Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 707
Topoľová 1, Žilina

Považské múzeum

Múzeá

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum vzniklo v roku 1942 ako Mestské múzeum. Sústreďuje sa na dokumentáciu dejín slovenského drotárstva doma i vo svete. V ostatných oblastiach odbornej práce pôsobí ako regionálne zariadenie na severozápadnom Slovensku.

EXPOZÍCIE:

Budatínsky hrad

Sídlo: Topoľová 1, Žilina - Budatín, 010 03

Múzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad, čo bola pôvodne pohraničná pevnosť na križovatke dôležitých obchodných ciest. Postavený bol pravdepodobne v 12. storočí a umiestnený je na sútoku riek Váh a Kysuca v strede najstaršieho parku na území Žiliny. Dochádza k výrazným zmenám v sídle múzea - areálu Budatínskeho zámku. Múzeum sprístupnilo verejnosti areál pred 50 rokmi v roku 1956. V tejto dobe boli inštalované prvé expozície. Hrad začal slúžiť verejnosti.

Po všetkých stránkach aj hrad Budatín doslúžil a je nevyhnutné začať generálnu rekonštrukciu. Z tohto dôvodu hrad prestáva slúžiť verejnosti a na nejakú dobu ho obsadia odborníci prevádzajúci archeologický, umelecko – historický a pamiatkový prieskum. Hrad začne postupne odkrývať svoje tajomstvá. Zároveň začala fáza realizácie projektovej dokumentácie, ktorá určí i budúce smerovanie múzea zámku.

Expozície:

Veža Budatínskeho hradu

- história hradu, história Žiliny, výstava historických hodín, obrazy zo 17. – 19. st., vyhliadka

Zrekonštruovaná veža Budatínskeho hradu je od 13. júla 2014 opäť prístupná verejnosti. Budatínsky hrad bol pre verejnosť uzatvorený od januára 2007. Kompletná rekonštrukcia veže, ktorá bola základom hradu už pri jeho vzniku a dodnes vytvára charakteristickú siluetu, začala v októbri 2012.

1. Expozícia drotárstvo - Stála expozícia drotárstva

Stála expozícia drotárstva je sprístupnená v náhradných priestoroch administratívnej budovy.

Pamätná izba v Dlhom Poli

Obec Dlhé Pole patrí k pôvodným drotárskym obciam a považuje sa za jedno z najvýznamnejších centier tohto unikátneho remesla. Jej minulosť i každodenný život obyvateľov bol pevne zviazaný s históriou drotárstva, v mnohých ohľadoch výnimočnou. PStála expozícia drotárstva bude zároveň vhodne dopĺňať projekt školského múzea, ktorý je venovaný dejinám Dlhého Poľa. Školské múzeum vzniklo na pôde ZŠ v Dlhom Poli, v rámci rozšírenej výučby regionálnych dejín.
 
2. Hrad Strečno

Sídlo: 013 24 Strečno

Romantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Aj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Výsledky historicko - architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

Expozície:

Odkrytá minulosť

V troch výstavných priestoroch sú inštalované exponáty zo zbierok archeologického fondu Považského múzea v Žiline. Vystavené sú nálezy z centra Žiliny a priľahlých obcí, zoradené chronologicky. V prvej miestnosti sa návštevníci zoznámia s pamiatkami staršej (mamutia stolička) a mladšej doby kamennej i doby bronzovej. V druhej miestnosti pokračuje obdobie bronzu, nadväzuje doba železná, slovanské obdobie a začína stredovek. V poslednej miestnosti pokračuje stredovek a novovek. Súčasťou sú i kópie dobových kresieb a medirytín Strečna a okolitých hradov (Starý hrad, Lietava, Budatín, Hričov).

