Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 977
Silická Brezová

Jaskyňa Silická ľadnica

Jaskyne

Jaskyňa Silická ľadnica

Jedna z najvýznamnejších prírodných pozoruhodností Silickej planiny v Slovenskom krase. Nachádza sa na Silickej planine, 2 km západne od obce Silica. Ústie vstupnej korózno-rútivej priepasti je v nadmorskej výške 503 m. Dolné, prevažne horizontálne časti, vytvoril podzemný tok Čierneho potoka. Do Archeologického dómu prenikol J. Majko v roku 1931. Pokračovanie podzemných priestorov pozdĺž Čierneho potoka objavili českí speleopotápači v roku 1988. Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m, vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne.

Horná priepasťovitá časť Silickej ľadnice je čiastočne zaľadnená. Po zrútení prechodu do dolných častí sa vytvoril uzavretý depresný priestor s kumuláciou studeného vzduchu a tvorbou ľadu. Je to najnižšie situovaná klasická ľadová jaskyňa do 50° severnej zemepisnej šírky mierneho klimatického pásma.

V zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), ojedinele aj vzácny netopier riasnatý (Myotis nattereri). V Silickej ľadnici sa prejavuje fenomén biologickej inverzie. Vďaka špecifickej mikroklíme sú tu vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma. Z bezstavovcov sa tu vyskytuje niekoľko vzácnych endemických foriem troglofilných druhov chrobákov Duvalius bokori a Duvalius hungaricus, ktoré možno nájsť len na Silickej planine Slovenského krasu. Mnohonôžka Hylebainosoma tatranum je západokarpatským endemitom. Z pavúkov možno na stenách jaskyne spozorovať kosca Ischyropsalis manicata.

Pred zaľadnením bola jaskyňa bola viackrát osídlená. Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej. Nájdené uhlíky z ohnísk poukazujú na možné mladopaleolitické osídlenie. Nákres jaskyne od J. Buchholtza je z roku 1719. Zásluhou M. Bela sa jaskyňa spomína už v opise Turnianskej stolice z roku 1744.

Do vstupnej portálovej časti jaskyne vedie odbočka zo značkovaného turistického chodníka. Z upravenej terasy návštevníci môžu nazrieť do chladného útrobia jaskyne, pričom uvidia aj menšie útvary ľadovej výplne. Pohyb mimo chodníka a terasy je zakázaný a nebezpečný.

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (29)
img
Babská diera
Silica (0,5 km)
img
Gombasecká jaskyňa
Plešivec (3,1 km)
img
Hrad Plešivec
Plešivec (7,2 km)
img
Jaskyňa Domica
Cesta 50
Dlhá Ves (8,3 km)
img
Kúpalisko Veronika
Gemerská Hôrka (9,4 km)
img
Krásnohorská jaskyňa
Krásnohorská Dlhá Lúka (9,9 km)
img
Letné kúpalisko Rožňava
Štítnická ulica
Rožňava (12,1 km)
img
Banícke múzeum Rožňava
Šafárikova 31
Rožňava (12,2 km)
img
Jaskyňa Peško
Bretka (13,3 km)
img
Hutnianska jaskyňa
Bretka (13,5 km)
img
Kúpalisko Bretka
Gemerská Panica (13,7 km)
img
Hrad Krásna Hôrka
Slánska
Krásnohorské Podhradie (14,1 km)
img
Rozhľadňa Turecká
Rudná (15,3 km)
img
Hrad Štítnik
Teplická ulica
Štítnik (15,7 km)
img
Kaštieľ Betliar
Betliar (17,5 km)
img
Múzeum Betliar
Kaštieľná
Betliar (17,5 km)
img
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtiná (19,2 km)
img
Hrhovský vodopád
Hrhov 249 (19,2 km)
img
Plážové kúpalisko Tornaľa
Cintorínska 15
Tornaľa (21,6 km)
img
Jelšavský hrad
Jelšava (24,1 km)
img
Slavošovský tunel
Slavošovce (24,3 km)
img
Kúpalisko Vlachovo
Letná 71
Vlachovo (25,6 km)
img
Kaštieľ Kráľ
Kráľ (27,2 km)
img
Hájske vodopády
Háj (27,3 km)
img
Socha Anjela
Háj (27,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Štós - Šikmá Stráň
Štós (27,9 km)
img
Turniansky hrad
Turňa nad Bodvou (28,1 km)
img
Kúpele Štós
Štós – kúpele 235
Štós (28,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Július
Vyšná Slaná 217 (28,9 km)