FUN PARK Žiarce

Pavčina Lehota, Pavčina Lehota

fb990dbf123.webp
FUN PARK Žiarce
FUN PARK Žiarce označujú tiež ako prímestské lyžiarske stre­disko. Len 5 km vzdia­lenosť od najväč­šieho mesta regiónu a ponuka lyžo­vania pri večernom osvetlení z neho robí miesto aktívneho trávenia voľného času pre pracovne vyťa­žených ľudí.
FUN PARK Žiarce sa nachádza v liptovskej obci Pavčina Lehota, hneď na začiatku známej Demä­novskej doliny. Areál sa teší veľkej obľube hlavne medzi rodinami s deťmi. V blízkom okolí nachádza široká ponuka ubyto­vania rôzneho druhu a ceny. Obľú­benosť FUN PARK Žiarce z roka na rok rastie. Nájdete tu zaujímave atrakcie pre celú rodinu. Nachádza sa tu bobová dráha, aquazorbing, bungee trampolína, snookball, štvorkolky, lukostreľba a bumper boats.
Bobová dráha
Ak ste priaz­nivcami adre­na­lí­nového športu, potom sa vaša dovo­lenka na Liptove, nemôže zaobísť bez návštevy horskej bobovej dráhy vo FUN PARK Žiarce. Pretože je ubyto­vanie na Slovensku práve v tejto malebnej oblasti tak vyhľa­dávané, každo­ročne si táto atrakcia získava stále nových fanú­šikov medzi dospelými ale aj deťmi.
Každý rok od apríla do októbra tu nájdete najstrmšiu bobovú dráhu na Slovensku, ktorá je v súčas­nosti len jedna z dvoch dráh tohto typu na našom území. Ide o bezpečnú letnú adre­na­línovú atrakciu vhodnú pre deti od 7 rokov aj dospelých. V prípade ak máte dieťa, ktoré ešte nedo­vŕšilo vek siedmych rokov, je možné ísť v jednom bobe spolu ale len do maxi­málnej povo­lenej váhy 120kg. Celkovo je na trati umiest­nených 16 zákrut. Vysokú atrak­tivitu bobovej dráhy dotvárajú aj 2 rampy, cez ktoré trať prechádza a v nepo­slednom rade aj 6 terénnych skokov. Bobová dráha aj celkové príslu­šenstvo k nej je od rakúskeho výrobcu BRANDAUER.
Celková dĺžka dráhy je 1000 m s celkovým prevý­šením 120 metrov. Maxi­málna rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť je obme­dzená na 45 km/hod. Sami si jedno­duchým pohybom páky smerom k sebe (brzdíte), alebo od seba (zrých­ľujete) určujete, či ju dosiahnete.
Lukostreľba

Lukostreľba patrí medzi moderné športové disciplíny a je obľúbenou aktivitou pre firemné akcie, športové hry a eventy. Ponúkame Vám možnosť vyskúšať si streľbu z klasického olympijského luku. Na priebeh lukostreľby dozerá inštruktor, ktorý Vás oboznámi s technikou streľby a dohliada na bezpečnosť a bezproblémový priebeh akcie.
Bungee trampolína

Vyskúšajte si túto zábavnú adrenalínovú atrakciu pre malých aj veľkých. Táto liptovská bungee trampolína sa nachádza vo FUN PARK Žiarce hneď vedľa letnej bobovej dráhy. Bungee laná, ktorými ste pripútaný, vás vynesú až do výšky 6 metrov. Naučte sa kotrmelec dopredu alebo dozadu a tí šikovnejší stíhnu aj dva počas jedného výskoku.

SnookBall – spojenie futbalu s biliardom

Pravdepodobne každý z vás už hral klasický biliard. Poznáte aj jeho väčšiu podobu? Jediné SnookBall-ové ihrisko sa nachádza v areáli FUN PARK Žiarce. Princíp tejto hry je založený na veľmi známej stolnej hre - biliarde. Namiesto klasických biliardových gúľ sa používajú futbalové lopty. Aby bol SnookBall čo najviac realistický, lopty majú rovnaké farby a číslovanie ako sme zvyknutí pri biliarde. Ihrisko s celkovými rozmermi 6,6m x 3,6m má 6 jamiek, do ktorých sa hráč snaží trafiť no nie tágom, ale vlastnou nohou. Spojením týchto dvoch aktivít vznikol SnookBall.

Bumper boats (lodičky na motorček) 
Bumper boats (lodičky na motorček) sú vhodnou zábavou pre všetky deti do 15 rokov. Vaši malí "kapitáni" si budú môcť vybrať hneď z niekoľkých lodičiek v tvare zvieratka a môžu v lodičkách na baterku brázdiť takmer 80 metrov štvorcových vodnej plochy, pričom sa narážať s ostatnými loďami. Na výber majú lodičky v tvare korytnačky, hrocha a tigra. K atrakciám pribudla aj 27 metrov dlhá nafukovačka. 
Aquazorbing
Ďalšou zábavnou atrakciou, ktorú si môžete u nás vyskúšať je AQUAZORBING. Trúfne si vaše dieťa prekonať vodnú nádrž, v ktorej pláva desiatky rýb?
Cyklistika
Areálom FUN PARK Žiarce vedie aj známa cyklis­tická trasa spájajúca kultúrne pamiatky Vlko­línec a Pribylinu, ktoré sa okrem mnohých iných zaují­ma­vostí stali pre turistov zaují­mavým miestom. Využívajú ju nielen cyklisti, ktorí si vybrali ubyto­vanie Demä­novská dolina, ale aj cyklisti, ktorí Liptovom len prechádzajú.

Ubytovanie

V blízkosti Fun Parku Žiarce ponúkame nespočetné možnosti ubytovania. Rodiny s deťmi, ktoré upred­nostňujú bývanie v samos­tatných a plne vyba­vených objektoch so záhradou, vyberajú chaty na prenájom. Ak však upred­nost­ňujete na vašej dovo­lenke hlavne pohodlie a dopl­nkové služby, určite si zami­lujete wellness hotely a penzióny na Liptove.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Demänová rezort
1628150523-GER-2144.webp Demänová 3,50 km
VIP Chata Margitka
1600786911-5.webp Dúbrava 5,00 km
Vila Horal
1689794436-Ho-29.webp Demänová 3,70 km
Chata Tatranský Medveď
1635269358-DJI-0825-9.webp Demänovská Dolina 0,80 km
Ubytovanie Žember
fadd953e757.webp Demänovská Dolina 0,90 km
Apartmány Lazoň
1648058187-214626425.webp Pavčina Lehota 1,00 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Terénne štvorkolky
394f5d61493.webp Pavčina Lehota 0,00 km
SKI Žiarce
746ac847473.webp Pavčina Lehota 0,00 km
Ovečkoland
981e72ed774.webp Pavčina Lehota, okr. Liptovský Mikuláš 0,20 km
Rozhľadňa Žiarce
d1756c96469.webp Pavčina Lehota 0,30 km
Bartek SKI
34680900735.webp Demänovská Dolina 1,70 km
Demänovská ľadová jaskyňa
58e38aa283.webp Liptovský Mikuláš 1,80 km
1662360757.webp