Prehliadky hradu Strečno prezentujú prehistóriu a históriu hradu a okolitého regiónu. Návštevníci sa dozvedia zaujímavé fakty o najznámejšej historickej osobnosti, ktorá na Strečne žila, Žofii Bosniakovej, manželke Františka Vešeléniho. Hlinená kópia Žofiinej múmie tvorí súčasť stálej expozície inštalovanej v kaplnke hradu.

V podhradí zaujme stredoveká dedina Paseka, postavená autenticky podľa dobových stredovekých stavieb. Pozostáva z piatich malých kompletne vybavených drevených domčekov so slamenými strechami – dom stredovekého pekára, rybára, ľudovej liečiteľky, útulňa pre pútnikov. V piatom domčeku je umiestnený infopult. Súčasťou dediny je funkčná zvonica a studňa.

3. Expozícia Čičmany

Sídlo: 013 17 Čičmany

Rázovitá obec Čičmany, ležiaca pri prameňoch riečky Rajčianky v Strážovských vrchoch, vzbudila záujem u širokej verejnosti už v roku 1895 na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe. Od tohto obdobia sa začal v obci rozvíjať určitý druh turizmu a folklorizmu, čo vlastne trvá až dodnes. Komplex ľudovej architektúry, pozoruhodný svojou zachovalosťou a štýlovou jednotnosťou bol v roku 1979 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu.

Považské múzeum vlastní v Čičmanoch dva objekty ľudovej architektúry, kde je návštevníkovi predstavené bývanie, zamestnanie, ľudový odev a ľudové umenie.

Radenov dom - expozície Zo života a práce čičmianskeho ľudu

Expozície sú nainštalované v jednoposchodovom drevenom tzv. Radenovom dome. Obsahom novej výstavy je život čičmianskeho ľudu, teda všetky životné etapy, zvyky, pracovné činnosti (zamestnania – poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, salašníctvo), obživa (zberné a koristné hospodárstvo a strava), tiež zvyky životného cyklu (narodenie dieťaťa, svadba, pohreb), čičmianska architektúra a rovnako aj ukážky odevov a textilu. Výsledkom obnovy expozície je celková zmena jej charakteru, ide o výstavu galerijného typu.

Expozícia Ľudové obydlie

Považské múzeum v roku 1986 zakúpilo dom č. 42, zabezpečilo jeho pamiatkovú obnovu a muzeálne využitie. V ňom nainštalovaná expozícia predstavuje bývanie v Čičmanoch zo začiatku 20. storočia. Ako zaujímavosť možno uviesť, že dom bol do 80. rokov ešte obývaný.

4. Expozícia Jánošík a Terchová

Sídlo: 013 08 Terchová, námestie - 1.poschodie obecného úradu

Po rekonštrukcii budovy Obecného úradu v Terchovej sa Považské múzeum v Žiline vrátilo do jej priestorov s expozíciou Jánošík a Terchová. Pre verejnosť je otvorená od utorka 24. marca 2015. Obnovenú expozíciu návštevníci nájdu v pôvodných priestoroch, ktoré však prešli čiastočnými stavebnými úpravami. V expozícii pribudli ďalšie dvere, ktoré ju spájajú s únikovou cestou v prípade požiaru a pribudol tiež vchod priamo do expozície a vchod k výťahu. Hoci sa po stavebných úpravách priestor expozície mierne zmenšil, jej pôvodná koncepcia ostala zachovaná. Do expozície sa vrátil aj jej najvzácnejší exponát, mohutná olejomaľba Ľudovíta Fullu z roku 1955, ktorá zobrazuje Jánošíka na koni ako nesmrteľného hrdinu bojujúceho za spravodlivosť obyčajného ľudu.

