Hrad Dobrá Niva

Podzámčok, Podzámčok

b5d7768a441.webp
 
HRAD DOBRÁ NIVA

Hrad Dobrá Niva je postavený na výraznom kužeľovitom kopci nad riečkou Neresnica a cestou, na styku pohoria Javorie a Pliešovskej kotliny medzi mestami Zvolen a Krupina, asi 4 km na sever od obce Dobrá Niva – nad obcou Podzámčok. Dobronivský hrad pochádza z druhej polovice 13. storočia. Kedysi bol strediskom kráľovského panstva ale od 18. storočia žiaľ pustol. Dnes je z hradu zachované obnovené nárožie paláca s otvormi okien a dve kamenné konzoly, ktoré pôvodne niesli arkier. 
História
Podľa listiny z 27. júna 1306 magister Martin, syn Bugára, dobyl hrady Zvolen, Ľupča, Dobrá Niva vo Zvolenskom komitáte a hrad Plachtince (Platta) v Hontianskom komitáte pre kráľa Karola Róberta. Mohlo sa to stať niekedy po roku 1304, po odchode kráľa Ladislava V. (českého Václava III.) z Uhorska. Onedlho, v roku 1306 dobyl Dobronivský, Zvolenský a Ľupčiansky hrad Matúš Čák Trenčiansky.
Dobronivský hrad sa späť do rúk Karola Róberta dostal až v rokoch 1314 -17, keď magister Donč prešiel na jeho stranu. Ďalšia zmienka o ňom pochádza z roku 1400, keď kráľ Žigmund Luxemburský listinou z 27. februára udeľuje magistrovi Pavlovi, synovi Mateja de Kowar a Petrovi synovi Jána z Terian (de Theryen), výmenou za majetok Zemerech v Hontianskej stolici, majetky kráľovského hradu Dobronywa a prédiá Lehota et Topolcha. V lete 1440 banské mestá a kráľovské hrady na strednom a niektoré aj na východnom Slovensku dostal do správy Ján Jiskra. V roku 1455 kráľ Ladislav V. Pohrobok zabezpečil opravu hradu. Od roku 1614 hrad vlastnili Esterháziovci, ktorí boli jeho majiteľmi až do začiatku 19. stor.
Ďalšie názvy: Dobronivský hrad, Dobronivá; 1306 castrum de Dobronya
Okolité hrady: Pustý hrad, Zvolen, Vígľaš, Bzovík
Pôdorys
Hrad pozostával zo súboru objektov obklopených kamennou hradbou, obkľúčenou prstencom priekopy a valového opevnenia. Zachovaná architektúra hradu prezrádza jeho výraznú prestavbu v neskorom stredoveku. Obytný palác mal polygonálny pôdorys a stál na vrchole kopca. Hrad prešiel renesančnou prestavbou a upravený bol aj v baroku. Posledné známe úpravy tu zrealizovali Esterháziovci v roku 1731.
V roku 1996 bola zrealizovaná rekonštrukcia severnej steny hradného paláca. V roku 2012 získala obec Podzámčok na projekt: Oprava Dobronivského hradu v Podzámčoku finančnú podporu 2800 € z MK SR (v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom). V rámci neho sa zrealizovalo zameranie hradu a zhotovilo sa nové schodisko na hradný palác. V budúcnosti je naplánovaný geofyzikálny, archeologický a architektonicko-historický výskum.

Súčasnosť

Dnes je z hradu zachované obnovené nárožie paláca s otvormi okien a dve kamenné konzoly, ktoré pôvodne niesli arkier. Areál hradu je udržiavaný (pokosená tráva, lavičky, ohnisko, informačná tabuľa a ihličnaté stromy, ktoré nezakrývajú hrad) a určíte svojim malebným prostredím láka návštevníkov.
Prístup: Z cesty Dobrá Niva - Zvolen odbočíme do obce Podzámčok, prejdeme cez železničné priecestie. Pokračujeme do centra obce, kde pri kostole a zvonici odbočíme doľava. Na konci ulice začína krátky neznačkovaný chodník k zrúcanine hradu.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Chata Pliešovce
da9c169e503.webp Pliešovce 10,20 km
Chata pod lúkou
1707468508-IMG-0286.webp Banská Belá 13,40 km
Villa Paradajs
Zľava
4,00 €
1625069276-IMG-20210608-190103-362.webp
Štiavnické Bane 20,80 km
Vila Sokáč
edc16bb9764.webp Vyhne 23,40 km
Hotel Golfer ***
8da1a3f8457.webp Kremnica 25,40 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Zvolenský Pustý hrad
efdb838f38.webp Zvolen 5,80 km
Repliky stredovekých zbraní
bb344c53439.webp Zvolen 5,80 km
Kaštieľ Ostrá Lúka
ada7ee24188.webp Ostrá Lúka 6,00 km
Kúpalisko Neresnica
f330601c551.webp Zvolen 6,90 km
Autofafo - autopožičovňa
bfa6608c732.webp Zvolen 7,00 km
Aqua Beach Orlík
fdac6c26966.webp Zvolen 7,50 km