Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4, Humenné, Humenné

85a7cc34643.webp
 
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom bola založená v roku 1952 a za vyše 60 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplína.
Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko dostupná pre návštevníkov. Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 72 poslucháčov a pozorovania ďalekohľadom typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 250mm, ktorý je umiestnený v 4-metrovej kupole.
Odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, ktorého hlavná budova a pozorovací pavilón boli postavené v roku 1999. Stredisko sa nachádza v horskom sedle v prekrásnom prostredí medzi pohorím Vihorlatu a Bukovskými vrchmi vzdialené od Humenného 38 km. Dominantou observatória je Vihorlatský národný teleskop (VNT) - ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 1 meter, ktorý je najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Observatórium predstavuje ucelený komplex pre vykonávanie odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd, meteorov, zákrytov hviezd Mesiacom a fotosféry Slnka.

Základným poslaním hvezdárne je na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracúvať a verejnosti prezentovať najnovšie poznatky z astronómie a príbuzných vied, v regióne Horného Zemplína, najmä v územnom obvode okresov Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov.

V rámci svojho poslania hvezdáreň plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

- systematicky vykonáva pozorovania premenných hviezd, meteorov, slnečnej fotosféry a zákrytov hviezd Mesiacom
- získané dáta zhromažďuje, archivuje, spracúva a odovzdáva na ďalšie spracovanie
- získané výsledky prezentuje prostredníctvom seminárov doma i v zahraničí
- rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií
- prostredníctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce
- vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov
- nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pracujú v odbore astronómia a príbuzných vied doma i v zahraničí
- metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje astronomické krúžky a iné spoločenské organizácie s astronomickým zameraním v regióne Horného Zemplína
- podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja.

Výchovno-vzdelávacia činnosť hvezdárne sa realizuje jedno rázovými a cyklickými podujatiami formou prednášok s diafilmom a filmom, diafónových programov, tematických podujatí, súťaží, videoprogramov, seminárov a besied pri ďalekohľade na hvezdárni i mimo s teleskopickým pozorovaním Slnka, Mesiaca, planét a objektov na hviezdnej oblohe.

Odborno-pozorovateľský program sa odvíjal od prístrojového a personálneho vybavenia hvezdárne. Zhoršujúca sa astroklíma mesta, v centre, ktorého sa nachádza hvezdáreň so štvormetrovou kupolou a pozorovacou terasou, si vyžiadala radikálne riešenie vybudovaním Astronomickej pozorovateľne na Kolonickom sedle. Od roku 1986 sa kvalita „ kolonického neba " začala aktívne využívať organizovaním expedičných akcií v oblasti pozorovania meteorov a premenných hviezd. V roku 1999 bola ukončená výstavba Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Hvezdáreň získala komplexné zariadenie s možnosťou jeho celoročného využívania.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kaštieľ Humenné
405906b4207.webp Humenné 0,20 km
Vihorlatské múzeum
d781aa7783.webp Humenné 0,20 km
Nostalgia Music Pub
f3bd7fb9628.webp Humenné 0,40 km
Arena Night Club
09e0365b137.webp Humenné 1,00 km
Krytá plaváreň Humenné
54120bd3960.webp Humenné 1,10 km
Kúpalisko Humenné
d100521a527.webp Humenné 1,20 km