Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4, Humenné, Humenné

85a7cc34643.webp
 
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom bola založená v roku 1952 a za vyše 60 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplína.
Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko dostupná pre návštevníkov. Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 72 poslucháčov a pozorovania ďalekohľadom typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 250mm, ktorý je umiestnený v 4-metrovej kupole.
Odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, ktorého hlavná budova a pozorovací pavilón boli postavené v roku 1999. Stredisko sa nachádza v horskom sedle v prekrásnom prostredí medzi pohorím Vihorlatu a Bukovskými vrchmi vzdialené od Humenného 38 km. Dominantou observatória je Vihorlatský národný teleskop (VNT) - ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 1 meter, ktorý je najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Observatórium predstavuje ucelený komplex pre vykonávanie odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd, meteorov, zákrytov hviezd Mesiacom a fotosféry Slnka.

Základným poslaním hvezdárne je na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracúvať a verejnosti prezentovať najnovšie poznatky z astronómie a príbuzných vied, v regióne Horného Zemplína, najmä v územnom obvode okresov Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov.

V rámci svojho poslania hvezdáreň plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

- systematicky vykonáva pozorovania premenných hviezd, meteorov, slnečnej fotosféry a zákrytov hviezd Mesiacom
- získané dáta zhromažďuje, archivuje, spracúva a odovzdáva na ďalšie spracovanie
- získané výsledky prezentuje prostredníctvom seminárov doma i v zahraničí
- rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií
- prostredníctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce
- vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov
- nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pracujú v odbore astronómia a príbuzných vied doma i v zahraničí
- metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje astronomické krúžky a iné spoločenské organizácie s astronomickým zameraním v regióne Horného Zemplína
- podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja.

Výchovno-vzdelávacia činnosť hvezdárne sa realizuje jedno rázovými a cyklickými podujatiami formou prednášok s diafilmom a filmom, diafónových programov, tematických podujatí, súťaží, videoprogramov, seminárov a besied pri ďalekohľade na hvezdárni i mimo s teleskopickým pozorovaním Slnka, Mesiaca, planét a objektov na hviezdnej oblohe.

Odborno-pozorovateľský program sa odvíjal od prístrojového a personálneho vybavenia hvezdárne. Zhoršujúca sa astroklíma mesta, v centre, ktorého sa nachádza hvezdáreň so štvormetrovou kupolou a pozorovacou terasou, si vyžiadala radikálne riešenie vybudovaním Astronomickej pozorovateľne na Kolonickom sedle. Od roku 1986 sa kvalita „ kolonického neba " začala aktívne využívať organizovaním expedičných akcií v oblasti pozorovania meteorov a premenných hviezd. V roku 1999 bola ukončená výstavba Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Hvezdáreň získala komplexné zariadenie s možnosťou jeho celoročného využívania.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

ZRAZ MOTORKÁROV ZEMPLÍNSKA…
o600x600-ZRAZ_MOTORKAROV_ZEMPLINSKA_SIRAVA_2024_2023118104218.webp Vinné 15,80 km
SEPAR - LIVE SHOW
o600x600-SEPAR___LIVE_SHOW_202310138750.webp Snina 18,90 km
ICONITO a FS Zemplín - Korene
o600x600-ICONITO__20231130114915.webp Michalovce 19,60 km
Vyznanie Tour
o600x600-Vyznanie_Tour_2024_20231128141011.webp Michalovce 19,60 km
Mikulášska Scandal Ladies…
o600x600-Mikulasska_Scandal_Ladies_Night_2023112394318.webp Michalovce 20,00 km
Koncert Epitome (PL) @ …
o600x600-Koncert_Epitome__PL_____freedom_24_202312413652.webp Michalovce 20,20 km