PRO MUSICA NOSTRA TYRNAVIENSI 2022

Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava

Popis

Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Pro Musica Nostra prinavracia hudobný život na miesta, kde ho publikum v minulosti bežne vyhľadávalo. Tohtoročná edícia festivalu Pro Musica Nostra Tyrnaviensi 2022 sa uskutoční po prvý krát v Trnavskom kraji na miestach: Trnava, Kočín-Lančár, Sereď, Cífer, Suchá nad Parnou, Voderady, Hlohovec.
 
Festival sa koná pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.
 
Viac informácii na www.hc.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro Musica Nostra Tyrnaviensi / Trnava
Dátum: 6. 6. 2022 (pondelok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika, Trnava
 
Účinkujú:
Laura Nielsen
soprán
Róbert Pechanec klavír
 
Program:
Schubert: Ganymed D. 544, Op. 19, č. 3
                    Die Junge Nonne D. 828, Op. 43, č. 1
Rachmaninov: Sireň, Op. 21, č. 5
                             Oni Otvechali, Op. 21, č. 4
Debussy: Les Ariettes Oubliées L. 60
Barber: Štyri Piesne, Op. 13
Strauss: Ständchen, Op. 17, č. 2
                Zueignung, Op. 10, č. 8
                Allerseelen, Op. 10, č. 1
Massenet: Adieu Notre Petite Table, ária Manon Lescaut z 2. dejstva opery Manon
Puccini: Si Mi Chiamano Mimi, ária Mimi z 1. dejstva opery Bohéma
Friedrich Nietzche tvrdil, že výrazová sila hudby tkvie v pnutí medzi extrémami. Slová vyjadrujú myšlienky, ale hudba sprostredkuje emócie. Je schopná vyjadrovať pocity a myšlienky za hranicami racionálneho poznania. Zrozumiteľné slovo zasadené do formálnej jednoty s hudbou vyvoláva živé imaginácie a expresivitu posúva na novú úroveň. Dôkazom tejto skutočnosti je piesňová i operná tvorba skladateľov z rôznych svetových krajín, v rôznych jazykoch sveta, avšak so spoločným menovateľom − práve dnes, v čase globálneho zamorenia a znečistenia na všetkých úrovniach – morálnej, rozumovej i duchovnej – je hudba, ale aj obyčajný ľudský hlas tým najlacnejším, ale aj najúčinnejším liečebným prostriedkom.
 
Vstupenky:         10,- EUR 
                            8,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Tyrnaviensi / Lančár
Dátum: 7. 6. 2022 (utorok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Kostol sv. Michala Archanjela, Lančár
 
Účinkujú:
Komorný súbor Le Nuove Musiche
Richard Závada lutna, baroková gitara, teorba
Vladimír Třebický perkusie
Marek Kubát baroková gitara, arcilutna
 
Program:
Anonym: Drewies Accordes
Robinson: A Toy
                   A Fantasia
Pilkington: Echo For Two Lutes
Johnson: The Queen Treble
Calvi: Spagnoletta, Rugiero, Tordiglione
Kapsperger: Toccata Sexta Arpeggiata, Bergamasca, Kapsperger, Canarios
Kubát: Zmierenie
De Murcia: Fandango, Marionas por la B
Sanz: Canarios
Koncert s priliehavým názvom Liutate in caprice predstavuje skladby majstrov od renesancie až po barok. Obdivuhodné diela tvorcov, prevažne lutnistov a spevákov z obdobia renesancie zaujmú viachlasom, tanečnosťou i mnohými ozdobami. Farbistý obraz hudby minulých storočí a majstrovstvo tých, ktorí ich pretvorili na koncertné predvádzanie aj v súčasnosti, doplnia rôzne hrkálky, tamburína či ďalšie bicie nástroje.
 
Vstupenky:         6,- EUR 
                           4,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Tyrnaviensi / Sereď
Dátum: 8. 6. 2022 (streda) o 18.00 hod.
Miesto konania: Múzeum holokaustu, Sereď
 
Účinkujú:
Komorný súbor Barocco Sempre Giovane
Vilém Veverka hoboj
Gustáv Beláček bas
Vilma Cibulková recitácia
Milan Kňažko recitácia
Vilém Udatný recitácia
Eva Lustigová réžia
 
