Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 804
Linzbothova 16, Bratislava

Múzeum obchodu

Múzeá

Múzeum obchodu

Múzeum obchodu vzniklo v roku 1983, keď Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR zriadilo Dokumentačné centrum obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu. Samostatné Múzeum obchodu vzniklo 1. januára 1991.

Múzeum sídli v budove, ktorú dal v polovici 18.-teho storočia postaviť hlavný finančný dozorca bratislavského arcibiskupského panstva Juraj Albert. Ide o vidiecku kúriu s parkom, prestavanú a rozšírenú v 2. polovici 19.-teho storočia. Poslednými majiteľmi boli Linzbothovci.

Múzeum obchodu cieľavedome zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a prezentuje hmotné doklady a písomnosti o vývoji obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu na území Slovenska.

História

Obchod je jedným zo základných civilizačných pilierov protikladnosti ľudského úsilia. Na jednej strane je poznačený posadnutosťou človeka ovládať a zničiť svojho konkurenta, a na strane druhej v sebe nesie humánnu túžbu komunikovať s druhými, navzájom si pomáhať, a vzájomne sa obohacovať.

História zaznamenáva deštruktívne tendencie ako vojnové ničenia, nezmyselné zabíjania a plienenia. Na opačnom póle ľudského úsilia stojí snaha o porozumenie a vzájomnú výmenu výdobytkov ľudského ducha a rúk. Výroba množstva výrobkov a ich následná výmena medzi rozmanitými spoločenstvami, viedla k potrebe prenechať oblasť predaja obchodníkom, ktorí nielenže poznali samotné tovary, ich výmennú hodnotu, najvýhodnejšie cesty a formy prepravy, ale tiež dobové ekonomické problémy, životný štýl ľudí, ale v neposlednom rade ovládali tiež jazyk daného prostredia. V kultúre obchodovania je od nepamäti ukotvené úsilie o získanie vzájomných výhod, avšak k obojstrannému prospechu, tak kupujúceho, ako aj predávajúceho. Spojitosť obchodu s ďalšími spoločenskými oblasťami, ako aj ich vzájomné pôsobenie, predstavuje určitý indikátor, ktorý registruje vývojové tendencie a zmeny nielen v ekonomickej, ale aj v spoločenskej oblasti. Túto prepojenosť je možné zachytiť v každej etape vývoja života spoločnosti, ale obzvlášť prínosné je prizrieť sa jej bližšie z perspektívy súčasnosti.

Dlhé desaťročia neexistovala na Slovensku inštitúcia, ktorá by mapovala vývoj obchodu, a svojím zameraním sa sústreďovala na túto špecifickú oblasť, odrážajúcu kultúrnu úroveň spoločenského života. Zabudnutá je najmä jeho novšia história.

Výstavy na Slovensku a v Čechách

Múzeum obchodu sa od roku 1992 pravidelne približuje širokej verejnosti aj putovnými výstavami, ktoré organizuje v spolupráci s viacerými múzeami na Slovensku a v Čechách. Ide o výstavy s rôznou tematikou: Z histórie varenia piva na Slovensku; Obchod a reklama v 1. polovici 20. storočia; Sódovka, limonáda a minerálne vody v zbierkach Múzea obchodu; Historická reklama; Zo zbierok historických účteniek; Z histórie obchodu – všedné a nevšedné doklady obchodovania; Čím poslúžime? Obchod v minulosti; Platím! Registračné pokladnice zo zbierok Múzea obchodu; Račte vstoupit; Koloniál u pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování; Čokoláda a iné cukrovinky zo zbierok Múzea obchodu.

V spolupráci so súkromným sektorom sme participovali na vzniku netradičných expozícií: Muzeum gastronomie Praha; Obchod v múzeu v Bratislave. Prvýkrát v histórii slovenského múzejníctva sa nám podarilo otvoriť stálu expozíciu Múzea obchodu Bratislava za hranicami Slovenskej republiky, a to priamo v historickom centre Českého Krumlova, v meste, ktoré je na zozname pamiatok UNESCO. Táto, svojho druhu ojedinelá stála expozícia, s dobovo vybavenou predajňou - Koloniálom nesie názov: C.K. Kupecký krám a Muzeum obchodu.