Stála expozícia je sprístupnená (s výnimkou práve dokončenej rekonštrukcie) už od roku 2008 a rozdelená do niekoľkých tematických celkov: História obce, Život Juraja Jánošíka a jánošíkovská tradícia, Z ľudovej kultúry obce. Návštevník sa dozvie informácie nielen o dejinách obce Terchová, ktoré dokumentujú fotokópie dobových listín a fotografie, ale aj dôležité historické fakty zo života, zbojníčenia a popravy Juraja Jánošíka. Početné dobové exponáty z Terchovej a okolia približujú hudobný folklór, domácu textilnú výrobu, salašníctvo, poľnohospodárstvo, ľudovú architektúru a dávny spôsob bývania v drevenici.

5. Sobášny palác v Bytči

Sídlo: Zámocký areál, 014 01 Bytča

Sobášny palác v Bytči je súčasťou známeho zámockého areálu a patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Dokončený bol v roku 1601 a pravdepodobne ho stavali talianski majstri, ktorí pracovali i na Bytčianskom zámku. Postaviť ho dal palatín Juraj Thurzo, známy podporovateľ vzdelanosti. Stavba mala slúžiť predovšetkým pre svadby jeho dcér. Svojim spôsobom je to unikátna stavba, pretože podobný veľký priestor sa v danej dobe na území Slovenska nevyskytoval. Svadobná sála má rozmery 34,5 x 12,5 m. Fasády boli bohato zdobené. Dominantu tvorí portál s erbami Juraja Thurzu a jeho druhej manželky Alžbety Czoborovej a nápis vo voľnom preklade, že palác dal postaviť na slávu svojich dcér. V roku 1856 objekt vyhorel a od tej doby sa datovalo i obdobie rôznych stavebných úprav a zmeny využitia. Palác bol slávnostne otvorený 23. októbra 2009.

Expozície:

Sobášny palác v Bytči - stredoeurópsky klenot - stála výstava o histórii paláca

Pamiatky UNESCO na Slovensku

Koncom roku 2010 Sobášny palác v Bytči rozšíril svoje služby pre verejnosť o sprístupnenie študovne pomocného materiálu fondu dopravy Považského múzea v Žiline. V podkrovných priestoroch paláca je už teraz k dispozícii viac ako štyristo kusov dokumentačného materiálu, ktorý sa týka prevažne železničnej dopravy.

6. Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Sídlo: 013 17 Rajecké Teplice

Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Návštevníci v Múzeu dopravy Rajecké Teplice uvidia skutočnú železničnú traťmajstrovskú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti, či ukážku historickej dopravnej kancelárie. Pre detského návštevníka bude možnosť zahrať sa s historickým modelovým koľajiskom. Toto všetko bude dopĺňať množstvo dvojrozmerného obrazového materiálu, ktorý napomôže návštevníkovi v krátkosti spoznať vývoj dopravy na celom Slovensku. Nebudú chýbať dobové uniformy, sprievodné slovo lektora a občas sfunkčníme i niektoré staré stroje a zariadenia. Každoročne budú na trati Žilina – Rajec premávať historické vlaky.

Expozície:

História dopravy

- prechádzka dejinami dopravy od praveku po súčasnosť
- modelové koľajisko
- inštalácia železničnej stanice z medzivojnového obdobia

