Kamenický kaštieľ

Gaštanová, Kamenica nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou

7086e430213.webp
 
KAMENICKÝ KAŠTIEĽ
Kaštiel je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2002 je vlastníctvom Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Kaštieľ je verejnosti dlhodobo neprístupný. Donedávna slúžil ako depozitár Vihorlatského múzea v Humennom.

História

Kaštieľ je pôvodne klasicistickou stavbou, budovanou v poslednej tretine 18. storočia. Obec mala v tom čase maďarský názov Nagy Kemencze (Welka Kamenicza) a od roku 1773 bola vo vlastníctve šľachtica Ladislava Szirmaya, ktorý ju neskôr (v roku 1813) predal Júlii Csákyovej a tá ju zasa predala v druhej polovici 19. storočia grófovi Gejzovi Andrássymu. Szirmayom (presný rok výstavby nie je známy) bolo ako zemepánom a vlastníkom obce rozhodnuté o stavbe kaštieľa. Zo záznamov je známe, že objekt bol stavaný na predtým nezastavanom priestranstve ako jednopodlažná bloková budova so strednými a bočnými rizalitami. Bol v tom čase ihneď zariadený a obývaný. Szirmay a neskôr Csákyovci v ňom sústredili dobový nábytok, značné množstvo cenných obrazov, gobelínov a tapisérií.

V druhej polovici 19. storočia, už za vlastníctva grófa Andrássyho, sa na objekte uskutočnila nadstavba stredného rizalitu a prístavba skleníka v neskorom neoklasistickom riešení. Dodnes sa zachoval aj stredný trojosový poschodový rizalit s neoempírovou antikou a bočné rizality s trojhranným tympánonovým štítom.

Gróf Andrássy interiér kaštieľa pre svoje pohodlie ešte zveľadil, i keď ho využíval iba sporadicky. Slúžil väčšinou k chvíľam oddychu panstva po poľovačkách v rozsiahlych okolitých lesoch, a to prevažne v jesenných mesiacoch. Ďalším pokračovaním dejín kaštieľa bola prvá svetová vojna. Už v septembri 1914 prechádzalo obcou vojsko, ktoré o niekoľko dní po porážke ustupovalo. Obec bola doslova zamorená vojakmi, ktorí sem priniesli rôzne nákazlivé choroby, medzi inými aj cholerovú epidémiu. Už vtedy boli postihnuté a sčasti zničené interiéry kaštieľa. Dňa 22. novembra 1914 obsadili obec na niekoľko dní cárske ruské vojská, ktoré sa ubytovali i v kaštieli. Po ich odchode ostal kaštieľ značne poškodený.

O 18 rokov neskôr, 11. septembra 1932, postihol obec rozsiahly požiar, pri ktorom vyhorel aj kaštieľ. Zostávajúce zariadenie v ňom zhorelo alebo sa roztratilo. S opravou kaštieľa sa začalo v nasledujúcom roku. Oprava trvala do roku 1935. Podľa záznamov opravu prevádzala firma Ing. Szántoa z Prešova. Po oprave sa v kaštieli usídlila správa Vojenských lesných podnikov. Za druhej svetovej vojny mal kaštieľ v súkromnom prenájme Michal Görog, a to až do roku 1945.
Po oslobodení bol kaštieľ nevyužívaný, potom sa doň nasťahovala Poľnohospodárska majstrovská škola (1959 – 1968). Čiastkové stavebné úpravy v interiéroch boli realizované bez prihliadnutia k pamiatkovým hodnotám objektu. Následne bola v kaštieli umiestnená ľudová knižnica, holičstvo a klub mládeže.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kaštieľ Humenné
405906b4207.webp Humenné 6,90 km
Vihorlatské múzeum
d781aa7783.webp Humenné 6,90 km
Kúpalisko Humenné
d100521a527.webp Humenné 7,10 km
Krytá plaváreň Humenné
54120bd3960.webp Humenné 7,10 km
Vihorlatská hvezdáreň v…
85a7cc34643.webp Humenné 7,10 km
Nostalgia Music Pub
f3bd7fb9628.webp Humenné 7,10 km