Hrad Kráľovský Chlmec

Podhradská ulica, Kráľovský Chlmec, Kráľovský Chlmec

650d357a498.webp
 
HRAD KRÁĽOVSKÝ CHLMEC (Hrad Csonkavár)
Zrúcanina hradu z roku 1414, známeho ako Csonkavár leží na vyvýšenine na okraji Kráľovského Chlmca. Hrad bol v 16. storočí prebudovaný a v roku 1548 zbúraný.
História
Hrad vznikol niekedy po roku 1526 prestavaním staršej zemepanskej tvrdze. Za touto prestavbou stál Peter Perényi, pán Trebišovského hradu a vlastník rozsiahlych majetkov na Zemplíne. Už v roku 1548, krátko po Perényiho smrti, bola na rozkaz kráľa Ferdinanda I. pevnosť zbúraná, zrejme kvôli nepriateľstvu, ktoré medzi oboma potentátmi panovalo. Príkaz bol zjavne úspešne splnený, lebo od druhej polovice 16. storočia sa o hrádku neobjavila už žiadna zmienka.
Csonkavár tak možno považovať za najkratšie fungujúci hrad v dejinách Slovenska, celého bývalého Uhorska a možno i v omnoho širšom meradle. (Treba však dodať, že podľa niektorých teórií nešlo o skutočný opevnený hrad, ale len o mohutnejší kaštieľ.)
Pôdorys

Málopočetné písomné záznamy a väčšina hmotných nálezov väčšmi nahrávajú teórii, že išlo skôr o neskorostredovekú kamennú obytnú stavbu, teda akési šľachtické sídlo kaštieľovitého typu, resp. pripomínajúce ranú formu kaštieľa. Zachovaný objekt bol kedysi dvojpodlažný, pričom na prvom poschodí sú v severovýchodnej stene zachované dve okienka s polkruhovým zaklenutím. V juhovýchodnej stene sa zachovali zvyšky valenej klenby z lomového kameňa, ktoré boli zapustené zrejme až dodatočne. Nárožia stavby sú vybudované z veľkých tesaných tufitových kvádrov s rozmermi 35-40 x 60-70 x 40 cm.
Súčasnosť
Do dnešného dňa sa z Csonkaváru zachovalo iba niekoľko múrov a časť pivničných priestorov. V takomto stave je už celé stáročia, o čom hovorí napokon i jeho názov – maďarské Csonkavár možno totiž preložiť ako „Hrad trosiek“, „Troskohrad“ či „Okyptený hrad“. Dnes z pôvodného hradu postaveného nad mestom Kraľovký Chlmec možno vidieť iba pozostatky. Avšak výhľad z neho je pôsobivý, poskytuje krásny výhľad na mesto aj blízke okolie.

Okolie: Múzeum Kráľovský Chlmec, Vínne pivnice v Malom Horeši, Most sv. Gottharda

Prístup: Zo smeru od Veľkých Kapušian odbočíme v Kráľovskom Chlmci doľava na Hlavnú ulicu. Na pravej strane Hlavnej ulice je židovský cintorín. Pokračujeme do centra mesta k rímsko - katolíckemu kostolu, pred ktorým odbočíme doprava.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Rozhľadňa Vojka
bb049fa5886.webp Vojka 6,40 km
Hrad Veľký Kamenec
f7d4ef1f689.webp Veľký Kamenec 14,30 km
Rozhľadňa Tokaj
abb21215676.webp Malá Tŕňa 21,00 km
Hrad Parič
c7af378a649.webp Trebišov 28,50 km
Kaštieľ Trebišov
92adea7866.webp Trebišov 28,70 km
Múzeum Trebišov
0d11fbf8262.webp Trebišov 28,70 km