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
16
Zľava
Ubytovňa TCKompas
Vojtecha Spanyola 37
Žilina (2,2 km)
img
14
Zľava
Cyklo Chata
Kalinov 453
Krásno nad Kysucou (19,6 km)
img
46
Zľava
98%
2 hodnotenia
Hotel Podhradie
Považské Podhradie 250
Považská Bystrica (22,9 km)
img
22
Zľava
Drevenica u Mateja
Oščadnica 212
023 01 (23,8 km)
Najbližšie objekty v okolí (141)
img
Budatínsky hrad
Topoľová 1
Žilina - Budatín (0,0 km)
img
Paintball Vrátna Dolina
Sasinkova
Žilina (0,7 km)
img
Adventure Mini Golf
Námestie A. Hlinku 7/B
Žilina (1,3 km)
img
NOX Club Žilina
Sad SNP 8
Žilina (1,3 km)
img
Enjoy club
Mariánske námestie 29/6
Žilina (1,4 km)
img
Levels Club
Radničná 22/6
Žilina (1,5 km)
img
Expozícia judaík v Malej synagóge
Malá synagóga Dlabačova 15
Žilina (1,6 km)
img
Klub Kolečko
Komenského 2743/6
Žilina (1,6 km)
img
Klub Centauri
Bottova 3
Žilina (1,6 km)
img
Street Life
M.R. Štefánika 41
010 01 Žilina (1,8 km)
img
Vyhliadková veža Dubeň
Žilina (1,9 km)
img
VODA A KRV NAD VODOU
Dom odborov Žilina (1,9 km)
img
ANDER Z KOŠÍC - Gala Ander šou
Dom odborov Žilina (1,9 km)
img
Václav Neckář a Bacily - Príbehy, piesne a balady
Dom odborov Žilina (1,9 km)
img
Boonker Club
Rudnaya 21
Žilina (2,6 km)
img
Mestská plaváreň Žilina
Vysokoškolákov 8
Žilina (2,8 km)
img
Letné kúpalisko Žilina
Vysokoškolákov 8
Žilina (2,8 km)
img
Reštaurácia Koníček - Hliny
Hlinská 2591
Žilina (3,0 km)
img
INEKAFE LETO TOUR 2020
Areál Tenis Point
Žilina (3,0 km)
img
Reštaurácia Koníček - Hájik
Slnečné námestie 3472
Žilina-Hájik (3,1 km)
img
Kaštieľ Divinka
Divinka (3,2 km)
img
eXtreme Park
Cesta na Mojš 1375
Žilina (3,9 km)
img
Skate Park Žilina
Vodné dielo
Žilina (4,0 km)
img
MiniZOO Žilina
Zvolenská 20
Žilina - Vlčince (4,1 km)
img
Lanový Park Preles
Žilinský lesopark
Žilina (4,6 km)
img
Ranč Pri Žiline
Oškerda 396
Snežnica (4,7 km)
img
Kaštieľ Teplička nad Váhom
Na Rybník
Teplička nad Váhom (5,1 km)
img
Scuderia Kart - motokárová hala
Horný Hričov 450 (6,2 km)
img
Lyžiarske stredisko Malý Straník
Teplička nad Váhom 605 (6,5 km)
img
Prístrešok a lávka na Straníku
Na Straník
Zástranie (6,8 km)
img
Ski Klub Veľké Ostré
Kysucké Nové Mesto (7,3 km)
img
Jungle Park
Mojš 320 (7,5 km)
img
Kaštieľ Radoľa
Radoľa (7,6 km)
img
Autopožičovňa RAI Žilina
Dolný Hričov (7,6 km)
img
Disco Club Bosorka
Budatínska Lehota 225 (8,2 km)
img
Krajská hvezdáreň Žilina
Dolinský Potok 1278
Kysucké Nové Mesto (8,2 km)
img
Hričovský hrad
Hričovské Podhradie (8,8 km)
img
Aqua Eden
Stráňavy (9,1 km)
img
Hrad Lietava
Lietava (9,2 km)
img
Kaštieľ Kotešová
Kotešová 510 (9,9 km)
img
Hlbocký vodopád
Hlboké nad Váhom (10,8 km)
img
Jaskyňa Šarkania diera
Súľov - Hradná (11,0 km)
img
Lyžiarske stredisko Višňové - Holý diel
Višňové (11,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Strečno - Ostredok
