Tihányiovský kaštieľ

Radvanská ul. 27, Banská Bystrica, Banská Bystrica - Radvaň

04076615780.webp
 
TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Tihányovský kaštieľ je jeden z troch kaštieľov, ktoré boli v minulosti vybudované na území obce Kráľová (dnes súčasť Banskej Bystrice).
Tihányiovský kaštieľ nachádzajúci sa v banskobystrickej mestskej časti Radvaň je národnou kultúrnou pamiatkou pochádzajúcou z prvej polovice 17. storočia. Jeho interiéry dnes hostia prírodovednú expozíciu Stredoslovenského múzea. Návštevník sa tu zoznámi s rastlinstvom, živočíšstvom, skamenelinami, horninami i minerálmi stredného Slovenska, spozná tunajšie najvýznamnejšie prírodné i umelé ekosystémy a rozšíri si vedomosti aj z oblasti ekológie a ochrany prírody. V miestnosti venovanej tatranskej prírode si môže prehrať i hlasy vystavovaných živočíchov.
Pôvodne to bola prízemná renesančná budova z prvej polovice 17. storočia; jej zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. V roku 1819 objekt dostal klasicistickú podobu; ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. Na území Kráľovej a Radvane (dnes časti Banskej Bystrice) sa nachádzali štyri kaštiele, z ktorých sa dodnes zachovali tri.

História

Kaštieľ bol vybudovaný asi počiatkom 17. storočia a dostavaný v 20-tych rokoch 17. storočia. Najstaršou jeho časťou je západné krídlo, v miestnostiach ktorého sa nachádzajú krížové klenby. V roku 1819 bol kaštieľ prestavaný v klasicistickom štýle. Objekt bol upravený aj v roku 1830, na čo upozorňuje pamätná kovová tabuľa s textom: „Exaedificavit Theresia Gerhart, 1830“ (v preklade: Vybudovala Terézia Gerhartová, 1830).
V prvej tretine 19. storočia patril kaštieľ rodine Gerhardtovcov, potom rodine Tihániovcov (v rokoch 1830 – 1867 ho vlastnil Ignác Tiháni, po ňom Dionýz Tiháni).

Kaštieľ bol poškodený počas druhej svetovej vojny, v roku 1947 požiar čiastočne zničil jeho podkrovné priestory. Kaštieľ prešiel v  80-tych rokoch 20. storočia rekonštrukciou. Komplexná pamiatková obnova bola dokončená v roku 1987. Budovu v 70-tych rokoch dostalo do vlastníctva Krajské vlastivedné múzeum v Banskej Bystrici, ktoré v ňom zriadilo stálu prírodovednú expozíciu. Tá sa v kaštieli nachádza dodnes.
Pôdorys
Dnešná podoba kaštieľa vznikla v druhej polovici 19. storočia ako pseudoslohová stavba, využívajúca architektonické prvky starších slohových období - renesancie a baroka. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková budova postavená na obdĺžnikovom pôdoryse, s výrazným vstupným a zadným rizalitom. Sedlové strechy majú murované štíty s volútami a oblúčikmi. V 19. storočí bol okolo kaštieľa vytvorený malý park, z ktorého dodnes ostalo zachované iba torzo. Prestavbami a dostavbami získal kaštieľ pôdorys v tvare kríža. Okolo kaštieľa bol vytvorený park so vzácnymi drevinami, park bol ale v 2. polovici 20. storočia pri výstavbe panelových bytových domov zničený.
Súčasnosť

V súčasnosti je v kaštieli umiestnená prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea Príroda stredného Slovenska. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Kontrast historického sídla a panelových domov vyráža dych a zastavuje rozum.
Prístup: Kaštieľ je situovaný v panelovej zástavbe na okraji zaniknutého mestečka Radvaň, dnes súčasti Banskej Bystrice.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Golfer ***
8da1a3f8457.webp Kremnica 16,70 km
Apartments Tatran Donovaly
1663937510-60477732t.webp Donovaly 19,10 km
Chata Horec
b28489e3635.webp Liptovské Revúce 21,20 km
Penzión Svätopluk
3b11c129405.webp Korytnica - kúpele 21,80 km
Chaty WILI HUNT98
1607360125-f558fa07-83f2-4242-8acb-b3aaf437f821.webp Liptovské Revúce 22,90 km
Chata U Kmotra
1656702280-20220603-143204.webp Liptovská Osada 27,20 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Láska, prsty, Salman Rushdie
o600x600-Laska__prsty__Salman_Rushdie_202312415478.webp Banská Bystrica 0,20 km
Deň radosti
o600x600-Den_radosti______predstavenie__Studia_L___S_v_Bratislave___202372.webp Banská Bystrica 0,20 km
Kaštiele Banská Bystrica
79ee01bf986.webp Banská Bystrica - Radvaň 0,30 km
EK SKI - Centrum
45029594540.webp Banská Bystrica 0,70 km
Ministry of Fun BB
62ecf215204.webp Banská Bystrica 1,20 km
SEPAR BIRTHDAY PARTY
o600x600-SEPAR_BIRTHDAY_PARTY_202383011268.webp Banská Bystrica 1,30 km
1662360757.webp