Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 466
Vígľaš 602

Vígľašský zámok

Hrady a Zámky

VÍGĽAŠSKÝ ZÁMOK

Vígľašský zámok sa nachádza nad riekou Slatina pri obci Vígľaš v okrese Detva 13 km od mesta Zvolen. Zámok bol postavený v 14. storočí na mieste, kde sa cesta zo Zvolena dostáva z malej úžiny, ktorou preteká rieka Slatina. V 16. storočí Vígľašskému zámku pripadla dôležitá úloha pri obrane stredoslovenských banských miest pre tureckými nájazdmi. Turci zámok síce poškodili ale nedobyli.

Po odvrátení tureckého nebezpečenstva prešiel zámok v 18. storočí prestavbou. Zámok bol zmodernizovaný a prispôsobený pohodlnejšiemu životu. Koncom 19. storočia prebehli rekonštrukčné práce v duchu romantizmu. V roku 1945 počas druhej svetovej vojny bol zámok poškodený. Vyhorel, bol opustený a následne chátral bez akejkoľvek údržby až do roku 2007, keď bola spustená obnova zámku pod dohľadom pamiatkového úradu. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013 a  v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu.

Objekt zámku je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok a je unikátom v rámci Slovenska. Je zrekonštruovaný ako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytovaním wellness služieb. Prvé nádvorie bude prístupné širšej verejnosti, druhé nádvorie bude vyhradené pre ubytovaných hostí.

História

Počiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikok kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom. Po ich zániku sa majetok dostal do rúk pravdepodobne ďalšiemu rádu Johanitov (neskôr sa začali nazývať Maltézski rytieri), alebo kráľovi Karolovi Róbertovi. Kráľ Karol Róbert z Anjou zakladá v roku 1325 prvý svetský rytiersky rád v Európe - Uhorskú bratskú milíciu – Rád rytierov sv. Juraja. Jeho syn Ľudovít I., zvaný Veľký (z Anjou), pokračoval neskôr ako veľmajster v rytierskom ráde - Uhorskej bratskej milícii a prijíma do rádu dokonca viacej členov ako jeho predchodca. Ľudovít I. buduje hradné sídlo na Vígľaši, neskôr ho dokončuje Žigmund Luxemburský a dáva ho prestavať na poľovnícky zámok.

Uhorský kráľ, rímsko-nemecký cisár a neskôr i český kráľ  Žigmund Luxemburský s manželkou Barbarou Celjskou v roku 1408 zakladajú Rád draka. Prijímajú svojich prívržencov a panovníkov a vytvárajú s nimi koalíciu. Zámok Vígľaš sa stáva miestom stretnutí tohto rádu.  Neskôr Žigmund dáva zámok do správy kráľovnej Barbary, ktorá ho spravuje až do jeho smrti. Obľúbeným miestom oddychu je zámok i za vlády kráľa Mateja Korvína. Okolité kráľovské lesy poskytovali totiž množstvo príležitostí na oddych a  poľovačky.

V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristavali nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. Roku 1605 sa ho na prechodný čas zmocnili povstalci Štefana Bočkaya. Neskôr sa dostal do súkromného vlastníctva feudálnych rodín. Najskôr ho od roku 1636 vlastnili aj s príslušným panstvom Csákyovci a od roku 1690 až do konca feudalizmu Esterházyovci. Títo ho v 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ, takže sa z jeho pôvodného stavu zachovalo pomerne málo (gotická kaplnka a časť opevnenia zo 16. storočia). Zámok naposledy reštaurovali ešte aj v druhej polovici 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a z veľkej časti vyhorel.  

Ďalšie názvy: Vígľaš; 1393 Weegles, 1397 Vygles, 1406 Wigles, 1410 Wegles; maď. Végles

Okolité hrady: Divín, Pustý hrad (Teplica), Zvolenský hrad

Rekonštrukcia zámku

Ruiny zámku boli odkúpené od obce súkromným investorom v roku 2007, kedy sa začal realizovať projekt obnovy zámku pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013 a  v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu. V septembri 2014 bol zámok slávnostne otvorený ako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytovaním wellness služieb.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
8
Zľava
Chata Pliešovce
Pliešovce
Vlkanovská 185/38 (18,1 km)
img
88
Zľava
Penzión Biele Vody
Biele Vody 1145
Hriňová (24,9 km)
Najbližšie objekty v okolí (83)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (0,2 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (0,5 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (1,0 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (3,0 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (8,8 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (9,1 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (9,5 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (11,4 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (11,9 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (12,1 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (12,3 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (12,8 km)
img
Pobyt v ústraní
Polomy 20
Pliešovce (12,8 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (12,9 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (13,0 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (13,1 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (13,1 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (13,4 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (13,6 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (13,7 km)
img
Jaskyňa Jánošíkova skrýša
Budiná (13,8 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (14,1 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (14,1 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (14,4 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (14,7 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (14,9 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (15,2 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (15,5 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (15,7 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (15,8 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (16,8 km)
img
Ski centrum Košútka
Slanec 847
Hriňová (17,2 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (18,4 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (19,6 km)
img
Turovský vodopád
Turová (19,7 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (20,3 km)
img
Jaskyňa Mara medvedia
Divín (20,6 km)
img
Hrad Divín
Hradná
Divín (20,9 km)
img
Kaštieľ Divín
Lúčna
Divín (21,0 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (21,8 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (22,1 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (22,4 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (22,6 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (22,7 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (22,8 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (22,8 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (22,8 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (22,9 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (22,9 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (22,9 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (23,0 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (23,0 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (23,0 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (23,1 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (23,2 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (23,3 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (23,6 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (23,6 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (24,1 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (24,2 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (24,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Biele Vody - Hriňová
Hriňová (24,9 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (25,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Dačov Lom
Dačov Lom (26,2 km)
img
Lodenica Majerka - požičovňa
Námestie Hrdinov SNP 15
Medzibrod (26,4 km)
img
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
Brusno (26,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Látky - Prašivá
Prašivá 4
Látky (27,0 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (27,1 km)
img
Kúpalisko Tepličky
Tepličky 2589
Krupina (27,1 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (27,6 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (27,6 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (27,7 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (27,7 km)
img
Kaštieľ Podrečany
Podrečany 171 (27,8 km)
img
Strážna veža Vartovka
Tanistravár
Krupina (28,1 km)
img
Múzeum Andreja Sládkoviča
Sládkovičova 20
Krupina (28,4 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (28,5 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (28,8 km)
img
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
Podkonice (29,0 km)
img
Arborétum v Kysihýbli
Lesnícka 11
Banská Štiavnica (29,5 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (29,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (29,9 km)
img
Zámok Galicia Nueva
Zámocká 7
Halič (30,0 km)