Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 1124/4, Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš

b7629160157.webp
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vzniklo v roku 1930 ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu. Od svojho založenia zhromažďovalo nielen zbierky prírodovedné a speleologické ale aj etnografické, historické, archeologické a iné.
V prvom období pôsobenia osobitnú pozornosť venovalo hlavne jaskyniarstvu na Slovensku. V rokoch 1970 ­ - 1981 tvorilo organizačnú zložku Správy slovenských jaskýň a neskôr rozšírilo svoju činnosť aj na oblasť ochrany prírody Slovenska. Od roku 1999 je v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. V súčasnosti múzeum sídli v historickej budove bývalého jezuitského kláštora z druhej polovice 18. storočia, ktorá bola komplexne zrekonštruovaná v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. V roku 2005 bol zriadený špecializovaný Archív SMOPaJ. Súčasťou múzea je pracovisko v Košiciach, ktoré sa orientuje najmä na problematiku dokumentácie Slovenského krasu.

Expozícia múzea Chránená príroda Slovenska je rozdelená na 2 základné časti:
1. Kras a jaskyne Slovenska
2. Chránená príroda Slovenska
- Zem, miesto pre život
- Človek, hory, NATURA 2000

Časť Kras a jaskyne Slovenska prináša prehľad o jaskyniarstve vrátane objavovania jaskýň a činnosti jaskynnej záchrannej služby, o výplni jaskýň, typoch jaskýň, histórii jaskýň, technike používanej pri ich objavovaní, približuje špecifické formy života v jaskyniach (biospeleológiu), paleontologické, archeologické ako aj písomné artefakty nájdené v jaskyniach.

Časť Chránená príroda Slovenska v celku Zem, miesto pre život predstavuje prírodu Slovenska so zameraním na chránené biotopy, chránené druhy, chránené územia, územia európ-skeho významu a chránené vtáčie územia v kontexte európskej legislatívy, horniny, minerály, nerastné ložiská, paleontológiu, históriu ochrany prírody a poukazuje na jednotný základ a princípy fungovania všetkého živého na planéte Zem v základoch molekulovej biológie a genetiky.

Časť Chránená príroda Slovenska v celku Človek, hory, NATURA 2000 približuje voľ-nočasové i hospodárske aktivity človeka ­ turistiku a horolezectvo, lyžovanie a skialpinizmus, lesníctvo, drevárstvo, poľnohospodárstvo ovčiarstvo a dobytkárstvo, ale aj poľovníctvo, rybolov a včelárstvo a ich dopad na prírodu.

Rozhľadňa ponúka zaujímavý pohľad na panorámu Západných Tatier, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Chočských vrchov a tiež na mesto Liptovský Mikuláš a jeho okolie.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Chata Natália VIP
1705867572-1.webp Liptovská Štiavnica 19,50 km
VIP Chata Romanka
1704833719-4.webp Liptovská Štiavnica 19,50 km
Vila Horal
1689794436-Ho-29.webp Demänová 4,00 km
Apartmán Family Lux
Zľava
5,00 %
1704545535-slovago-liptov.webp
Liptovský Mikuláš 1,40 km
Chalupa KAJA
Zľava
10,00 %
1638442410-DSC-2994.webp
Liptovská Ondrašová 2,60 km
Privat VYPka
1679822698-DSC-6107.webp Demänová 3,30 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

VIP Dom hore nohami
1712501813-1.webp Liptovský Mikuláš 3,80 km
VIP Hurricane Factory
42e84fc3808.webp Liptovský Mikuláš 4,10 km
Múzeum Čierny Orol
c1c4520c975.webp Liptovský Mikuláš 0,10 km
Liptovär - reštaurácia a…
e9227f8797.webp Liptovský Mikuláš 0,20 km
Reštaurácia Taverna a…
109b5fef119.webp Liptovský Mikuláš 0,30 km
Múzeum Janka Kráľa
f5ccd42a68.webp Liptovský Mikuláš 0,30 km