Múzeum Jána Thaina

Pribinova 6, Nové Zámky, Nové Zámky

bd77c757199.jpg
 
Múzeum Jána Thaina
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch patrí medzi päť múzeí Nitrianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti má múzeum 18 zamestnancov, z toho piatich odborných pracovníkov (etnografka, historička starších dejín, historik novších dejín, archeologička a reštaurátorka). Prvé múzeum v Nových Zámkoch bolo založené v roku 1936, ktorého zakladateľmi boli stredoškolský profesor Ján Thain, štábny kapitán Ludvík Albrecht, poslucháč archeológie Béla Szőke a tajomník mestského úradu Kazimír Saskó.
Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia novozámockého regiónu v príslušných vedných odboroch a predovšetkým tvorba, odborné spracovanie, ochrana zbierok ako i prezentácia kultúrneho dedičstva. Múzeum verné tradíciám zakladateľov pokračuje v zberateľskej a vedeckovýskumnej, ktoré patria k najdôležitejším faktorom pri jeho práci pri procese poznania a dokumentovania rozvoja spoločnosti regiónu.
Rovnako i na poli prezentačnom múzeum pokračuje v organizovaní prednášok, besied a tvorivých dielní z rôznych oblastí. Múzejno-pedagogické snahy sa prejavujú v organizovaní sprievodných akcií k aktuálnym výstavám. Toto si vyžaduje aktívnu spoluprácu najmä so školskými zariadeniami a inými kultúrnymi inštitúciami. Našim cieľom je vychovať mladú generáciu milovníkov múzeí a kultúry vôbec, ktorým osud kultúrneho dedičstva nebude ľahostajný.
Expozície:

Po stopách predkov (praveké a včasnodejinné osídlenie Novozámockého okresu)

Archeologická expozíciaArcheologická expozícia prostredníctvom vzácnych exponátov, rôznych rekonštrukcií odevov, nástrojov, šperkov, pohrebného rítu, makiet obydlí, kresbového a fotografického ilustračného materiálu priblížuje širokému okruhu ľudí jednotlivé medzníky kultúrneho, spoločenského a dejinného vývinu ľudskej spoločnosti v tomto úzkom geografickom regióne od staršieho paleolitu (300 000 pred. Kr.) až po 16. stor. po Kr.

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“ sa venuje dejinám Nových Zámkov od obdobia stredoveku až do polovice 20. storočia. Pomocou zbierkových predmetov, bohatého pomocného a ilustračného materiálu sa snaží priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie a pre dejiny Nových Zámkov najtypickejšie dejinné udalosti.
Autorkou scenára expozície je PhDr. Henrieta Žažová. Vystavené predmety pochádzajú hlavne zo zbierkového fondu Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, len malá časť je zapožičaná zo SNM v Bratislave. Návštevníkom múzea predstavuje dejiny Nových Zámkov v chronologicko-tematickom slede, rozdelené do 5-tich veľkých tematických okruhov – Stredovek, Obdobie prvej a druhej novozámockej pevnosti, Udelenie mestských privilégií, Nové Zámky od konca 19. do polovice 20. storočia a Salón.

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ a expozícia „Zo života predkov“

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ je venovaná kráse – je reprezentatívnym výberom z najkrajších zdobených predmetov etnografickej zbierky múzea. Exponáty pochádzajú z 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia. Expozícia „Zo života predkov“ pomocou troch najcharakteristickejších oblastí ľudovej kultúry, ako poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, ľudové staviteľstvo a bývanie, zavedie návštevníka do 1. polovice 20. storočia.
Expozícia „Anton Bernolák - život a dielo“
Expozícia „Anton Bernolák - život a dielo“ zachytáva obdobie na konci 18. storočia, keď si mnohé európske národy, medzi nimi i slovenský, začínajú organizovať svoj národný život, formovať vlastný spisovný jazyk a tým dávať základ rozvoja vlastnej vzdelanosti. Aby sa spisovný jazyk mohol naplno uplatňovať aj v praktickom živote, bolo potrebné neustálený spôsob písania uviesť do riadne stanovených pravidiel. V osobe Antona Bernoláka dostala spisovná slovenčina svojho prvého kodifikátora, gramatikára a slovnikára, ktorému sa podarilo očistiť slovenčinu od cudzích vplyvov, položiť jej pevné základy a jej ustálením na vyše polstoročie, až do vystúpenia Ľ. Štúra, ukázať cestu rozkvetu domácej spisby a budovania národného povedomia.

Archeologické múzeum vo Svodíne

V archeologickom múzeu vo Svodíne sú vyinštalované dve expozície, ktoré prostredníctvom unikátnych archeologických artefaktov prezentujú bohatú históriu obce od mladšej doby kamennej až po obdobie protitureckých bojov (4800 pred Kr. – 17. stor. po Kr.).
Praveké dejiny Svodína
Expozícia je rozčlenená do piatich tematických okruhov, ktoré na seba chronologicky nadväzujú.

Dom ľudových tradícií vo Svodíne

Dom ľudových tradícií vo Svodíne je prvou vysunutou expozíciou Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Predstavuje spôsob života zámožnej roľníckej rodiny vo Svodíne v 20. – 30. rokoch 20. storočia. Expozíciu Domu ľudových tradícií tvorí celý rad zariadených objektov nachádzajúcich sa na rozsiahlom pozemku bývalého zámožného gazdu. V prednej časti dvora stojí hlinený obytný dom postavený v 20. rokoch 20. storočia, pozostávajúci z prednej izby, kuchyne, zadnej izby, komory a maštale pod spoločnou škridlovou strechou. Za obytným domom sa nachádza trojdielna stodola, pod ňou pivnica. Oproti obytnému domu, na protiľahlej strane pozemku pod trstinovou strechou stojí letná kuchyňa a sýpka, postavené začiatkom 20. storočia, za nimi kurín a chlievy.
 
Zatiaľ nemá zľavu
Autor si neželá hodnotenia zverejniť

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Penzión Bruder
Zľava
25,30 km
20
cace2cf5509.jpg Mojmírovce
VIP Wellness Hotel Patince ****
Zľava
29,00 km
250
76c19e14240.jpg Patince
Penzión Termál
Zľava
18,80 km
20
a4bff507937.jpg Podhájska
Štúdia Alfa Podhájska
Zľava
19,20 km
20
2a419ada681.jpg Podhájska
Drevenica Podhájska
Zľava
19,20 km
17
75facea4769.jpg Podhájska
Vila Hermína ***
Zľava
21,10 km
34
65a02f4a986.jpg Trávnica

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Irish Castle Pub
0,20 km
78c8b156227.jpg Nové Zámky
Relax komplex Novovital
1,80 km
80cd3aa7923.jpg Nové Zámky
Dolina Poníkov
2,40 km
9db3d3ec442.jpg Nové Zámky
Poľovnícky kaštieľ
8,90 km
b074fb9b618.JPG Palárikovo
Gazdovský dvor Branovo
10,80 km
b3a6d7e8418.jpg Branovo, okr. Nové Zámky
Mestské múzeum Šurany
11,10 km
bf972803567.jpg Šurany
/images/users/20/1601814301_20.png
Kontaktná osoba

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.