Kaštieľ Bardoňovo

Bardoňovo 124, Bardoňovo

ddbfb4cd458.webp
 
KAŠTIEĽ BARDOŇOVO
Kaštieľ v Bardoňove patrí k najvýznamnejším objektom obce, ktorá je od Nitry vzdialená približne 50 km a od okresného mesta Nové Zámky 34 km. Miestny kaštieľ bol postavený v roku 1888 rodinou Kelecsényovcov. Ku kaštieľu patrí aj park so vzácnymi a starými drevinami. Kaštieľ bol v roku 2004 zrekonštruovaný. Kaštieľ bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je dnes prístupný širokej návštevníckej verejnosti.
História
Rod Kelecsényi získal v 18. stor. v obci majetky a preto si tu jeho členovia dali postaviť svoje sídlo, pôvodne zrejme malú barokovú kúriu, ktorá bola na začiatku 19. stor. prestavaná na klasicistickú kúriu v pôdoryse v tvare L a výrazným vstupným pilierovým portikom na priečelí západného krídla. Význam rodu stúpal a bolo potrebné postaviť nové repreznetačné sídlo zodpovedajúce ich postaveniu. Osobnosťou spoločenského, kultúrneho a politického života Tekovskej župy v druhej polovici 19. stor. bol Rafael Kelecsényi. Ten dal v r. 1888 kúriu rozšíriť o časť severného a o celé východné krídlo, fasády scelil v neobarokovom slohu. V tomto stave sa kaštieľ zachoval dodnes.
Do r. 1944 v budove bývala dcéra Rafaela Kelecsényiho Irena, ktorá bola vydatá za grófa Emila Mirbacha. Roku 1944 ho zastrelili sovietski vojaci v okolí Szombathelyu, ale jeho manželka Irena zostala v obci. Zo začiatku sa skrývala v pivniciach kaštieľa, neskôr sa utiahla u rodiny Rózsových. Po ukončení II. svetovej vojny sa odsťahovala do obce Péczel v Maďarsku. V kaštieli bolo v r. 1944 nemecké veliteľstvo, neskôr sovietski vojaci budovu vyrabovali a v nej zriadili nemocnicu.
Po ukončení II. svetovej vojny bol kaštieľ opravený pre účely školy, ktorá v ňom bola otvorená 21. novembra 1947. V rokoch 1978 – 1981 bola škola v obci postupne zrušená, kaštieľ osirel a budova chátrala.
V roku 1991 sa začala nákladná rekonštrukcia objektu, ktorá trvá dodnes. Podľa plánov mal byť kaštieľ obnovený pre kultúrne potreby obce s možnosťou využitia v turistickom ruchu, kde budú poskytované aj ubytovacie služby.
Pôdorys
Kaštieľ je prízemná budova na pôdoryse s tvarom nepravidelného U. V strede zo severnej fasády vystupuje polkruhová výstavba slávnostnej sály kaštieľa. Vstupná časť v nádvorí ná zasklenú arkádovú chodbu s kovanými mrežami, po bokoch flankovanú vyššími vežovitými rizalitmi. Kaštieľ kryje manzardová strecha. Fasády kaštieľa člení pásová rustika (okrem rizaltov) a okná so segmentovým zakončením v šambránach s klenákom a podokennou rímsou. Miestnosti kaštieľa sú kryté rovnými stropmi.
Múzeum a ľudová izba

Kaštieľ bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je dnes prístupný širokej návštevníckej verejnosti. V jeho priestoroch je zriadené múzeum so stálou expozíciou zloženou z troch častí. Jedna sa venuje dejinám obce a okolia, a tiež šľachtickým rodom, ktoré v oblasti žili.
Ďalšia časť je zameraná na rodinu Mirbach-Kelecsényi. Predstavuje unikátne predmety z pôvodného vybavenia kaštieľa, ale i z Mirbachovho paláca v Bratislave, ktorý spoločne so svojím manželom, Emilom von Mirbachom, kúpila majiteľka bardoňovského kaštieľa, grófka Iréne Kelecsényi.
Poslednou časťou múzea je Ľudová izba. V nej môže návštevník obdivovať krásny dobový nábytok, ľudové kroje, ručne maľovanú keramiku, tkané obrusy a rôzne iné predmety dennej potreby z čias dávno minulých.
Súčasnosť
Kaštieľ sa v súčasnosti využíva na rôzne spoločenské a kultúrne akcie, na svadby, rodinné oslavy, stužkové. V strednej časti kaštieľa je veľká sála s kapacitou približne pre 150 osôb a vestibul. V ľavom krídle sa nachádza ubytovacia časť, so šiestimi izbami. Táto časť ešte nie je v prevádzke. V pravom krídle sa nachádza kuchyňa a tak isto aj kaviareň, ktorá je v prevádzke počas celého roka.
V letných mesiacoch sa v areáli kaštieľa koná podujatie Kaštieľske slávnosti, ktoré spája pestrý kultúrny program so sobášnymi obradmi vernosti pred kaštieľom, súťažou vo varení gulášu a predvádzaním remeselníckych výrobkov.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Termál
a4bff507937.webp Podhájska 5,80 km
Apartmán Monty 2
Zľava
5,00 %
1704545452-Slovago-monty.webp
Podhájska 6,80 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Termálne kúpalisko Podhájska
f1ed3421602.webp Podhájska 6,50 km
Reštaurácia Jazmin
c2e76acb478.webp Podhájska 6,60 km
Pizzeria Castel
675f121b594.webp Podhájska 6,60 km
Penzión Energy II -…
204f1c1f354.webp Podhájska 6,70 km
Rímske kúpele
6aed7e5e288.webp Podhájska 6,80 km
Ranč Trilobit
9cfcdcb5374.webp Čechy, okr. Nové Zámky 9,30 km