Zbierkový fond

Popri prezentácii sa táto pomerne mladá inštitúcia nepretržite venovala aktívnemu rozširovaniu zbierkového fondu. Výsledkom akvizícií je vyše 65.000 muzeálií, vo forme trojrozmerných predmetov a archiválií. Ide predovšetkým o úžitkové predmety a rozmanité prostriedky historickej reklamy s ťažiskom v dvadsiatych až štyridsiatych rokoch 20. storočia. Poniektoré z nich pamätajú posledné desaťročie Habsburskej monarchie.

Veľkú časť trojrozmerných predmetov tvoria mechanické pracovné pomôcky. Unikátnu je zbierka príjmových a registračných pokladníc od renomovaných svetových značiek a producentov. Široká škála rovnoramenných, balančných, sklonových a decimálnych váh, spolu so zásobníkmi na kávu, čaj, semená, cukrovinky, petrolej a iné suroviny deklaruje popri ich praktickom využití aj estetický charakter interiérov dobových obchodov. Medzi zbierkami nájdeme kompletne zachované zariadenia obchodíkov so zmiešaným tovarom v podobe pultov, regálov a vitrín. Svoju výpovednú hodnotu majú tiež papierové, kartónové, drevené i plechové obaly, ktoré v snahe upútať zákazníka, niesli okrem informácií o výrobcovi a samotnom výrobku, i pestrú výzdobu a nápaditú grafickú úpravu.

Zbierka spojená s pohostinstvom obsahuje výčapné zariadenia, plničky fliaš, sudy, zásobníky na nápoje, jedálenské a nápojové servisy. Svoje miesto tu nachádzajú aj hracie automaty, gramofóny i orchestrión, ktoré dotvárali atmosféru pohostinstiev. Zbierkový fond múzea obsahuje tiež najrozmanitejšie formy propagačných prostriedkov vo forme plagátov, plechových a smaltovaných tabúľ, kartónových vývesiek a stojanov, priestorových pútačov i vývesných štítov, ktoré z ulice lákali zákazníkov do obchodov.

Napriek faktu, že najstaršie písomnosti archívu siahajú do 80. rokov 18. storočia, väčšina pochádza z obdobia prvej Československej republiky a Slovenského štátu. Množstvo dokumentov je z obdobia po roku 1948, kedy v celospoločenskej oblasti dochádzalo k prelomovým zmenám. Historicky výpovednú hodnotu majú ucelené agendy súkromníkov, zvlášť z obdobia 1. ČSR. Nie menej zaujímavé sú aj rôzne živnostenské, výučné či tovarišské listy, licencie, kvitancie, osvedčenia a pochvaly, ktoré demonštrujú predmetnú kvalifikáciu a kvalitu poskytovaných služieb obchodníkov. Súbor účtov, faktúr a poukážok, spoločne s obchodnou korešpondenciou deklaruje nielen domácu i zahraničnú sieť dodávateľov, ale aj sortiment tovarov a ich ceny. Merkantilné tlače, obsahujúce obraz továrne, ochranné značky, ocenenia či logo firmy, zdôrazňovali silu tradície výrobku a zázemie obchodných aktivít.