Strečno - Ostredok (11,1 km)
img
Hrad Strečno
Strečno (11,5 km)
img
Panoráma park - Rozprávkový les
Nezbudská Lúčka 137
013 24 Nezbudská Lúčka (11,6 km)
img
Kúpalisko Laura
Osloboditeľov 131/4
Rajecké Teplice (12,2 km)
img
Kúpele Rajecké Teplice
Centrum 1
Rajecké Teplice (12,5 km)
img
Múzeum dopravy PVM
Kúpeľný park 189
Rajecké Teplice (12,6 km)
img
Obecné múzeum Veľké Rovné
Veľké Rovné (12,6 km)
img
Zraková pyramída
Súľov - Hradná (12,6 km)
img
Bytčiansky zámok
Bytča (12,8 km)
img
Sobášny palác
Zámocký areál
Bytča (12,9 km)
img
Snow/Sun Vadičov
Horný Vadičov 454 (12,9 km)
img
Súľovský hrad
Súľov - Hradná (13,0 km)
img
Starhrad - Varínsky hrad
Nezbudská Lúčka (13,1 km)
img
Babice
Zbyňov (14,2 km)
img
Stratený Budzogáň
Súľov - Hradná (14,7 km)
img
Rozhľadňa Zarúbaná Kýčera
Veľké Rovné (14,9 km)
img
Rozhľadňa Zákopčie
Zákopčie - Petránky (15,6 km)
img
Mikovčákova rozhľadňa
Turzovka (15,9 km)
img
Village resort Hanuliak - lezecká stena
Oslobodenia 1071
Belá (15,9 km)
img
Kaštieľ Maršová - Rašov
Maršová - Rašov (16,2 km)
img
Kuneradský zámok
Kunerad (16,8 km)
img
Sway Music Club
Mikšová 169 (17,2 km)
img
Winter Park Martinky
M. R. Štefánika 6
Martin (17,3 km)
img
Požičovňa Martinské hole
Martin (17,3 km)
img
Termálne kúpalisko Veronika
Bystrická 57
Rajec (17,4 km)
img
Mestské múzeum v Rajci
Námestie SNP 2/2
Rajec (18,0 km)
img
Shanghai Club Vrútky
Dolná Kružná 23
Vrútky (18,5 km)
img
Reštaurácia Gazdovský Šenk
Ulica 1. mája 1538
Krásno nad Kysucou (19,0 km)
img
Vlastivedné múzeum
1. mája 1538
Krásno nad Kysucou (19,0 km)
img
Slovenský orloj
Stará Bystrica 537 (19,1 km)
img
Manínska a Kostolecká tiesňava
Záskalie (19,2 km)
img
K-Disco Štiavnik
Štiavnik 1230 (19,2 km)
img
Rozhľadňa na Bobovci
Stará Bystrica (19,3 km)
img
Rozhľadňa Luby
Vysoká nad Kysucou (19,6 km)
img
Reštaurácia Eden
Šuja 99
Rajec (19,7 km)
img
Golf Park Rajec
Malé Lednice (20,2 km)
img
Partizánska jaskyňa
Považská Bystrica (20,4 km)
img
Kaštieľ Záturčie
Hlboká 3
Martin (21,1 km)
img
Rozhľadňa - Terchovské srdce
Pod Oblazom
Terchová (21,5 km)
img
Expozícia Jánošík a Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 960
Terchová (21,6 km)
img
Mini ZOO Starý Majer
Vrátna dolina
Terchová (21,8 km)
img
VRÁTNA free time zone
Starý dvor
Terchová (21,9 km)
img
Raw Vrátna - požičovňa
Pod Sokolím 16154
Terchová (21,9 km)
img
Kaštieľ Jasenica
Jasenica 85 (21,9 km)
img
Kaštieľ Oščadnica
Oščadnica (22,1 km)
img
Terchovský vláčik
Vrátňanská 287
Terchová (22,1 km)
img
Autoprofit Čadca
A. Hlinku 483
Čadca (22,1 km)
img
Socha Juraja Jánošíka
Vrátňanská cesta
Terchová (22,1 km)
img
Aquapark Terchovec
Sv. Martina 1500
Terchová (22,3 km)
img
Považský hrad
Považské Podhradie (22,5 km)
img
Lanový Park Dino Adventure
Sv. Martina 274
