Lesnícke a drevárske múzeum

Námestie SNP 23/35, Zvolen, Zvolen

0f98e98c783.webp
 
Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať zbierkové predmety a ako súčasti kultúrneho dedičstva ich uchovávať a prezentovať, aby prispeli k poznaniu vývoja prírody a spoločnosti. Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 46 000 predmetov.
Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927), a Mestského múzea vo Zvolene (1942). Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch týchto historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Expozície:

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Výstava prezentuje regionálne dejiny Zvolena a predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice, ktorej osvietenecký prístup k verejnému životu pomohol ovplyvniť politický a hospodársky vývoj Zvolena v búrlivom revolučnom období 19. stor. Zobrazený je zároveň vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia, Ľudovíta Štúra, nielen k rodine, Zvolenu, ale naznačuje aj širšie európske súvislosti. Výstava prostredníctvom moderných technológií a hodnotných zbierkových predmetov získaných z pozostalosti rodiny, najmä rozsiahlej knižnice, ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do spôsobu ich života.

LES V ZRKADLE VEDY

Rozpad smrečín - prenos výsledkov výskumu do praxe

Výstava poukazuje na význam lesa pre človeka v minulosti i súčasnosti, približuje spôsoby jeho obhospodarovania  a zameriava sa najmä na aktuálny stav rozpadávajúcich sa smrekových lesov. Hľadá jeho možné príčiny  a prináša aj riešenia ako zdravotný stav slovenských smrečín zlepšiť a cestami prírode blízkeho obhospodarovania zabezpečiť ich dlhodobú prosperitu.

Súčasťou výstavy je i detský kútik, v ktorom deti môžu skladať puzzle, zhotoviť si bzučiaceho lykožrúta, pozrieť si pútavú kreslenú prezentáciu s lesnou problematikou či vyplniť ilustrovaný pracovný list. Náročnejší návštevníci, zaujímajúci sa o danú problematiku majú zase možnosť pozrieť si na túto tému krátky film Prales Ošust - podsadby zdravotne narušených porastov a prírode blízke pestovanie lesa. K dispozícii je taktiež zborník príspevkov z konferencie, ktorá predchádzala výstave.

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.

Historické predmety a techniky výstava podáva súčasne ako zdroj nápadov a inšpirácií pre vznik nových objektov, ktoré by svojou funkciou i vonkajším stvárnením plne zodpovedali požiadavkám dnešnej modernej doby.

HLAS LESA
Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce  v lesníctve

Hlas lesa predstavuje tému lesa a lesníctva na Slovensku v dvoch rovinách. Les ako prírodné spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy. Návštevníci v nej nájdu formou diorámy podaný obraz zalesnenej plochy charakteristickej pre naše podmienky, ale tiež systematicky usporiadané exponáty reprezentujúce základné druhy živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich lesný ekosystém. Druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť. Jednotlivé časti lesníckej práce podáva v časovom slede, tak ako rad-radom vystupovali na scénu dobového pokroku.
 
Zatiaľ nemá zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Hotel Grand Matej ***
21,40 km
80
210d36a4120.webp Banská Štiavnica
Vila Sokáč
26,20 km
41
edc16bb9764.webp Vyhne

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Ministry of Fun ZV
0,10 km
fbd6331f624.webp Zvolen
Night Club U Alexa
0,20 km
627266b1797.webp Zvolen
Zvolenský zámok
0,50 km
f40742c3573.webp Zvolen
Safari - Detská herňa
1,00 km
3d2131b8929.webp Zvolen
UNITED FORCES 2022 - HELLOWEEN a HAMMERFALL
1,20 km
o600x600-UNITED_FORCES_2022___HELLOWEEN__2021319161716.webp Zvolen
Kúpalisko Neresnica
1,80 km
f330601c551.webp Zvolen
/images/users/20/1611486773_20.jpg
Kontaktná osoba

Hodnotenie [0]

 • Lokalita
  0,00%
 • Personál
  0,00%
 • Služby
  0,00%
 • Vybavenie
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Atrakcie v okolí
  0,00%
 • Strava
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Priemer
  0,00%
Pridať hodnotenie

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies