Prihlásenie
PRIDAŤ MÚZEUM
Múzeá (182)Zobraziť mapu
img
Slovenské technické múzeum (STM)
Hlavná, Košice
Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky.
Zobraziť
img
SNM - Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40, Levoča
Spišské múzeum sa zameriava na tri základné oblasti - históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levoče.
Zobraziť
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4, Banská Bystrica
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici má 3 stále expozície: Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ a Matejov dom.
Zobraziť
img
Tekovské múzeum
Sv. Michala 40, Levice
V múzeu sú expozície o archeologických lokalitách v regióne, spoločenskom živote v Leviciach a remeslách, o Auguste 1968 prostredníctvom fotografií.
Zobraziť
img
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 46, Trenčín
Trenčianske múzeum je kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 138 ročnou históriou.
Zobraziť
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291, Topoľčany
Tribečské múzeum bolo založené v roku 1961 a zaoberá sa zhromažďovaním prírodovedného, archeologického, historického a etnografického materiálu.
Zobraziť
img
Vihorlatské múzeum
Námestie slobody 1, Humenné
Vihorlatské múzeum vzniklo v roku 1960, pričom od roku 1969 sídli v budove renesančného kaštieľa zo 17. storočia.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum
1. mája 1538, Krásno nad Kysucou
V múzeu je sprístupnená stála expozícia, ktorá predstavuje výber z archeologických, historických a etnografických zbierok Kysuckého múzea.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou
Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou
Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia. Múzeum prezentuje doklady vývoja prírody a dejín Vranovského okresu.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum - Považská Bystrica
Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Múzeum venuje pozornosť výskumu histórie Považských strojární. Vo svojich zbierkach máme 54 kusov historických motocyklov.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum Galanta
Hlavná ul. 976/8, Galanta
Múzeum má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum Trebišov
M. R. Štefánika 257/65, Trebišov
Múzeum zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu a špecializuje sa na dejiny poľnohospodárstva a tokajského vinohradníctva.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rázusova 6, Hlohovec
Múzeum patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Spravuje kvalitné zbierky spoločenských a prírodných vied.
Zobraziť
img
Vojenské múzeum - Piešťany
Žilinská cesta 6545, Piešťany
Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa.
Zobraziť
img
Vojenské múzeum - Svidník
Bardejovská, Svidník
Múzejné oddelenie sa špecializuje na vojenské dejiny Slovenska pred a počas 1. svetovej vojny, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny.
Zobraziť
img
Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova 3, Košice
Múzeum patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Má tri odborne odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor.
Zobraziť
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16, Bratislava
Výstavná sieň Podhradie Pavilón sa nachádza v zaniknutej bratislavskej mestskej časti Zuckermandl a je súčasťou komplexu pracovísk a expozícií SNM.
Zobraziť
img
Záhorské múzeum
Námestie slobody 13, Skalica
Záhorské múzeum je regionálne múzeum, ktoré dokumentuje archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu.
Zobraziť
img
Západoslovenské múzeum
Muzejné námestie 3, Trnava
Západoslovenské múzeum je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Súčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského.
Zobraziť
img
Zemplínske múzeum
Kostolné nám. 1, Michalovce
Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu.
Zobraziť
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13, Bratislava
Židovské komunitné múzeum sa venuje histórii a kultúre židovskej komunity v Bratislave a regióne.
Zobraziť
img
Žitnoostrovské múzeum
Múzejná 2, Dunajská Streda
Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa múzeum zameralo na región Žitného ostrova. Vlastní zbierky národopisné, archeologické, historické a prírodopisné.
Zobraziť
O portáli Slovago.sk
Portál Slovago poskytuje informácie v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Ide o komplexný vyhľadávač ubytovania, rôznych atrakcií, podujatí a ďalších možností ako tráviť dovolenku na Slovensku. Prináša návštevníkom množstvo zliav na atrakcie, podujatia a ďalšie služby.
U nás nájdete:
122 ubytovacích zariadení
364 atrakcií
182 aquaparkov a kúpalísk
114 disco
231 hradov a zámkov
64 jaskýň
125 lyžiarskych stredísk
182 múzeí
141 podujatí
93 požičovní
65 reštaurácií
66 športovísk
Zadajte svoj e-mail a získajte novinky, zľavy a súťaže.
Súhlasím s poskytnutím a spracúvaním uvedených osobných údajov pre účely marketingu a potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania osobných údajov. Zásady spracúvania ochrany osobných údajov TU