Program:
J. S. Bach: Kantáta Ich Habe Genug, BWV 82
Lustig: Kantáta
Zdanlivo nesúrodé spojenie dvoch veľkých umeleckých diel. Kantátu Ich habe genug pre sólový bas, hoboj a sláčikové nástroje skomponoval J. S. Bach roku 1727 na text neznámeho autora. Odkazuje na rozprávanie o zbožnom starcovi z jeruzalemského chrámu, Simeonovi. Témou je smrť ako vyslobodenie zo sveta plného biedy a zúfalstva. Epická báseň Arnošta Lustiga „Kantáta“ je obžalobou najstrašnejšieho zločinu v histórii ľudstva, Šoa. Napriek tomu ani jedna z týchto kompozícií nekončí beznádejou: „Hovoria nám naši mudrci, že síce nie je možné neplakať, ale večný plač by zničil nás samotných, až by sme sa stali tými, nad ktorými plačeme... Budúcnosť je inde, pretože spomienky sú len polovicou bytia.“
 
Vstupenky:         10,- EUR 
                            8,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Tyrnaviensi / Suchá nad Parnou
Dátum: 10. 6. 2022 (piatok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Vinárstvo Terra Parna, Suchá nad Parnou
 
Účinkujú:
Mucha Quartet

Juraj Tomka I. husle
Jozef Ostrolucký II. husle
Veronika Kubešová viola
Pavol Mucha violončelo
Iva Bittová spev
 
Program:
Bartók / Godár: Slovenské spevy, výber
Janáček / Godár: Moravská lidová poesie v písních, výber
A. Moyzes: Štyria hudci, Op. 57, výber
Bartók: Štyri slovenské piesne
Suchoň: Preletel sokol z cykluObrázky zo Slovenska
Akákoľvek hudba má svoje korene hlboko zapustené do etnického, ľudového gruntu. Takými prototypmi hudby novej epochy sú ľudová pieseň a ľudový tanec; tej epochy, v akej chce človek vystupovať v pozícii tvorcu, autora, skladateľa. V období prelomu 19. a 20. storočia nastala v Európe alarmujúca situácia spôsobená duchovnou krízou; osvedčené systémy strácali na dychu a mali byť nahradené čímsi novým, aktuálnym, všeobecne platným. Bol to práve folklór, ktorý ľudstvo vyslobodil z tiesne. Béla Bartók a Leoš Janáček nasadili jednoznačný kurz smerom späť ku koreňom, k samotným princípom. Ich hudba magnetizovala okolie; podľahli jej aj vážení autori a profesori Alexander Moyzes a Eugen Suchoň. Vladimír Godár v kooperácii s expresívnou Ivou Bittovou posunuli udalosti ešte hlbšie k žeravému jadru hudobnosti človeka.
 
Vstupenky:         10,- EUR 
                            8,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Tyrnaviensi / Voderady
Dátum: 11. 6. 2022 (sobota) o 18.00 hod.
Miesto konania: Kaštieľ Voderady
 
Účinkujú:
Czech Brass

Marek Zvolánek trúbka
Stanislav Masaryk trúbka
Ondřej Jurčeka trúbka
Lukáš Moťka trombóny
Stanislav Penk trombóny
Pavel Debef bastrombón
Karel Malimánek tuba
 
Program:
Charpentier / Penk: Te Deum
Vejvanovský / Hugo: Sonata Vespertina
J. S. Bach / Kopta: Orchestrálna Suita č. 2, h mol, Badinerie
                                   Orchestrálna Suita č. 3, D Dur, Air
J. S. Bach / Gemrot: Brandenburský koncert č. 2, Allegro Assai
Händel / Moťka: Predohra k oratóriu Mesiáš, HWV 56
Mozart / Kopta: Predohra k opere Figarova svadba, KV 492
                               Tuba Mirum z Rekviem, KV 626
                               Ária Kráľovnej noci z opery Čarovná flauta, KV 620
Čajkovskij / Moťka: Suita z baletu Luskáčik, výber
Verdi / Kopta: Operná suita
Bizet / Kopta: Carmen suite
Brass ansámble, teda súbory zostavené z plechových dychových nástrojov, prípadne z perkusívnych a bicích nástrojov, sa môžu popýšiť impozantnou históriou. Dnes ich vnímame skôr cez prizmu džezovej a tanečnej populárnej hudby. Ušľachtilé nástroje však zohrávali významnú úlohu v tvorbe slávnych aj tých menej slávnych skladateľov minulosti. Vychýrení boli mestskí trubači, vojenské kapely a iné špecifické inštrumentačné zoskupenia. Súčinnosť plechových dychových nástrojov je obdivuhodná a dokáže poskytnúť plnohodnotný zážitok aj v prípade rôznych transkripcií a úprav diel určených pre iné nástrojové zostavy. Skúsení hudobníci preto neváhajú a ponúkajú svieže verzie známych evergreenov v novom zvukovom dizajne. 
 