Rock klub v múzeu - Múzeum obchodu

Múzeum obchodu ponúka priamo v stálej expozícii slovenskú aj svetovú rockovú bluesovú, folkovú, či alternatívnu scénu na najvyššej úrovni. Múzeum obchodu chce byť skutočne živým múzeom, byť čo najbližšie k ľuďom. Prilákať ich do múzea aby prišli do kontaktu s predmetmi, ktoré sa viažu ku konkrétnym osudom ľudí, firiem, značiek, produktov a obchodu, ktorý je ľuďom každodenne blízky. Popri histórii chce osloviť aj niečim súčasným, viažucím sa bezprostredne až k dnešku a tým je rocková hudba. Len v múzeu sa môže návštevník počas koncertu doslova rozprávať so svojou vysnívanou hviezdou, dokonca sa jej dotknúť.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
85
Zľava
99%
2 hodnotenia
Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
Bratislava (7,3 km)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra (23,9 km)
Najbližšie objekty v okolí (220)
img
Speedboats
Šikmá 4
821 06 Bratislava (0,5 km)
img
Športservis Biskupice
Trojičné námestie 3
Bratislava - Podunajské Biskupice (0,6 km)
img
Jazdecký klub Ranč 4C
Jegenešská
Bratislava - Podunajské Biskupice (1,3 km)
img
UFO na Medzijarkoch
Bieloruská
Bratislava - Podunajské Biskupice (1,3 km)
img
Štvorkolky Slovensko
Syslia 31
Bratislava (2,8 km)
img
Čákiho kaštieľ v Prievoze
Krásna ulica 22
Bratislava (3,3 km)
img
Autopožičovňa RAI Bratislava
Galvaniho ul. 28
Bratislava (4,1 km)
img
Hot Chilli - prenájom lodí a skútrov
Vlčie hrdlo
Bratislava (4,2 km)
img
Retro Kids
Nevädzová 6
Bratislava
821 01 (4,3 km)
img
Autopožičovňa Payless Car Rental Slovensko
Letisko M. R. Štefánika (BTS)
Ivanská cesta
820 01 Bratislava
Slovensko (4,6 km)
img
Avion Klzisko
Ivanská cesta 16
Bratislava (4,6 km)
img
Buppi - Detský svet
Ivánska cesta 18
Bratislava (4,7 km)
img
Lezecká stena K2
Stará Ivanská cesta 1B
821 04 Bratislava (5,1 km)
img
KidsHouse
Ivánska cesta 30/D
821 04 Bratislava (5,2 km)
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501
Bratislava (5,2 km)
img
Kúpalisko Delfín
Ružová dolina 11
Bratislava (5,2 km)
img
Jump Arena
Ivánska cesta 30/D
Bratislava (5,2 km)
img
Avalon Restaurant
Zelinárska 2 (5,6 km)
img
NajLyže.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (5,8 km)
img
NajBike.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (5,8 km)
img
CONCORD ORCHESTRA
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (6,0 km)
img
Thomas Anders a Modern Talking Band
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (6,0 km)
img
Bratislava Paintball
Magnetová
Bratislava
Bratislava - Nové Mesto (6,1 km)
img
SLIPKNOT: WE ARE NOT YOUR KIND
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (6,2 km)
img
Michal David 60
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (6,2 km)
img
KABÁT TOUR 2020
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (6,2 km)
img
VYZNANIE MARIKY GOMBITOVEJ
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (6,2 km)
img
ONE REPUBLIC
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (6,2 km)
img
Kúpalisko Tehelné pole
Odbojárov 9
Bratislava (6,2 km)
img
FESTÍK - najveselší detský festival 2020
Závodisko
Bratislava 5 - Petržalka (6,3 km)
img
Central Golem Club - wellness
Metodova 6
Bratislava (6,4 km)
img
ROCK LEGENDS / OPEN AIR TRIBUTE KONCERT
AXA aréna NTC Bratislava (6,4 km)
img
SIMPLY RED
AXA aréna NTC Bratislava (6,4 km)
img
Team Up
Studená 4/B
821 04 Bratislava (6,4 km)
img
Športovo - rekreačný areál Zlaté Piesky
Senecká 2
Bratislava (6,4 km)
img
Plaváreň Pasienky
Junácka 4
Bratislava (6,5 km)
img
Body Energy club - Pool and Wellness
Einsteinova 7
Bratislava (6,6 km)
img
The Square
Trnavské mýto
Bratislava (6,6 km)
img
Calabria Club
Farského 24
Bratislava (6,7 km)
img
Modrý kostol sv. Alžbety Uhorskej
Bezručova 2
Bratislava (6,7 km)
img
Kačacia fontána