Terchová (22,5 km)
img
Slovenský Betlehem
Rajecká Lesná (22,6 km)
img
SKI Makov
Ústredie 141
Makov (22,7 km)
img
Hurricane bar
Ul. Malá 283
Čadca (22,9 km)
img
Mestská plaváreň Čadca
Športovcov 1825
Čadca (22,9 km)
img
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
Čadca (23,0 km)
img
Múzeum Martina Benku
Kuzmányho
Martin (23,1 km)
img
Partner Club Strojár
Vajanského nám. 2
Martin (23,2 km)
img
Múzeum Slovenského Červeného kríža
Moyzesova
Martin (23,3 km)
img
Sunny Martin Plaváreň - kúpalisko
Ladislava Novomeského 3
Martin (23,3 km)
img
Múzeum Andreja Kmeťa
Ul. Andreja Kmeťa 20
Martin (23,3 km)
img
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11
Martin (23,4 km)
img
Belkam Ranch
Bystrička 208 (23,4 km)
img
Smejko a Tanculienka - Všetko najlepšie!
Kino MOSKVA
Martin (23,5 km)
img
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá Hora 2
Martin (23,8 km)
img
Etnografické múzeum SNM-MT
Malá Hora 2
Martin (23,8 km)
img
Krajanské múzeum Matice slovenskej
P. O. Hviezdoslava 5
Martin (23,8 km)
img
Snowparadise Veľká Rača
Dedovka 40
Oščadnica (24,0 km)
img
Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
Dedovka 40
Oščadnica (24,0 km)
img
Snowparadise - požičovňa lyží a bicyklov
Dedovka 40
Oščadnica (24,0 km)
img
Športcentrum Oščadnica
Oščadnica (24,3 km)
img
Športcentrum Oščadnica - Požičovňa ŠP
Oščadnica (24,4 km)
img
Subway Club
Centrum 29
Považská Bystrica (24,5 km)
img
Jánošíkove Diery
Biely Potok 664
Terchová (24,6 km)
img
Life Music Club
Stred 61
Považská Bystrica (24,9 km)
img
Vlastivedné múzeum - Považská Bystrica
Ulica slovenských partizánov 1132/52
Považská Bystrica (25,1 km)
img
Kaštieľ Domaniža
Domaniža (25,1 km)
img
Snowland
Valčianska dolina 1054
Valča (25,2 km)
img
Segoland - lanový park
Jahodnicke háje
Martin (25,4 km)
img
Šútovský vodopád
Šútovo (25,9 km)
img
Rozhľadňa na Veľkej Rači
Oščadnica (26,0 km)
img
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Martin (26,1 km)
img
Swim Club
Športovcov 340
Považská Bystrica (26,1 km)
img
Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje
Martin (26,2 km)
img
Adventure golf
Laliky - Rieky 1826
Oščadnica (26,6 km)
img
Malá Závadská jaskyňa
Horný Moštenec (26,6 km)
img
Veľká Závadská jaskyňa
Prečín (26,7 km)
img
Kaštieľ Turčianska Štiavnička
Turčianska Štiavnička (27,0 km)
img
Teplické serpentíny
Turčianska Štiavnička (27,7 km)
img
Kaštieľ Benice
Benice 4 (28,7 km)
img
Hrad Sklabiňa
Sklabinský Podzámok (28,9 km)
img
Kľacký vodopád
Vrícko (28,9 km)
img
Kúpele Nimnica
Nimnica (29,0 km)
img
Salaš Nimnica
Nimnica 185 (29,1 km)
img
Rozhľadňa na Tŕní
Turčianske Jaseno (29,1 km)
img
Jánošíkov golf - Adventure Golf
Malá Petrová 8
Zázrivá (29,1 km)
img
Ski Podjavorník
Papradno (29,1 km)
img
Znievsky hrad
Kláštor pod Znievom (29,9 km)