Vstupenky:         10,- EUR 
                            8,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Tyrnaviensi / Hlohovec
Dátum: 12. 6. 2022 (nedeľa) o 18.00 hod.
Miesto konania: Hlohovský zámok, Hlohovec
 
Účinkujú:
Komorný súbor Starck Compagnay
Tomasz Ślusarczyk trúbka
Michal Tyrański trúbka
Zbigniew Pilch husle
Radosław Kamieniarz husle
Dymitr Olszewski viola
Bartosz Kokosza violončelo
Marek Toporowski čembalo
 
Program:
 
Tromba Gloriosa, Splendor Musicae Austriae Et Bohemiae
 
Vejvanovský: Serenada XXIII
Biber: Sonata VII à 5. Tam Aris Quam Aulis Servientes
Mielczewski: Canzona Terza à 3
Rittler: Ciaccona à 5
Schmelzer: Baletto, Die Fechtschule
Biber: Sonata IV à 5. Tam Aris Quam Aulis Servientes
Albrici: Sonata à 5
„Hudba je potešením pre svätých i pre ľudí“ – hlásal skladateľ 17. storočia Johann Heinrich Schmelzer, autor zbierky sonát Sacro-Profanus Concentus Musicus. Podľa vzoru iných barokových diel, rakúsky skladateľ vystaval svoje hudobné posolstvo prostredníctvom kontrastov. V skladbách kombinoval logiku harmónie s jemnosťou melodiky, jasnosť štruktúry s ľahkosťou rytmu. Štýl plný elegancie a zároveň sily rozvíjal skladateľ o generáciu mladší - Heinrich Ignaz Franz von Biber. Tvorba oboch majstrov bola ovplyvnená estetikou prúdiacou z juhu - Taliani sa sústredili na husľovú rétoriku, vo Francúzsku zas kraľovalo čembalo. Vo vnútri Svätej ríše rímskej sa stalo čosi viac: došlo k svojskému prepojeniu husľovej praxe dvorskej tradície s umením hry na trúbku. Nový štýl sa rozvíjal najprv v oblasti Rakúska a Moravy: v Kroměříži, Viedni, Salzburgu i Prahe. Symbióza umenia husľovej techniky s virtuozitou trúbky mala svoj pôvod v majstrovstve českého trubkára Pavla Josefa Vejvanovského, ktorého Schmelzer aj Biber (ale v rovnakom čase aj Philipp Jakob Rittler či Augustín Kretzinger) ochotne poverili hraním trúbkových partov vo svojich dielach.
 
Vstupenky:         10,- EUR 
                            8,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
 
 
 
 
 

Termín konania podujatia

Termín začiatku:
06.06.2022 18:00:00
Miesto konania:
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
 

Vstupenky

Miesto Kedy Cena € Kúpiť
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika Trojičné námestie 2, Trnava 06.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
Kostol sv. Michala Archanjela, Lančár Kočín - Lančár 4, Kočín-Lančár 07.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 6,00
Múzeum holokaustu Kasárenská 1005/54,, Sereď 08.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
Vinárstvo Terra Parna Ružová Dolina 528, Suchá nad Parnou 10.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
Kaštieľ Voderady 919 42 Voderady, Voderady 11.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
Hlohovský zámok Zámok 920 01 Hlohovec, Hlohovec 12.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
 

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra
Hotel Korekt ***
c628f393966.webp Ratnovská cesta
Hotel Máj ***
127ccf3c10.webp Piešťany

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kozliatka a vlk – Radničné hry...
o600x600-Kozliatka_a_vlk___Radnicne_hry_2022_202251084529.webp Trnava
Prevažne nevážne v Trnave
o600x600-Prevazne_nevazne_v_Trnave_22_2022427101133.webp Trnava
Monkey Club
6556471e661.webp Trnava
Zuzanka, neplač – Radničné hry...
o600x600-Zuzanka__neplac___Radnicne_hry_2022_20225108456.webp Trnava
Dlhý, okatý, bruchatý–
o600x600-Dlhy__okaty__bruchaty__Radnicne_hry_2022_202251084519.webp Trnava
Shirley Valentine – Radničné ...
o600x600-Shirley_Valentine___Radnicne_hry_2022_202251084047.webp Trnava
 
---