Šafárikovo námestie
Bratislava (6,7 km)
img
Šialené nožničky
TEATRO Wüstenrot
Bratislava (6,7 km)
img
Sylvia
TEATRO Wüstenrot
Bratislava (6,7 km)
img
Klub Trinity
Farského 24
Bratislava (6,7 km)
img
UHU Club
Šafárikovo námestie 7
Bratislava (6,8 km)
img
Wakelake - Flyboard
Cesta na Senec
Bratislava - Ružinov (6,8 km)
img
Wakelake - požičovňa
Cesta na Senec
Bratislava (6,8 km)
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (6,8 km)
img
Beabout
Prešernova 4
Bratislava (6,8 km)
img
Servis a požičovňa Sport Bekr
Bradáčova 5-6
Bratislava (6,8 km)
img
Motokáry
Vajnorská 11868/127A
Bratislava (6,9 km)
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (6,9 km)
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie
Bratislava (6,9 km)
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
Bratislava (7,0 km)
img
Jaski Bike - Ski
Radlinského 28
Bratislava (7,0 km)
img
Nu Spirit Club
Štúrova 19/3
Bratislava (7,0 km)
img
Tripland
Nám. SNP 474/15
Bratislava (7,1 km)
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13
Bratislava (7,1 km)
img
SUWISPORT Bratislava
Stará Vajnorská 11
Bratislava (7,1 km)
img
Ateliér Babylon
Námestie SNP 14
Bratislava (7,1 km)
img
Fuga
Námestie SNP 24
Bratislava (7,1 km)
img
Bratislava Segway
Laurinská 3
Bratislava (7,2 km)
img
Reštaurácia Maximilián
Obchodná 52
811 06 Bratislava (7,2 km)
img
Il Bohemo
Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu
Bratislava (7,2 km)
img
Klub Dole
Námestie SNP 30
Bratislava (7,2 km)
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1
Bratislava (7,3 km)
img
Maximiliánova fontána
Hlavné námestie
Bratislava (7,3 km)
img
Čumil (socha)
Rybárska brana 2
Bratislava (7,3 km)
img
Schöner Náci (socha)
Hlavné námestie
Bratislava (7,3 km)
img
Sergej Prokofiev: Peter a vlk
Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu
Bratislava (7,3 km)
img
Budova Slovenského Rozhlasu
Mýtna 1
Bratislava (7,3 km)
img
High Street Club
Vysoká 14
Bratislava (7,3 km)
img
Le Club
Hviezdoslavovo námestie 182/25
Bratislava (7,3 km)
img
Športový klub Freja - Bratislava River Center
Rybné námestie 1
Bratislava (7,4 km)
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13
Bratislava (7,4 km)
img
Fontána Trifón a nymfa
Nádvorie Mirbachovho paláca
Bratislava (7,4 km)
img
Napoleónsky vojak
Hlavné námestie
Bratislava (7,4 km)
img
Majestic Music Club
Karpatská 2
Bratislava (7,4 km)
img
Trafo Music Bar
Ventúrska 269/1
Bratislava (7,4 km)
img
Rio Grande Restaurant-Night Bar-Café
Hviezdoslavovo námestie 15
Bratislava (7,4 km)
img
The Club Bratislava
Rybné námestie 4135/1
Bratislava (7,4 km)
img
Hopkirk Club
Karpatská 2
Bratislava (7,4 km)
img
HIP HOP ŽIJE FESTIVAL BRATISLAVA 2020
Bratislava (7,5 km)
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16
Bratislava (7,5 km)
img
Vyhliadková veža UFO
Most SNP 1
Bratislava (7,5 km)
img
Test
Bratislava
Slovensko (7,5 km)
img
Michalská brána
Michalská ulica 22
Bratislava (7,5 km)
img
Great Club
Suché mýto 6
Bratislava (7,5 km)
img
Športservis Petržalka
Betliarska 11
Bratislava (7,5 km)
img
Channels Club
Župné námestie 2
Bratislava (7,5 km)
img
Segway Tours
Michalská 12
Bratislava (7,5 km)
img
Prírodné kúpalisko Veľký Draždiak
Veľký Draždiak
Bratislava (7,5 km)
img
Ebajk - požičovňa elektrobicyklov
Račianska 77
Bratislava (7,5 km)
img
BikeBratislava
Panenská 30
Bratislava (7,6 km)
img
Múzeum polície
Gunduličova 2
Bratislava (7,7 km)
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17
Bratislava (7,7 km)
img
Apollon Club
Panenská 24
Bratislava (7,7 km)
img
Subclub
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Bratislava (7,7 km)
img
Reštaurácia Hrad
Námestie A. Dubčeka 1
850 01 Bratislava (7,8 km)
img
JK Fadex Anna majer
K jazeru
Miloslavov (7,8 km)
img
Brainteaselava - more than Escape Room
