Poštové múzeum

Partizánska cesta, Banská Bystrica, Banská Bystrica

502bd607149.webp
Poštové múzeum
Poštové múzeum v Banskej Bystrici je unikátne múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia obsahuje predmety, dokumentujúce vývoj poštovníctva, filatelistickú zbierku poštových známok aj sekciu pre deti s názvom Detská pošta.
Korene poštového múzejníctva na území Rakúska-Uhorska siahajú až do roku 1896, kedy sa uskutočnila prvá miléniová výstava v Budapešti. Poštové múzeum v Banskej Bystrici, tak ako ho poznáme dnes, vzniklo v roku 2000.

Zbierkový fond Poštového múzea

V súčasnosti je v správe Poštového múzea viac ako 6,7 milióna zbierkových predmetov, z ktorých väčšinu tvoria slovenské, československé a zahraničné poštové známky. Časť zbierkových predmetov  je dedičstvom po predchádzajúcich dokumentačných centrách, časť bola prijatá pri delení zbierok Poštovního muzea v Prahe medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v roku 1993 a ostatné sú získavané akvizičnými činnosťami múzea podľa platnej múzejnej legislatívy.

K jedným z najpríťažlivejších predmetov zbierkového fondu patria poštové štíty a tabule datované od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť. V zbierkovom fonde sú zastúpené aj poštové schránky, ktoré sa vyprofilovali na jeden z dôležitých symbolov poštovníctva. Vzácna je ťažká kovová tabuľa s otvorom na vhadzovanie listov, tzv. „zberač listov“, ktorý bol na začiatku 20. storočia umiestnený na stene poštového paláca v Bratislave. Významnou časťou zbierkového fondu sú odevné súčasti poštových úradníkov, postiliónov, poštových doručovateľov a priehradkových zamestnancov pošty.
Zbierka je stále doplňovaná o nové odevné súčasti poštových zamestnancov. Predmety, ktoré využívali poslovia, postilióni, doručovatelia a poštoví úradníci pri výkone svojej služby zahŕňajú poštové brašne, perkusné pištole a poštové trúbky. Dôležitými predmetmi používanými na každom poštovom úrade boli a aj stále sú listové a balíkové váhy.
V zbierkovom fonde sú zastúpené váhy od 19. storočia až po digitálne váhy používané na prelome 20. a 21. storočia. Medzi predmety každodenného používania na poštových úradoch a poštách patrili kalamáre, nože na prerezanie povrazu so zahnutým ostrím, poštové vrecia, kovové uzávery slúžiace na uzavretie vreca so zásielkami, plombovacie kliešte slúžiace na plombovanie poštových uzáverov, spočítavacie stroje a mnohé iné predmety.

Vo fotoarchíve múzea sa nachádzajú fotografie a pohľadnice so zobrazením budov poštových úradov z územia Slovenska a prvorepublikovej Podkarpatskej Rusi, fotografie priamo z poštovej, telegrafnej a telefónnej prevádzky, fotografie prepravy poštových zásielok po železnici, autopoštou a lietadlovou poštou.

Československé a slovenské poštové známky vo forme tlačových listov patria k najatraktívnejším zbierkam múzea. U poštových známok vydaných po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 je každá vydaná poštová známka dokumentovaná od originálu výtvarného návrhu cez  líniovú rozkresbu známky, odtlačok rytiny, postupnosti tlače, až po rytecké a tlačové dosky, ktoré sú pre svoje precízne spracovanie a originalitu hodnotnou podskupinou zbierkového fondu.

Expozície:
Expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“
Poštovníctvo, ako každá ľudská činnosť majúca svoju históriu, sa stalo objektom záujmu historikov, bádateľov a zberateľov. Výsledkom činnosti múzea a jeho zamestnancov, ako aj ich predchodcov, je prvá historická expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“, sprístupnená verejnosti v roku 2001. Návštevníkom ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok s dôrazom na územie dnešného Slovenska. Robí tak prostredníctvom trojrozmerných aj plošných zbierkových predmetov a rozmanitej obrazovej dokumentácie.

Detská pošta

Detskou poštou je nazvaná miestnosť v Poštovom múzeu, v ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces detí v predškolskom veku a žiakov školských zariadení. V Detskej pošte sú nainštalované dve poštové priehradky:

-  balíková, vybavená historickým materiálom pripomínajúcim zariadenie poštovej priehradky zo 60. až 70. rokov 20. storočia
-  listová, kde si deti môžu aspoň na chvíľu vyskúšať prácu priehradkového poštového zamestnanca

Interaktívny kútik v priestoroch Detskej pošty ponúka pre deti možnosť  nakresliť si námety na poštové známky, ktoré si sami opečiatkujú dennou pečiatkou s aktuálnym dátumom, maxi pexeso, puzzle a priestor na vytvorenie vlastnej fotografie s motívom poštovej známky. Návštevníkom sú k dispozícii filmy o poštovej prevádzke, tvorbe slovenských poštových známok a o dejinách pošty a poštovníctva na území dnešného Slovenska. V Detskej pošte je zabudované pripojenie na internet, ktoré ponúka možnosť pozrieť si v počítači všetky slovenské poštové známky s ich podrobným opisom. Detská pošta s kapacitou cca 30 stoličiek je využívaná aj na prednášky, špeciálne múzejné podujatia a stretnutia slovenských a zahraničných filatelistov.
Knižnica

Knižnica Poštového múzea spravuje viac ako 3 700 zväzkov viažúcich sa k histórii poštových služieb, známkovej tvorbe, filatelii, telekomunikáciám a k rôznym odborom spoločenských a historických vied.

Nachádzajú sa tu poštové pravidlá, zoznamy poštových úradov od roku 1928, zoznamy poštových úradov s číslami okresných pečiatok, telefónne zoznamy od roku 1927, prehľady cestných a vlakových  kurzov od roku 1935, zbierky zákonov a nariadení od roku 1918, odborné periodiká, vestníky spojov od roku 1919, slovenské a zahraničné katalógy poštových známok, filatelistické príručky, literatúra venovaná tvorcom poštových známok a zväzky vydané v edícii Monografia Česko-slovenských známok, diely 1, 2, 4, 13 - 17.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Golfer ***
8da1a3f8457.webp Kremnica 19,00 km
Drevenička
1679225823-20221113-210426.webp Liptovské Revúce 20,40 km
Penzión Vasilko
93111f29620.webp Liptovská Osada 24,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Trend Šport - požičovňa
74c5e9d568.webp Banská Bystrica 0,30 km
Príbeh saxofónu
o600x600-_202441214300.webp Banská Bystrica 0,60 km
GENTLEMEN THEATRO TOUR 2024
o600x600-GENTLEMEN_THEATRO_TOUR_2024_2024119134956.webp Banská Bystrica 0,60 km
Klub 77
45df98ae685.webp Banská Bystrica 0,70 km
VIVALDIANNO Shining Venice
o600x600-VIVALDIANNO_Shining_Venice_2023_202311249437.webp Banská Bystrica 0,80 km
Autopožičovňa RAI Banská…
f080d739621.webp Banská Bystrica 0,80 km