Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella

Dukelských hrdinov 21, Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom

1c654479101.webp
 
Krajská Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella
Krajská Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella (ďalej len KHaP) je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie. Jeho organizačné súčasti sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

História

15. mája 1720 sa v Štiavnických Baniach, neďaleko Svätého Kríža, narodil Maximilián Hell Maximilán Hell, vynikajúci astronóm 18. storočia. V roku 1955 je dokončená výstavba hlavnej časti veľkého priemyselného koncernu ZSNP . Pri tejto príležitosti sa mesto premenovalo na Žiar nad Hronom. Industrializácia mala aj jeden veľmi pozitívny vplyv a to sústredenie väčšieho množstva inteligentných a nadaných ľudí.     
V roku 1965 založili vtedajší pracovníci ZSNP (J. Lačný, A. Imrich, Š. Kochan, Ing. Kubovič, Dr. Matula a Ing. Patráš) astronomický krúžok. Tento sa rýchlo rozrastal a napokon viedol k vytvoreniu Okresnej hvezdárne, na základoch ktorej vznikla dnešná hvezdáreň a planetárium. Svoju činnosť zahájila v roku 1973. Vedúcim krúžku a zároveň prvým riaditeľom hvezdárne sa stal Štefan Kochan.
Hlavným cieľom je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov, predovšetkým detí a mládeže. Pôsobenie organizácie sa sústredí na región stredného Pohronia. Mnohé aktivity však majú nadregionálny až celoslovenský dosah.
Paleta ponúkaných programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i záujmové krúžky. Sú zložené z demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania filmov a audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií či pozorovania nebeských telies a úkazov na dennej i nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky.

Odborno-pozorovateľská činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní.

KHaP udržuje a rozvíja spoluprácu s astronomickými subjektmi na Slovensku, Slovenskou ústrednou hvezdárňou, Astronomickým ústavom SAV, Astronomickým ústavom ČAV, Slovenskou astronomickou spoločnosťou, Českou astronomickou spoločnosťou, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenským zväzom astronómov amatérov, školami všetkých stupňov ako aj s ostatnými inštitúciami v celej republike i mimo nej.

Počas leta nás môžete navštíviť aj individuálne v menšej skupine formou organizovanej exkurzie. Každá z exkurzií, ktorá v priebehu letných prázdnin navštívi naše zariadenie dostane od nás malý darček - pekný plagát vo formáte A1 znázorňujúci mapu svetelného znečistenia, zábery optických úkazov v atmosfére alebo objekty vzdialeného vesmíru.
Hvezdáreň
Astronomická pozorovateľňa ukrýva hlavný ďalekohľad Maksutov-Cassegrain TEC s priemerom zrkadla 202 mm a ohniskovou vzdialenosťou 2200 mm. Používa sa na pozorovanie objektov nočnej oblohy. Cez deň po vhodnej úprave aj fotosféry Slnka. Zážitok z denného pozorovania rozširuje o dynamické javy v slnečnej atmosfére (protuberancie, filamenty) slnečný H-alfa ďalekohľad LUNT s priemerom objektívu 60 mm a ohniskovou vzdialenosťou 500 mm. Technika umožňuje pozorovanie na monitore priamo v pozorovateľni, v špeciálnom štúdiu so záznamovou technikou alebo na veľkoplošnej projekcii v prednáškovej sále. Sortiment prístrojov je doplnený mobilnou astronomickou technikou pre expedičné pozorovania a skupinou menších „výjazdových“ ďalekohľadov rozličných konštrukcií pre odbornú verejnosť a astronomické krúžky.

Planetárium - hviezdna sála
Hlavnou dominantou našich priestorov je planetárium s projekčným prístrojom Zeiss Klein Planetarium 2P, vyrobeným nemeckým optickým koncernom Carl Zeiss Jena. Na polguľovú kupolu s priemerom desať metrov premieta Slnko, Mesiac, hviezdy, planéty a ďalšie objekty, viditeľné voľným okom v ľubovoľný deň a hodinu roka. Možnosti planetária dopĺňa skupina špecializovaných efektových zariadení a projektorov.

Sály
V budove planetária sa nachádzajú tri špecifické sály: Prednášková sála, UFO sála a SCIFI sála.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Vila Sokáč
edc16bb9764.webp Vyhne 10,40 km
Hotel Golfer ***
8da1a3f8457.webp Kremnica 12,70 km
Chata pod lúkou
1707468508-IMG-0286.webp Banská Belá 13,60 km
Villa Paradajs
Zľava
4,00 €
1625069276-IMG-20210608-190103-362.webp
Štiavnické Bane 17,20 km
Chata Pliešovce
da9c169e503.webp Pliešovce 29,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kaštieľ Žiar nad Hronom
fb17a94d690.webp Žiar nad Hronom 0,90 km
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
551a8674150.webp Žiar nad Hronom 0,90 km
CITY FEST ZH 2024
o600x600-CITY_FEST_ZH_2024_202461113580.webp Žiar nad Hronom 1,20 km
Plážové kúpalisko Žiar nad…
e89c3e82296.webp Žiar nad Hronom 1,20 km
Hrad Šášov
20a277b5439.webp Žiar nad Hronom 3,70 km
Kúpele Sklené Teplice
9042bc39469.webp Sklené Teplice 6,70 km