Zámocká 36
Bratislava (7,8 km)
img
Bratislavský hrad
Námestie Alexandra Dubčeka 1
Bratislava (7,9 km)
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A
Bratislava (7,9 km)
img
Galéria Multium
Zámocká 26
811 01 Bratislava (7,9 km)
img
Grassalkovichovský kaštieľ
Námestie padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji (7,9 km)
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13
Bratislava (7,9 km)
img
Full Swing Golf Club
Bojnická 9426/18
Bratislava - Rača (8,0 km)
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12
Bratislava (8,0 km)
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18
Bratislava (8,0 km)
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
Bratislava (8,1 km)
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava (8,1 km)
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16
Bratislava (8,1 km)
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50
Bratislava (8,1 km)
img
Kúpalisko Matadorka
Údernícka 20
Bratislava (8,2 km)
img
Slavín - vojnový pamätník
Slavín 1
Bratislava (8,3 km)
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie
Bratislava (8,5 km)
img
Klzisko - River Park
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava (8,6 km)
img
Kart One Arena
Kopčianska 82/A
Bratislava (8,8 km)
img
Art Hotel Kaštieľ
Majorháza 1
Tomášov (8,8 km)
img
Kúpalisko Krasňany
Černockého
Bratislava (9,2 km)
img
Raftovanie Čunovo
Balkánska 92
Bratislava - Rusovce (9,3 km)
img
Kaštieľ Rusovce
Balkánska ulica
Bratislava - Rusovce (9,4 km)
img
Epona Vajnory
Rybničná 34
Bratislava (9,6 km)
img
Jazdecký klub Limit
Vývojová ulica
Bratislava – Rusovce (9,7 km)
img
Bobová dráha - Bratislava
Cesta na Kamzík
Bratislava - Nové Mesto (9,9 km)
img
Botanická záhrada Bratislava
Botanická 3
Bratislava (9,9 km)
img
Lanoland
Telocvičná 16
Bratislava (9,9 km)
img
Hrad Čeklís
Hlavná 94
Bernolákovo (10,0 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (10,1 km)
img
Televízna veža - Kamzík
Cesta na Kamzík 14
Bratislava (10,1 km)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (10,1 km)
img
ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1
Bratislava (10,1 km)
img
Kaštieľ Bernolákovo
Kaštieľ 1
Bernolákovo (10,1 km)
img
Casey Cay
Botanická 35
Bratislava (10,3 km)
img
Kúpalisko Zbojnička - Rača
Knižkova dolina
Bratislava (10,3 km)
img
Drevená Rozhľadňa Kamzík
Cesta na Kamzík
Bratislava (10,4 km)
img
Fun City
Staré grunty 24
Bratislava (10,5 km)
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo (10,7 km)
img
Jazdecký areál Čierna Voda
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (10,8 km)
img
Velocity - požičovňa bicyklov
Lamačská cesta 4256/8
Bratislava (10,8 km)
img
Vodácka požičovňa
Hraničiarska 68/120
Čunovo (10,8 km)
img
Unique Club
Staré Grunty 36
Bratislava (10,8 km)
img
Klub 39
Staré grunty 51/A
Bratislava (10,8 km)
img
Elam
Staré Grunty 53
Bratislava (10,9 km)
img
Golf Club Elán
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (10,9 km)
img
Eurorafting - Rafting v Čunove
Čunovo (11,0 km)
img
Areál Divoká Voda
P.O. Box 3
Bratislava - Čunovo (11,0 km)
img
Domček na strome
Bratislava - Nové Mesto (11,3 km)
img
Ski-Bike
Hany Meličkovej 4
Bratislava - Dlhé Diely (11,4 km)
img
Plaváreň Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3392/3
Bratislava (11,4 km)
img
Kaštieľ Čunovo
Petržalská ulica 218
Čunovo (11,5 km)
img
Butterfly Ranč
Schengenská 1100
Bratislava - Čunovo (11,6 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (11,7 km)
img
Štvorkolky Only Drive
Pribišova 47
Bratislava - Dlhé Diely (11,9 km)
img
Drevený domček na strome Pod Dubmi
Kačínska dolina
Bratislava (11,9 km)
img
Plaváreň Iuventa
Karloveská 64
Bratislava (12,2 km)
img
Action Park
Shengenská ulica
Čunovo (12,3 km)
img
Rock Cafe
