Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 866
Námestie slobody 13, Skalica

Záhorské múzeum

Múzeá

Záhorské múzeum

Záhorské múzeum je regionálne múzeum so širším zameraním na oblasť Záhoria. Vzniklo v roku 1905 na podnet dr. P. Blaha v rámci tzv. Katolíckeho kruhu, alebo Spolkového domu. Základom múzejníckeho fondu sa stali zbierky jeho zakladateľa, prevažne etnografické. V roku 1952 sa stalo Okresným vlastivedným múzeom, v rokoch 1960-1965 pôsobilo ako Mestské múzeum v Skalici. V roku 1965 získalo dnešný názov.

Pôvodnú budovu, v ktorej do roku 1989 sídlilo, projektoval architekt Dušan Jurkovič. Zaujímavá je architektonickým riešením aj umeleckou výzdobou. Priečelie dopĺňa mozaiková dekorácia s motívmi českého maliara Mikoláša Aleša. V tzv. divadelnej dvorene sú na stenách a na opone maľby s figurálnou ľudovou tematikou od Jozefa Úprku a Antoša Frolku. Budova je kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v nej stála expozícia Záhorského múzea. Pracoviská múzea sa v súčasnosti nachádzajú vo vedľajšom tzv. Mittákovskom dome. Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu.

Expozície

Pôvodné priestory na poschodí, určené už od roku 1905 pre múzeum, koncipoval architekt Dušan Jurkovič ako ilúziu ľudového domu so sieňou a izbou, architektonicky dotvorenou vyrezávaným stredovým pilierom a bohato zdobeným stropom. Tieto boli ponechané bez podstatných zmien.

V prvej - vstupnej časti je umiestnená veľkoplošná mapa Záhoria a znaky 85 záhorských miest a obcí. Druhá časť tzv. blahovská izba je venovaná zakladateľovi múzea Dr. Pavlovi Blahovi , kde je umiestnená aj Blahova pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holíčskej fajansy i kameniny.

Ďalšia časť expozície začína priestorom, zariadeným ako salón sestier Jurkovičových, spolupracovníčok Dr. Pavla Blahu pri zriadení „skalického výšivkárskeho družstva“, v ktorom malo toto družstvo svoje sídlo od svojho vzniku v roku 1910 až do roku 1919.

Národopisnú časť uzatvára priestor venovaný špecifikám roľníckeho hospodárenia na Záhorí; tradíciám vinohradníctva v skalickom rajóne, poľnohospodárskej a domáckej výrobe, dokumentovanej výrobou konopného plátna, povrazov a oleja.

Archeologická časť sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí a jeho výsledkom, je dokladom jednotlivých fáz osídlenia. Rozdelené sú do troch úsekov: Doba kameňa, Doba kovu a Na úsvite dejín.

Historická časť expozície podáva historický obraz Záhoria a jeho členenie na jednotlivé panstvá. Pozornosť je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, pokračuje témou Habáni na Záhorí a Náboženský život s dokumentáciou reholí a pútnických miest v regióne.

Rozsiahlu tému predstavujú historické remeslá a cechy, podnikateľské aktivity šľachty na Záhorí, kde hlavná pozornosť je upriamená predovšetkým na Františka Lotrinského a Pálffyovcov, záverečnú časť tvorí priblíženie tlačiarenskej a družstevnej tradície, predovšetkým škarniclovsko-teslíkovskej tlačiarni a zakladateľovi prvého družstva Samuelovi Jurkovičovi zo Sobotišťa.

Rodný dom Jána Hollého Borský Mikuláš

Sídlo: Obecný úrad, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

V obci sa nachádza rodný dom Jána Hollého z 2. polovice 18. storočia. V roku 1957 bol daný do pôvodného stavu a bola v ňom zriadená pamätná izba. Izba bola slávnostne otvorená 20. júla 1957. V záhrade rodného domu stojí pomník venovaný pamiatke Jána Hollého od akademického sochára Jána Koniareka z roku 1930.

Habánsky dom vo Veľkých Levároch

Sídlo: Obecný úrad Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre

Jednou z dominánt obce Veľké Leváre je Habánsky dvor. Ide o pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, ktorú tvorí 22 pôvodných viacpodlažných stavieb vybudovaných v 17 – 19 storočí. Pôvodné múzeum bolo v tomto dome do roku 1989, neskôr bola jeho expozícia prevezená do Záhorského múzea v Skalici a do roku 2000 sa uskutočňovala rekonštrukcia Iszerovho domu. Múzeum bolo znovu otvorené 30.11.2006 ako stála expozícia Záhorského múzea v Skalici.

