Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 865
Hviezdoslavova 3, Košice

Východoslovenské múzeum

Múzeá

Východoslovenské múzeum

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.

Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského sa podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.

Počas viac ako 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov.K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi ...

Východoslovenské múzeum v Košiciach má tri odborne odbory - prírodovedný odbor, historický odbor a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Múzeum v súčasnosti spravuje vyše 500 000 predmetov, výber z ktorých predstavuje v deviatich stálych tematických expozíciách. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice.

V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

EXPOZÍCIE:

Košický zlatý poklad

Sídlo: Námestie Maratónu mieru č. 2

Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.

Príroda Karpát

Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Prírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.

Skvosty expozície:

Sídlo: Hviezdoslavova 3

- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.

Storočia v umení

Spoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.

ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:

Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.

Žirafové fortepiano - Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
Sídlo: Hviezdoslavova 3

Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom

Sídlo: Hviezdoslavova 3

Projekt „Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom“ je určený predovšetkým pre zrakovo postihnutých návštevníkov Východoslovenského múzea. Jeho cieľom je obohatiť prírodovednú expozíciu múzea o umelecky stvárnené modely skamenelín, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od väčšiny exponátov múzea sú tieto modely voľne prístupné a návštevník si ich bude môcť ohmatať. Tieto modely sú stálou súčasťou expozície a budú slúžiť predovšetkým ako didaktická pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých. Na 8 modeloch predstavíme skameneliny, podmorský svet, či stopy veľkých šeliem v lese.

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT

Príďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.

Skvosty expozície:

- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor.

Sídlo: Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta

RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO

Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.

Sídlo: Hrnčiarska č. 7

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE

V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.

Sídlo: Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta

DOM REMESIEL

V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.

Sídlo: Hrnčiarska č. 11

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC

Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.

