Vígľašský zámok

Vígľaš 602, Vígľaš

e53b142a958.webp
 
VÍGĽAŠSKÝ ZÁMOK
Vígľašský zámok sa nachádza nad riekou Slatina pri obci Vígľaš v okrese Detva 13 km od mesta Zvolen. Zámok bol postavený v 14. storočí na mieste, kde sa cesta zo Zvolena dostáva z malej úžiny, ktorou preteká rieka Slatina. V 16. storočí Vígľašskému zámku pripadla dôležitá úloha pri obrane stredoslovenských banských miest pre tureckými nájazdmi. Turci zámok síce poškodili ale nedobyli.

Po odvrátení tureckého nebezpečenstva prešiel zámok v 18. storočí prestavbou. Zámok bol zmodernizovaný a prispôsobený pohodlnejšiemu životu. Koncom 19. storočia prebehli rekonštrukčné práce v duchu romantizmu. V roku 1945 počas druhej svetovej vojny bol zámok poškodený. Vyhorel, bol opustený a následne chátral bez akejkoľvek údržby až do roku 2007, keď bola spustená obnova zámku pod dohľadom pamiatkového úradu. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013 a  v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu.
Objekt zámku je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok a je unikátom v rámci Slovenska. Je zrekonštruovaný ako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytovaním wellness služieb. Prvé nádvorie bude prístupné širšej verejnosti, druhé nádvorie bude vyhradené pre ubytovaných hostí.
História

Počiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikok kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom. Po ich zániku sa majetok dostal do rúk pravdepodobne ďalšiemu rádu Johanitov (neskôr sa začali nazývať Maltézski rytieri), alebo kráľovi Karolovi Róbertovi. Kráľ Karol Róbert z Anjou zakladá v roku 1325 prvý svetský rytiersky rád v Európe - Uhorskú bratskú milíciu – Rád rytierov sv. Juraja. Jeho syn Ľudovít I., zvaný Veľký (z Anjou), pokračoval neskôr ako veľmajster v rytierskom ráde - Uhorskej bratskej milícii a prijíma do rádu dokonca viacej členov ako jeho predchodca. Ľudovít I. buduje hradné sídlo na Vígľaši, neskôr ho dokončuje Žigmund Luxemburský a dáva ho prestavať na poľovnícky zámok.

Uhorský kráľ, rímsko-nemecký cisár a neskôr i český kráľ  Žigmund Luxemburský s manželkou Barbarou Celjskou v roku 1408 zakladajú Rád draka. Prijímajú svojich prívržencov a panovníkov a vytvárajú s nimi koalíciu. Zámok Vígľaš sa stáva miestom stretnutí tohto rádu.  Neskôr Žigmund dáva zámok do správy kráľovnej Barbary, ktorá ho spravuje až do jeho smrti. Obľúbeným miestom oddychu je zámok i za vlády kráľa Mateja Korvína. Okolité kráľovské lesy poskytovali totiž množstvo príležitostí na oddych a  poľovačky.

V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristavali nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. Roku 1605 sa ho na prechodný čas zmocnili povstalci Štefana Bočkaya. Neskôr sa dostal do súkromného vlastníctva feudálnych rodín. Najskôr ho od roku 1636 vlastnili aj s príslušným panstvom Csákyovci a od roku 1690 až do konca feudalizmu Esterházyovci. Títo ho v 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ, takže sa z jeho pôvodného stavu zachovalo pomerne málo (gotická kaplnka a časť opevnenia zo 16. storočia). Zámok naposledy reštaurovali ešte aj v druhej polovici 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a z veľkej časti vyhorel.  

Ďalšie názvy: Vígľaš; 1393 Weegles, 1397 Vygles, 1406 Wigles, 1410 Wegles; maď. Végles

Okolité hrady: Divín, Pustý hrad (Teplica), Zvolenský hrad

Rekonštrukcia zámku

Ruiny zámku boli odkúpené od obce súkromným investorom v roku 2007, kedy sa začal realizovať projekt obnovy zámku pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013 a  v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu. V septembri 2014 bol zámok slávnostne otvorený ako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytovaním wellness služieb.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Chata Pliešovce
da9c169e503.webp Pliešovce 18,10 km
Chata pod lúkou
1707468508-IMG-0286.webp Banská Belá 28,90 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Richard Muller - Leto na…
o600x600-Richard_Muller___Leto_na_hradoch_a_zamkoch_2024419105440.webp Vígľaš 0,10 km
Historická železnica vo…
53ac7410102.webp Vígľaš 0,20 km
Reštaurácia Pod Zámkom
f114382d479.webp Víglaš 0,50 km
Most vagón pri Vígľaši
313f0571335.webp Vígľaš 1,00 km
Reštaurácia u Suseda
82c3eb56167.webp Zvolenská Slatina 3,00 km
Podpolianske múzeum
473725fd772.webp Detva 8,80 km