Banskoštiavnický betlehem

Radničné Námestie 11/20, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

4c8fd4fc139.webp
Banskoštiavnicý betlehem - najväčší pohyblivý betlehem na Slovensku
Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici – sa zaradil medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku – Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe.

Drevorezba „Banskoštiavnického betlehemu“ je hierarchicky rozdelená nasledovne:
– základ tvoria permoníci, ako vládcovia podzemia a historický erb mesta, nad ktorými sa nachádzajú spôsoby stredovekého dobývania zlata a striebra
– podľa historických dokumentov „12 kníh o baníctve a hutníctve“ od stredovekého učenca G. Agricolu a to konkrétne
– povrchová ťažba, ryžovanie zlata, premývanie rudy, ťažba a vyvážanie rudy z bane
– drvenie rudy, triedenie, nahrievanie
– hutnícka pec, výroba zlata a striebra, razenie mincí, banský gápeľ poháňaný konskou silou, banský rumpáľ, banské vetranie.

Potom nasleduje samotný biblický motív – betlehem – narodenie Ježiška v jeho historickej podobe. Klaňajú sa mu traja králi a zástup pastierov baníkov.

Nad týmito motívmi je samotná panoráma Banskej Štiavnice s jej dominantami a najznámejšími stavbami: Čelný pohľad tvorí do perspektívy roztvorená hlavná štiavnická ulica tzv. Horný Trotuár – po ktorom kráča Salamandrový sprievod na čele s pastierom nesúcim jaštericu a za ním kráčajú ďalšie postavičky povestné pre tento historický dobový sprievod. Nad Trotuárom sa nachádzajú historické školy – chemická, lesnícka, banícka v popredí beťári študenti a neodmysliteľná súčasť škôl – botanická záhrada.

V strede sa nachádza Nám. sv. Trojice s morovým stĺpom, budova l. Banskej akadémie, kostol sv. Kataríny, Radnica a súsošie Panny Márie. Potom nasleduje Starý zámok, gotické sochy sv. Barbora a sv. Katarína, Klopačka (dnešná čajovňa), Frauemberg (dnes dom smútku), Piarska brána (zachovala sa jediná z opevnenia). Pod Piarskou bránou je Kammerhof – niekdajšie sídlo komorských grófov a sídlo hlavnej banskej komory, Mária Terézia a František Lotrinský, Synagoga, cirkevná škola , Evanjelický kostol. Táto stredná – čelná časť bola odhalená 15. 12. 2007

Pravú stranu Banskoštiavnického betlehemu tvorí Kalvária so známou štiavnickou púťou veriacich, kostol Nanebovzatia Panny Márie (nemecký kostol), bývalé Cirkevné gymnázium, hotel Grand, katolícka fara, kostolík Sv. Alžbety. Pomyslené krčmičky – kde sú zobrazené banícke a študentské tradície – slávnostný banícky Šachtág – prijímanie do cechu nových členov, skok cez kožu, pivný súboj, slávne a neomylné prezídium, slávna tablica, harmonikár, pivný dispečer, pivný zákon ktorý nesmie byť porušený, banský mesiac …. Taktiež pribudol Salamandrový sprievod s ďalšími postavičkami. Legenda o pastierovi a jašteričkách. Rez banskými šachtami – odčerpávanie vody z bane – vedierkami a neskôr novší systém na báze čerpadiel. Výroba dreveného potrubia z kmeňa stromu. Práca baníkov v banských šachtách. Pravá strana pribudla 15. 3. 2008.

Ľavú stranu tvorí Nový zámok s obliehaním Banskej Štiavnice Turkami. Jednou zo známych postáv z tohto obdobia bol E. Savojský. Turci sa nikdy za hradby mesta nedostali a Banskú Štiavnicu nedobyli. V pozadí je zobrazené Sitno s rozhľadňou (podľa dobovej fotografie). Nechýba tu postavička „štiavnického Nácka“ s povestným kufrom – Nácko na cestách. V dolnej časti je zachytená práca baníkov a uhliarov pri výrobe dreveného uhlia, ako aj samotný rez banskými šachtami s prácou baníkov. Ľavá strana drevorezby pribudla 13. 12. 2008.

V strede miestnosti okolo nosného stĺpa pribudla najnovšia časť Banskoštiavnického betlehemu – remeslá. V spodnej časti premáva vláčik – známa Štiavnická Anča a nad ňou sa nachádzajú – sudári, výrobcovia korýt, kolesári, tesári, peciari, kamenári, tehliari , píla, mlyn, pekári, cukrári, mäsiari. Je tam zobrazená dielňa fajkárov – známe fajky „štiavničky“ a rôzne iné remeslá. Na samom vrchu sa nachádza štiavnický trh na ktorom vyhráva muzika. Táto časť pribudla 11. 12. 2009 a stále sa pracuje na jej konečnej podobe a hlavne pohybe postavičiek.

Autorom „Banskoštiavnického betlehemu“ je Ing. arch. Peter Chovan (nar. 1969) rodák z malej dedinky pri Banskej Štiavnici Dekýš žijúci v Banskej Štiavnici. Súčasné rozmery Banskoštiavnického betlehemu sú cca dl. 21 m, šír. 2,5 m a výš. 3 m. Obsahuje cca 800 postavičiek z toho asi 400 je pohyblivých. Drevorezba ešte zďaleka nie je ukončená, nakoľko téma Banská Štiavnica je nevyčerpateľným zdrojom nápadov, tém a inšpirácie pre autora na doplnenie a rozšírenie uvedeného diela.

Je lepšie 1x vidieť ako 100x počuť. Ešte lepšie je to však vidieť na živo. Preto vyrazte na výlet s rodinou do Banskej Štiavnice a nezabudnite sa zastaviť aj u nás v betleheme.
Prístup
Banskoštiavnický betlehem nájdete v dvore Radničného Námestia v Banskej Štiavnici. Betlehem sa nachádza hneď oproti vchodu do dvora.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Chata pod lúkou
1707468508-IMG-0286.webp Banská Belá 3,10 km
Villa Paradajs
Zľava
4,00 €
1625069276-IMG-20210608-190103-362.webp
Štiavnické Bane 4,70 km
Vila Sokáč
edc16bb9764.webp Vyhne 9,30 km
Chata Pliešovce
da9c169e503.webp Pliešovce 20,50 km
Hotel Golfer ***
8da1a3f8457.webp Kremnica 26,20 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Reštaurácia Monarchia
acc40359990.webp Banská Štiavnica 0,00 km
Reštaurácia - Pivovar ERB
67616bc9852.webp Banská Štiavnica 0,10 km
Terra Permonia
58c8ac9a439.webp Banská Štiavnica 0,10 km
Starý Zámok
087af9d2103.webp Banská Štiavnica 0,20 km
Reštaurácia Matej
fc7e5194464.webp Banská Štiavnica 0,30 km
Nový Zámok
6d0d2e70183.webp Banská Štiavnica 0,40 km