M. Schneidra Trnavského 2C
Bratislava (12,5 km)
img
Kúpalisko Rosnička
M. Schneidra Trnavského 2
Bratislava (12,5 km)
img
Letné kúpalisko Lamač
Pod násypom
Bratislava (13,1 km)
img
Najlyže.sk - Dúbravka
Bagarova 20
Bratislava - Dúbravka (13,2 km)
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15
Šamorín (13,2 km)
img
Pravá Soľná Jaskyňa
Studenohorská 2069/2
Bratislava (13,3 km)
img
Due Fratelli - požičovňa motocyklov
Dlhá ulica 393/1
Šamorín (13,4 km)
img
Bowling Disco Club
Saratovská 2/A
Bratislava (13,8 km)
img
Peter Pan - muzikál pre deti
Dom kultúry
Dúbravka (13,9 km)
img
Spievankovo a zázračný poklad
Dom kultúry Dúbravka
Bratislava (13,9 km)
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29
Svätý Jur (13,9 km)
img
Discgolf
Bratislava - Malý Slavín (14,0 km)
img
Aqua Aréna X-bionicsphere
Dubová ulica 33
Šamorín - Čilistov (14,5 km)
img
AdventureLand v x-bionic sphere
Dubová ulica 33/A
Šamorín (14,5 km)
img
Hrad Biely Kameň
Svätý Jur (14,7 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (14,8 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (15,1 km)
img
Dračí hrádok
Stupava (15,6 km)
img
Ranč Ouzkých - jazdecký klub
Vápenka 15
Bratislava (16,7 km)
img
Hrad Devín
Muránska ulica
Bratislava (17,5 km)
img
Plaváreň - kúpalisko Pezinok
Komenského 43
Pezinok (17,7 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (17,9 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (18,0 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (18,0 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (18,2 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (18,2 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (18,6 km)
img
Golf Resort Welten
Báč 113 (18,6 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (18,6 km)
img
Hrad Pajštún
Borinka (18,6 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (18,7 km)
img
Sandberg
Devínska Nová Ves (18,8 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (18,9 km)
img
Areál Zdravia Rozálka
Suvorovova 9
Pezinok (19,1 km)
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
Bratislava (19,5 km)
img
Tarzania Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves (19,7 km)
img
Jazdecký klub Karpatia
Poľný mlyn 7787/1
Bratislava - Záhorská Bystrica (20,4 km)
img
SportPark - športovo-relaxačné stredisko
Nová ulica 64
Stupava (20,5 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (20,5 km)
img
Stupavský kaštieľ
Hlavná 13/2
Stupava (20,6 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (20,9 km)
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C
Stupava (21,0 km)
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26
Stupava (21,1 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (22,1 km)
img
Rozhľadňa Perla
Nádražná 57
Šenkvice (22,2 km)
img
Biofarma Príroda
Dúbrava - Botanická záhrada
Stupava (23,0 km)
img
Letné kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra (24,1 km)
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci (24,1 km)
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra (24,4 km)
img
Požičovňa Pezinská Baba
Pezinská Baba
Pezinok (24,4 km)
img
Golf Club Pegas
Potočná 942
Lozorno (24,9 km)
img
DANCE CLUB - Modra Harmónia
Okružná
Modra (26,5 km)
img
Daruj Let Balónom
Vištuk 454 (27,0 km)
img
Kúpalisko Veľké Úľany
Hlavná 960
Veľké Úľany (27,2 km)
img
Kerkira Pub
Hlavná 960
Veľké Úľany (27,2 km)
img
Malkia Park
Orechová Potôň (28,2 km)
img
Slovakia Ring
Orechová Potôň (28,4 km)
img
Ski centrum Zochova Chata - požičovňa
Piesok 4015/B7
Modra (28,6 km)
img
Ekopark Relax Čierna voda
Sládkovičovo
Slovensko (29,2 km)
img
Bio - kúpalisko Kamenný mlyn
Plavecký Štvrtok (29,4 km)
img
Rozhľadňa na Kukle
Dubová (29,5 km)
img
Kaštieľ Budmerice
Budmerice 679 (29,6 km)
img
Margitin Dvor
Častá (29,8 km)