Sídlo: Námestie Maratónu mieru č. 2

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
21
Zľava
95%
1 hodnotenie
Penzión Zlatý jeleň
Bankov 7
Košice (4,0 km)
Najbližšie objekty v okolí (74)
img
INDOOR GOLF CLUB
Masarykova 2
Košice (0,4 km)
img
Slovenské technické múzeum (STM)
Hlavná
Košice (0,4 km)
img
Reštaurácia TOBI
Slovenskej Jednoty 1777/10
040 01 Košice – Staré Mesto (0,5 km)
img
RETRO Cult Club
Kováčska 49
Košice (0,5 km)
img
Krčma Letná
Letná 1
Košice 040 01 (0,6 km)
img
JAZZ Club
Kováčska 263/39
Košice (0,6 km)
img
Viral Club
Námestie L. Novomeského 7
Košice (0,6 km)
img
RND - Mužské oddelenie
Historická radnica Košice (0,7 km)
img
Mestská plaváreň
Rumanova 19
Košice (0,7 km)
img
Collosseum Club
Vrátna 70
Košice (0,8 km)
img
T-Klub
Urbánkova 1559/2
Košice (1,0 km)
img
Ebajk - požičovňa E-bikov
Žriedlova 7-9
Košice (1,1 km)
img
Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
Košice (1,2 km)
img
Botanická záhrada UPJŠ
Mánesova 23
Košice (1,4 km)
img
STING MY SONGS
STEEL ARÉNA Košice (1,4 km)
img
Boba Bar
Južná trieda 2/A
Košice (1,5 km)
img
Reštaurácia Štadión
Čermeľská cesta 1452/1
040 01 Košice (1,7 km)
img
Kúpalisko Ryba Anička
Pod šiancom 5
Košice (1,8 km)
img
Paintball Košice
Čermeľské údolie
Košice (2,1 km)
img
Kúpalisko Triton
Rastislavova 69
Košice (2,9 km)
img
Košická detská železnica
Čermeľská cesta
Košice (3,1 km)
img
Ščamba
Koliba Zlatá podkova
Košice (3,6 km)
img
SUWISPORT Lyžiarsky dom
Moldavská 28/B
Košice (3,6 km)
img
V-klub
Jedlíkova 7
Košice (3,6 km)
img
Vyhliadková veža Hradová
Košice - Sever (4,0 km)
img
Košický hrad
Košice - Hradová (4,1 km)
img
Segway Košice
Hraničná 27
Košice (4,7 km)
img
Zichyho kaštieľ
Abovská 32
Košice - Barca (5,5 km)
img
Autopožičovňa RAI Košice
Letisko - Košice (6,3 km)
img
Údolie Manitou
Čermeľské údolie
040 01 Košice – Sever (6,4 km)
img
Tarzania Alpinka
Košice (6,5 km)
img
Múzeum letectva Košice
Košice (6,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Kavečany
Vozárová 1
Kavečany (7,0 km)
img
Letná bobová dráha - Kavečany
Kavečany
Košice (7,1 km)
img
ZOO Košice
Široká 31
Košice - Kavečany (7,2 km)
img
Golf Alpinka Košice
Františkánska 5
Košice (7,3 km)
img
Kaštieľ Budimír
Budimír 25 (8,5 km)
img
Múzeum historických hodín
Budimír 25 (8,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Jahodná
Jahodná 1
Košice (9,9 km)
img
Rozhľadňa Čerešenka
Chrastné (11,4 km)
img
Myšľanské obecné múzeum
Nižná Myšľa (14,3 km)
img
Archeologické nálezisko Várhegy
Nižná Myšľa (14,8 km)
img
Veľká Ružínska jaskyňa (Rothova diera)
Malá Lodina (15,6 km)
img
Antonova jaskyňa (Malá Ružínska jaskyňa)
Malá Lodina (16,0 km)
img
Kaštieľ Nižná Kamenica
Nižná Kamenica (16,9 km)
img
Hrad Slanec
Slanec (18,9 km)
img
Skipark Erika
Zlatá Idka (19,8 km)
img
Hatinská jaskyňa
Debraď (20,3 km)
img
Jasovská jaskyňa
Jasov (21,1 km)
img
Twister Disco Club
Rožňavská 620
Moldava nad Bodvou (23,7 km)
img
Kaštieľ Jaklovce
Jaklovce (24,9 km)
img
Kaštieľ Drienovec
Drienovec (25,6 km)
img
Rekreačné zariadenie Opalex Sigord
Kokošovce 590 (25,9 km)
img
Aquapark Delňa
Jelšová 5
Prešov (25,9 km)
img
Kúpalisko Medzev
Štoská
Medzev (27,0 km)
img
Múzeum kinematografickej techniky
Štósska 16
Medzev (27,1 km)
img
Pochwerk a banský skanzen
Gelnica (27,2 km)
img
Drevený megafón
Slanské vrchy (27,2 km)
img
Hrad Bačkov
Bačkov (27,2 km)
img
Banícke múzeum
Banícke námestie 8
Gelnica (27,2 km)
img
Hrad Gelnica
Gelnica (27,3 km)
img
Plaza Beach Resort
Kutuzovova 4
Prešov (28,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Zámutov
Zámutov (28,3 km)
img
Zbojnícky hrad (Soľnohrad)
Ruská Nová Ves (28,3 km)
img
Mestský slaný bazén Delfín
Májové námestie 1
Prešov (28,8 km)
img
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
Prešov (28,9 km)
img
Hviezda Club
17.novembra 122
Prešov (29,3 km)
img
Pumpa Music Club
Masarykova 7/A
Prešov (29,4 km)
img
FRAGILE a CIMBAL BROTHERS - Prešov
Kino Scala
Prešov (29,4 km)
img
Miro Žbirka Cinema Acoustic Tour
Kino Scala Prešov (29,4 km)
img
Ponorka Music Pub
Hlavná 15
Prešov (29,7 km)
img
Jam Club
Hlavná 64
Prešov (30,0 km)
img
Disco Club Čierny orol
Hlavná 50
Prešov (30,0 km)
img
Múzeum vín
Floriánova ulica
Prešov (30,0 km)