Habáni boli príslušníci náboženskej odnože protestantov, ktorí sa nazývali aj novokrstenci alebo anabaptisti. Na Slovensko prišli približne v polovici 16. storočia. Postupne založili 33 bratských dvorov. Do dnešných dní sa zachovali dvory vo Veľkých Levároch, Sobotišti a Moravskom Jáne. Habáni prišli do Veľkých Levár v roku 1588. Od grófa Jána Bernharda dostali Habáni lúky, polia, lesy a stavebné pozemky. Habáni boli zruční remeselníci, ktorých výrobky sa cenili. V roku 1592 mal habánsky dvor vlastný mlyn, pivovar, verejný kúpeľ a dieľne na nože a keramiku. Počas najväčšieho rozmachu mal habánsky dvor vyše 40 domov. Habáni mali aj vlastnú školu, kaplnku a faru.

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom

Sídlo: Obecný úrad Hlboké, č. 114, 906 31 Hlboké

Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej cirkevnej školy v centre obce. Expozícia približuje život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana, jeho účasť na povstaní v rokoch 1848-1849 a ohlas jeho diela a národnobuditeľskej činnosti. Upozorňuje na Hlboké aj ako rodisko jeho syna, významného spisovateľa a dejateľa Svetozára Hurbana Vajanského.

Rotunda svätého Juraja v Skalici

Sídlo: Námestie Slobody 13, 909 01 Skalica

Symbolom histórie mesta Skalica je jeho pravdepodobne najstaršia pamiatka - Rotunda sv. Juraja. Národná kultúrna pamiatka románska rotunda, prestavaná a začlenená do mestského opevnenia v gotickom období a výrazne dotvorená v barokovom štýle, obsahuje dochované a reštaurované fragmenty nástenných malieb s motívom z legendy o svätom Jurajovi z konca 15. storočia. Panelová expozícia v interiéri rotundy približuje jej stavebno-historický vývin.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (27)
img
Baťov kanál - rozhľadňa
Skalica (3,2 km)
img
Tarzania Skalica
Skalica (5,4 km)
img
Kúpalisko Zlatnícka dolina
Skalica - Zlatnícka dolina (5,7 km)
img
Holíčsky zámok
Zámocká 319/2
Holíč (6,8 km)
img
Mestské múzeum a galéria v Holíči
Zámocká 391/2
Holíč (6,8 km)
img
Rozhľadňa Lipky
Unín (13,3 km)
img
Miléniový kríž
Rybky (14,7 km)
img
Rozhľadňa Žalostiná
Chvojnica (14,8 km)
img
Kúpele Smrdáky
Smrdáky 177 (14,8 km)
img
Kaštieľ Rohov
Rohov 27 (15,7 km)
img
Nyaryiovský kaštieľ
Sobotište (18,1 km)
img
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
Sobotište (18,1 km)
img
Vtáčia rozhľadňa
Gbely - Adamov (19,6 km)
img
Kaštieľ Machatka
Sadová ul. 619/3
Senica (20,8 km)
img
Plaváreň Senica
Továrenská ulica
Senica (20,8 km)
img
Disco Club Jama
Hviezdoslavova 315/35
Senica (20,9 km)
img
Letné kúpalisko Senica
Sadová 640/20
Senica (21,1 km)
img
Hrad Branč
Podbranč (21,4 km)
img
Enjoy Racing
Senica (22,1 km)
img
Riverside Club
Hviezdoslavova 548
Šaštín - Stráže (23,5 km)
img
Rozhľadňa Poľana
Poľana (23,5 km)
img
Rozhľadňa Hrajky
Turá Lúka (23,7 km)
img
Samšport s.r.o.
Hodžova 261/1
Myjava (26,4 km)
img
Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova
Myjava (26,7 km)
img
Rozhľadňa Lipovec
U Rehušov
Prietrž (27,4 km)
img
Skiland - Stará Myjava
Stará Myjava 411 (27,4 km)
img
Kaštieľ Jablonica
Jablonica (29,4 km)