší z nich bol, tak ako uvádza cestovateľ Gottfried Rottenstein vo svojom bedekri vydanom v roku 1784, grafický kabinet. Jeho steny zdobili obrazové rámy namaľované iluzívnou technikou, do ktorých boli vlepené grafické listy od nizozemských maliarov.

V nasledujúcich rokoch prešiel kaštieľ do vlastníctva šľachtických rodín Draškóciovcov, Vayovcov a Strasserovcov, ktorí kaštieľ stavebne upravili v duchu módnych štýlov. Na prelome 19. a 20. storočia pristavali z podnetu Klementíny Vayovej k východnému krídlu kaštieľa kaplnku, ktorá bola pri ostatnej adaptácii kaštieľa obnovená a nanovo zasvätená Anjelom strážnym.

V roku 1908 sa vlastníkmi tomášovského panstva a kaštieľa stali Strasserovci, ktorí v čase prvej svetovej vojny zriadili v kaštieli vojenský lazaret. Po skončení tragických vojnových udalostí kaštieľ vyhorel. Uskutočnená obnova dávneho šľachtického sídla našťastie nenarušila jeho barokový vzhľad. Naopak, rešpektovala ho a ešte umocnila. Úpravy sa výraznejšie dotkli iba interiéru, ktorý poznačilo módne art deco a dodnes je zachované v umeleckoremeselnom vybavení kaštieľa.

Po znárodnení v roku 1948 sa kaštieľ stal majetkom štátu a dostalo ho do užívania Povereníctvo sociálnej starostlivosti. To v ňom zriadilo nápravno-výchovný ústav pre neprispôsobivú mládež. Kaštieľ bol upravený na nové využitie, ktoré nerešpektovalo jeho historický vývoj a vnútornú dispozíciu. Prízemné bočné krídla kaštieľa boli účelovo nadstavané o jedno poschodie, čím sa vytvorili potrebné priestory na zriadenie učební a internátnych izieb. Našťastie, nadstavba objektu bola naprojektovaná s citom a organicky splynula s historickým objektom.

V roku 1991 bol kaštieľ v zmysle reštitučného zákona vrátený posledným majiteľom Strasserovcom. Tí ho v roku 2005 odpredali novým vlastníkom, ktorí chátrajúci historický objekt zadaptovali na hotelové zariadenie vysokého štandardu a citlivo obnovili všetky jeho rokmi zdevastované a zaniknuté výtvarné, slohové a estetické hodnoty. Vrátili mu bývalú slávu a nefalšovaný aristokratický luxus.

Exteriér a interiér

Rozsiahla dvojpodlažná stavba s pôdorysom tvaru U, situovaná v parku. Hlavná fasáda s mierne vystupujúcimi rizalitmi, dvoma bočnými a jedným stredným, ktorý je zakončený trojuholníkovým tympanónom. Stredný rizalit so segmentovo zakončeným vchodom, na poschodí členený pilastrami, má balkón, ktorý spočíva na združených stĺpoch. Aj na dvorovej fasáde je plytký rizalit zakončený tympanónom, pred ktorým je stĺpový portikus s balkónom. Okná tohto rizalitu majú polkruhové zakončenie. Rizality na poschodí členia pilastre s iónskou hlavicou, nad oknami poschodia sú rozviliny a podvlysy zdobené girlandami. Stredný rizalit má segmentovo zakončený vchod, na poschodí je uložený na združených stĺpoch. Z fasády východného krídla vystupuje kaplnka s polygonálnym uzáverom. Prízemie budovy člení pásová rustika a od poschodia ho oddeľuje kordónová rímsa. Okná sú v šambránach s nadokennými a podokennými rímsami. Frontóny v rizalite na poschodí majú tvar vejára. Nad oknami bočného krídla na poschodí sú štukou zdobené supraporty. Neobarokovou úpravou, najmä ornamentálnymi prvkami, boli pozmenené hlavne vstupné časti. Budovu kryje valbová strecha, na rizalitoch manzardová.

Vstupný priestor tvorí široký vestibul, zaklenutý striedavo pruskými a českými klenbami, ktoré spočívajú na pilieroch. Na poschodie vedie dva razy zalomené schodište. Miestnosti kaštieľa zaklenuté pruským a českými klenbami aj rovným stropom. Pri kaštieli sa pomerne dobre zachoval rozsiahly anglický park.
Zatiaľ nemá zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Botel Gracia ***
Zľava
16,00 km
85
0b6c5027522.webp Bratislava

Tipy na výlety v okolí do 30 km

JK Fadex Anna majer
3,40 km
615a8138740.webp Miloslavov
Kaštieľ Čakany
3,80 km
f7587511693.webp Čakany
Korzo Zálesie na Malom Dunaji
4,00 km
1603462402-korzozalesie-1603461762363.webp Zálesie
Kaštiele Hubice
7,20 km
d788e7e6285.webp Hubice
Hrad Čeklís
7,30 km
49eca63a792.webp Bernolákovo
Grassalkovichovský kaštieľ
7,50 km
86076901968.webp Ivanka pri Dunaji
/images/users/20/1611486773_20.jpg
Kontaktná osoba

Hodnotenie [0]

 • Lokalita
  0,00%
 • Personál
  0,00%
 • Služby
  0,00%
 • Vybavenie
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Atrakcie v okolí
  0,00%
 • Strava
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Priemer
  0,00%
Pridať hodnotenie

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies