Krajská hvezdáreň Žilina

Dolinský Potok 1278, Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto

c13949e5438.webp
 
Krajská hvezdáreň v Žiline
 
Krajská hvezdáreň vznikla 1.1.2013 zlúčením Považskej hvezdárne v Žiline s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.
Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorej zriaďovateľom je  Žilinský samosprávny kraj, plní dve základné úlohy:
-    popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno - výchovných podujatí pre širokú verejnosť,
-    vykonáva odborno - pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov, predovšetkým detí a mládeže.

Hvezdáreň sprostredkováva pre návštevníkov svojich podujatí najnovšie objavy a poznatky astronómie, oboznamuje ich s jej miestom v kontexte vedeckého a humanitného pokroku a jej úlohou ako hraničnej vedy spájať filozofiu a vedu do jedného celku. Umožňuje návštevníkom priamo sa zúčastňovať pozorovaní vesmírnych úkazov a objektov a astronómom - amatérom aj zapájať sa do tvorby vedeckého poznania. Svojou odborno – pozorovateľskou činnosťou prispieva k získavaniu poznatkov o vesmíre.

Hlavné aktivity (pre verejnosť):
-  Podujatia pre všetky typy škôl (prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre pedagógov, exkurzie na iné astronomické zariadenia).
-  Pozorovanie hviezdnej oblohy (každý piatok), pozorovania mimoriadnych úkazov a objektov.
-  Súťaže s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou (Astrostop, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach ?, Tajomný vesmír...).
-  Podujatia pre talentované deti a mládež (krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká). Pre astronomicky vyspelých stredoškolákov sú organizované rôzne pozorovacie a vzdelávacie praktiká.
-  Výstavy (Vesmír očami detí, Čaro vesmíru, Slnečná sústava, Kozmológia, Meteorológia, Prvý a posledný. Slnko, Zem, Mesiac, Kozmonautika v službách astronómie...) a mimoriadne podujatia (semináre, praktiká, MDD...).
-  Hvezdáreň vykonáva tiež poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Sústreďuje sa na astronomické a prírodovedné krúžky, astronómov amatérov, riešiteľov SOČ a diplomových prác, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Drevenica u Mateja
d789e5f5744.webp Oščadnica 15,70 km
Chata Podolina
1683621156-foto-LETO.webp Terchová 18,90 km
Chata vo Vrátnej
Zľava
1617728909-6.webp
Terchová 20,60 km
Apartmány Marko i Niko
1678289998-e48af0fa-3985-4d2b-92b5-62269e14956f.webp Konská 21,90 km
Drevenica u Studniara
1647798412-1633201744724-01.webp Klokočov 22,60 km
Chata Blekota
1686251117-IMG-20230427-WA0000.webp Martin 24,40 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kaštieľ Radoľa
f2764732570.webp Radoľa 2,10 km
Disco Club Bosorka
b98fbdd5504.webp okr. Kysucké Nové Mesto 2,20 km
Ranč Pri Žiline
52dcf3cf758.webp Snežnica 3,70 km
Ski Klub Veľké Ostré
41ea8a26431.webp Kysucké Nové Mesto 4,90 km
Kaštieľ Divinka
f6c085a4453.webp Divinka 7,80 km
Rozhľadňa Zákopčie
ac529e03748.webp Zákopčie - Petránky 8,00 km