Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 488
Kolačno

Michalov hrad

Hrady a Zámky

MICHALOV HRAD

Nepatrné zvyšky hradu sa nachádzajú na bralnatom bočnom hrebeni Tribečských vrchov, neďaleko od cesty Zlaté Moravce - Partizánske, 540,9 m.n.m. Zanikol pred rokom 1293.

Na Michalovom vrchu stálo už v dobe laténskej hradisko. Hrad tu vynikol v 11. storočí, vtedy pravdepodobne ešte z nasucho kladených kameňov. Na prelome 12. a 13. storočia bol hrad prebudovaný. Vznikla mohutná až päť metrov široká hradba, ktorá obkolesovala celý areál. V severnej časti vznikol objekt obdĺžnikového pôdorysu (13,6x10 m.) a na opačnej strane druhá stavba (12x11 m.). Tento hrad zanikol na začiatku 14. storočia. V nepokojnom 15. storočí bola obnovená obdĺžniková budova, ktorú od zbytku areálu oddelili priekopou. Táto pevnosť bola zakreslená pod názvom Mihalow do najstaršej mapy Uhorska z roku 1528.

História

Strategicky výhodná poloha nad rozhraním Nitrianskej a Tekovskej župy umožňovala kontrolu horského prechodu z údolia Žitavy na Hornú Nitru. Michalov hrad postavili v 11. storočí na mieste pravekého hradiska. Bol jednoduchý, stavebným materiálom bol kameň kladený bez použitia malty, nasucho. Tento hrad, nazývaný aj hrad Uherce, si udržal významné postavenie aj v 12. storočí, kedy sa nanovo opevnil. Na rozhraní 12. a 13. stor. hradisko prebudovali postavením elipsovitej kamennej hradby (120 × 26 m) a dvoch vnútorných bášt (severná, južná).

Z bášt (severná 13,5 x 10 m, južná 12 - 11 m) sa zachovali iba málo prečnievajúce zvyšky. Stavebná technika a mohutnosť múrov sa pozoruhodne vyníma z toho, čo sa doteraz vedelo o stavbe kamenných hradov pred tatárskym vpádom. Elipsovitá hradba široká 4 metre sa skladala z dvoch rovnobežných murov spojených v celok výplňou z nabitej hliny a na zúžených koncoch čneli dve pevné bašty (pri južnej bola do skalného podložia zahĺbená cisterna na vodu).

Výstavbou neďalekého hradu Hrušov starší Michalov strácal svoje opodstatnenie. Zánik významu hradu súvisí aj s rozkladom královských majetkov v 13. storočí a aj po tatárskom vpáde. Tunajšie majetky sa dostali do držby rodu Čákovcov. Začiatko 14. storočia už rozrumenný hrad Michalov už celkom stratil význam a tým aj možnosť obnovy. Na rozhraní 13. a 14. stor. sa opevnenie zmenšilo iba na severnú baštu, po zrumení hradby oddelenú od ostatného areálu hradu novšou hlbokou priekopou. Azda z roku 1321 je o hrade posledná písomná zmienka - zaujatie hradov na na severnom Ponitrí županom Omodejom pre kráľa Karola Roberta (mohlo ísť aj o hrad Uhrovec).

Na rozhraní 13. a 14. storočia hrad vyhorel a opevnenie bolo obnovené iba okolo severnej bašty (oddelenú od ostatného areálu hradu novšou hlbokou priekopou). Pravdepodobne už v priebehu 14. storočia Michalov hrad zaniká. Nezostalo po ňom prakticky nič, len v najvyššom bode v skale vytesaná vnútorná stena a miestami málo zreteľné stopy valu. Aj niekdajšie vynikajúce výhľady čiastočne zakrýva rastúca stromová vegetácia.

Počas archeologického výskumu sa zistilo, že zaniknutý hrad svojou rozlohou 112 x 25 metrov patril v tej dobe medzi najväčšie na Slovensku. Asi 500 m pod Michalovým vrchom sa nachádza zrúcanina bývalého benediktínskeho kláštora. Podľa historických záznamov to bola pôvodne románska stavba, neskoršie renesančno-barokový kostol zasvätený sv.Michalovi. Púťová tradícia na toto miesto sa zachovala až do 19.storočia.

