Krajská hvezdáreň Žilina

Dolinský Potok 1278, Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto

c13949e5438.webp
 
Krajská hvezdáreň v Žiline
 
Krajská hvezdáreň vznikla 1.1.2013 zlúčením Považskej hvezdárne v Žiline s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.
Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorej zriaďovateľom je  Žilinský samosprávny kraj, plní dve základné úlohy:
-    popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno - výchovných podujatí pre širokú verejnosť,
-    vykonáva odborno - pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov, predovšetkým detí a mládeže.

Hvezdáreň sprostredkováva pre návštevníkov svojich podujatí najnovšie objavy a poznatky astronómie, oboznamuje ich s jej miestom v kontexte vedeckého a humanitného pokroku a jej úlohou ako hraničnej vedy spájať filozofiu a vedu do jedného celku. Umožňuje návštevníkom priamo sa zúčastňovať pozorovaní vesmírnych úkazov a objektov a astronómom - amatérom aj zapájať sa do tvorby vedeckého poznania. Svojou odborno – pozorovateľskou činnosťou prispieva k získavaniu poznatkov o vesmíre.

Hlavné aktivity (pre verejnosť):
-  Podujatia pre všetky typy škôl (prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre pedagógov, exkurzie na iné astronomické zariadenia).
-  Pozorovanie hviezdnej oblohy (každý piatok), pozorovania mimoriadnych úkazov a objektov.
-  Súťaže s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou (Astrostop, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach ?, Tajomný vesmír...).
-  Podujatia pre talentované deti a mládež (krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká). Pre astronomicky vyspelých stredoškolákov sú organizované rôzne pozorovacie a vzdelávacie praktiká.
-  Výstavy (Vesmír očami detí, Čaro vesmíru, Slnečná sústava, Kozmológia, Meteorológia, Prvý a posledný. Slnko, Zem, Mesiac, Kozmonautika v službách astronómie...) a mimoriadne podujatia (semináre, praktiká, MDD...).
-  Hvezdáreň vykonáva tiež poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Sústreďuje sa na astronomické a prírodovedné krúžky, astronómov amatérov, riešiteľov SOČ a diplomových prác, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Drevenica u Mateja
d789e5f5744.webp Oščadnica 15,70 km
Chata vo Vrátnej
Zľava
1616092813-1.webp
Terchová 20,60 km
Drevenica u Studniara
1647798412-1633201744724-01.webp Klokočov 22,60 km
Chata Blekota
1686251117-IMG-20230427-WA0000.webp Martin 24,40 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

MUZIKÁLY NARUBY
o600x600-KPH24___MUZIKALY_NARUBY_2023103010957.webp Žilina 8,20 km
Permanentka VLCI Žilina 2023…
o600x600-Permanentka_VLCI_2023_2024_2023530143959.webp Žilina 8,90 km
DOOGIE WHITE a ROWAN…
o600x600-DOOGIE_WHITE__2023112111440.webp Žilina 9,70 km
LORD OF THE RINGS in Concert
o600x600-LORD_OF_THE_RINGS_in_Concert_2023_ke__ba_2023626113313.webp Žilina 10,40 km
Neskoro večer - Talkshow…
o600x600-Neskoro_vecer___Talkshow_Petra_Marcina_Krajcir20_22_2022811111831.webp Žilina 10,40 km
Veletoč
o600x600-Veletoc_2023117114951.webp Žilina 10,40 km