Prístup: Z Ondrašovej - Autobusom z Partizánskeho cez Veľké Uherce a Kolačno na konečnú do Ondrašovej. Odtiaľ pokračujeme neznačkovanou lesnou cestou hore dolinou (vľavo Michalov vrch) až na hrebeň po križovatku s . Doľava a popri plote zvernice 500-1000 metrov a znova vľavo vyšlapaným chodníkom bočným hrebienkom na Michalov vrch. Výstup trvá asi hodinu.
Zo sedla Vrchhora - Autobusom z Partizánskeho alebo Zlatých Moraviec na zastávku Vrchhora. Po k horárni Vrchhora (blízko zrúcanina renesančného kostola a barokovej kaplnky). Asi 100-200 metrov ďalej zabočíme vpravo na Michalov vrch.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
41
Zľava
Vila Sokáč
Vyhne 28
966 02 (28,4 km)
Najbližšie objekty v okolí (88)
img
Kaštieľ Veľké Uherce
Veľké Uherce (6,0 km)
img
Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 33 (6,6 km)
img
Kúpalisko Dúha
R. Jašíka 1612/81
Partizánske (7,1 km)
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany (7,2 km)
img
Renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves (7,6 km)
img
Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 177 (7,7 km)
img
Infinity Club
Námestie SNP 143
Partizánske (7,7 km)
img
Vodný hrádok
Šimonovianska 92/33
Partizánske (8,0 km)
img
Termálne kúpele Malé Bielice
Malé Bielice 103 - 105
Partizánske (8,6 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (9,2 km)
img
Hvezdáreň Partizánske
Malé Bielice 177
Partizánske (9,2 km)
img
Kaštieľ Čereňany
Prievidzská 406/30
Čereňany (10,6 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (11,0 km)
img
Barokový kaštieľ Bošany
SNP 131
Bošany (11,9 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (12,1 km)
img
Renesančný kaštieľ Bošany
Slovenského národného povstania 113/1
Bošany (12,1 km)
img
Čierny hrad
Velčice (12,9 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (13,3 km)
img
Kúpalisko Chalmová
Ul. M. Nešpora 1
Bystričany (13,9 km)
img
Maxclub
Štefánikova 445
Krušovce (15,4 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (15,5 km)
img
Jaskyňa Brloh
Nitrica (15,5 km)
img
Whitecap Kiteboarding
Parková 22
Solčany (15,6 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (15,6 km)
img
Letné kúpalisko Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 2874/50
Topoľčany (16,3 km)
img
Life Club Topoľčany
Československej armády 20
Topoľčany (16,7 km)
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291
Topoľčany (17,2 km)
img
Empe Sport - požičovňa
Pribinová 4727
Topoľčany (17,2 km)
img
Riva Disco Club
Škultétyho 6
Topoľčany (17,4 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (18,2 km)
img
Národné centrum vodného póla
Hviezdoslavova 1
Nováky (19,0 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (19,1 km)
img
Kaštieľ Tovarníky
Tovarníky (19,2 km)
img
Jazdecký westernový klub
Broskyňová 32
Veľké Bedzany (19,3 km)
img
Country Club Sheriff
Pod kaštieľom 276
Tovarníky (19,4 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (19,6 km)
img
Kaštieľ Šišov
Šišov (19,7 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (19,8 km)
img
Hradná jaskyňa
Uhrovské Podhradie (21,5 km)
img
Hrad Gýmeš
Jelenec (21,6 km)
img
Uhrovský hrad
Uhrovské Podhradie (21,6 km)
img
Termálne kúpalisko Pažiť
Na Pažiti 1700
Bánovce nad Bebravou (21,6 km)
img
Brložná diera
Nitrianske Sučany (21,8 km)
img
Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ
Oponice 133 (21,9 km)
img
Hrad Sivý Kameň
Podhradie (21,9 km)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice (21,9 km)
img
Kaštieľ Chateau Appony
Oponice 271 (22,0 km)
img
Oponický hrad
Oponice (22,5 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (22,8 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (23,1 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (23,2 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (23,5 km)
img
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
Svätojánska ulica
Horné Lefantovce (23,5 km)
img
Rozhľadňa Urmince
Urmince (23,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Cigeľ
Cigeľ 192 (23,8 km)
img
Agama Golf Klub
Nová 774/115
Koš (24,3 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (24,4 km)
img
Kúpalisko Žarnovica
Bystrická 4
Žarnovica (24,4 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (24,5 km)
img
Košútova jaskyňa
Nitrianske Rudno (24,6 km)
img
Žernovská jaskyňa
Omastiná (24,6 km)
img
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
Hlavná ulica
Horné Lefantovce (24,7 km)
img
Fabkovie dom
Brehy (25,4 km)
img
Hrad Breznica
Tekovská Breznica (25,8 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (26,2 km)
img
Mitani Jazdecký Klub
Kocurany 59 (26,3 km)
img
Benediktínsky kláštor
Pod Kláštorom 1
Hronský Beňadik (26,4 km)
img
Kúpele Bojnice
Kúpeľná 1
Bojnice (26,6 km)
img
Tandemový zoskok - Prievidza
Letisková 8
Prievidza (26,7 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (26,7 km)
img
Ranč pod Babicou
Bojná
Slovensko (26,7 km)
img
Vyhliadková veža v Bojniciach
Bojnice (27,0 km)
img
Termálne kúpalisko Čajka
Hurbanovo námestie 47/36
Bojnice (27,1 km)
img
Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1
Bojnice (27,3 km)
img
Sokoliari Aquila Bojnice
Bojnice
Slovensko (27,3 km)
img
Mysterium Bojnice
Hurbanovo námestie 49/40
Bojnice (27,3 km)
img
Bojnická hradná jaskyňa
Zámok a okolie
Bojnice (27,3 km)
img
Zámok Bojnice
Zámok a okolie 1
Bojnice (27,3 km)
img
Minigolf - Prievidza
Riečna ulica
Prievidza (27,4 km)
img
ZOO Bojnice
Zámok a okolie 6
Bojnice (27,4 km)
img
Krytá plaváreň Prievidza
Sama Chalupku
Prievidza (27,5 km)
img
Hornonitrianske múzeum Prievidza
Košovská cesta 9
Prievidza (27,9 km)
img
Club 333
Olympionikov 2
Prievidza (28,0 km)
img
Fun park EXTREM
Nábrežná ulica 2/A
Prievidza (28,3 km)
img
Vodný raj
Vyhne (28,6 km)
img
Topoľčiansky hrad
Podhradie (28,6 km)
img
Jantár Club
J. I. Bajzu 964/4
Prievidza (29,0 km)
img
Rozhľadňa Hôrka
Podhorany (29,9 km)