Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 476
Žiar nad Hronom

Kaštieľ Žiar nad Hronom

Hrady a Zámky

KAŠTIEĽ ŽIAR NAD HRONOM

Kaštieľ v Žiari nad Hronom alebo Biskupský kaštieľ je renesančno - barokový kaštieľ s klasicistickou prestavbou postavený na základoch staršieho stredovekého hradiska v prvej polovici 17. storočia ostrihomským arcibiskupom Petrom Pazmáňom, je jednou z najzaujímavejších a najkrajších historických pamiatok Žiarskeho regiónu.

História mesta Žiar nad Hronom s pôvodným názvom Svätý Kríž nad Hronom je nielen v širšom, ale i v užšom kontexte spojená s kaštieľom a história kaštieľa so Svätým Krížom. Kaštieľ má však pritom aj svoje vlastné osudy. Svojou monumentálnosťou priťahoval už od svojho vzniku rôznych vodcov, bojovníkov i zlodejov. Naviac to bola šťastno-nešťastná poloha Svätého Kríža, ktorá spôsobila, že toto mestečko postihli skoro všetky vojnové pohromy. A tak ani kaštieľ nebol ušetrený od stavovských povstaní, vojnových udalostí, zmien majiteľov, účelov používania a architektonických zásahov. V priebehu stáročí uskutočňovali sa v ňom dôležité stretnutia, rokovania a návštevy.

HISTÓRIA

Renesančno-barokový kaštieľ, postavený okolo roku 1631 na staršom stredovekom základe. Dal ho postaviť Peter Pazmaň. Podľa vtedajšieho zvyku ako panské sídlo bol aj opevnený. V rokoch 1782-1794 bol reštaurovaný a v rokoch 1850-1869 nadstavovaný. V duchu romantických náhľadov zakončili fasády pseudogotickým cimburím. 

Požiar na kaštieli

Udalosť, ktorá vzrušila obyvateľov Svätého Kríža a jeho okolia, bol požiar, ktorý vznikol na povale kaštieľa 1. 2. 1939 v neskorších odpoludňajších hodinách. Udávanou príčinou boli otvorené komínové dvierka, ktoré kominár zabudol pravdepodobne zavrieť. Rýchlym a obetavým zákrokom viacerých požiarnych zborov a občanov sa podarilo požiar lokalizovať a zvládnuť.
Požiar vznikol nad čelnou fasádou bližšie k severnej veži. Nebezpečenstvo bolo veľké, pretože kaštieľ v tej dobe bol pokrytý šindlím. Rýchlemu šíreniu požiaru bránila silná snehová prikrývka na streche. Po požiari na celej streche bola odstránená šindľová krytina a nahradená škridlou.

II. svetová vojna

Vojnové udalosti, tak ako v minulých storočiach, aj počas II. svetovej vojny zasiahli Sv. Kríž a aj kaštieľ. Počas SNP v ňom sídlil štáb I. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. Po obsadení Sv. Kríža Nemcami sa v októbri 1944 usadilo v kaštieli nemecké vojenské veliteľstvo. V parku boli umiestnení vojaci i partizáni a zajatci. 6. marca 1945 skupina spojeneckých lietadiel podnikla nálet na SV. Kríž. Bomby dopadli aj na kaštieľ. Tu zahynul vtedy celý štáb a mnoho nemeckých vojakov. Poškodené boli hlavne vnútorné fasády a rozbité okná. Silné boje prebiehali v okolí kaštieľa z 30. na 31. marca 1945. Po ústupe Nemcov sa do kaštieľa na krátky čas nasťahovali sovietski vojaci.

Kaštieľ dlho slúžil ako letné sídlo bansko-bystrických biskupov, tu od roku 1851 pôsobil a v roku 1869 zomrel Dr. Štefan Moyses, banskobystrický biskup a prvý predseda Matice slovenskej. Na jeho počesť bola v roku 1987 v kaštieli zriadená pamätná izba. Na čelnej fasáde je aj pamätná tabuľa venovaná pamiatke Dr. Štefana Moysesa. V kaštieli boli kedysi kaplnka, knižnica, archív i cenné obrazy.

Po Štefanovi Moysesovi sa stal banskobystrickým biskupom Maďar Arnold Ipolyi-Stummer. Za jeho pôsobenia sa kaštieľ zmenil na stredisko duchovného pomaďarčovania. V r. 1874 mala v kaštieli svoje zhromaždenie Maďarská historická spoločnosť. Menením užívateľov od roku 1918 sa väčšina hodnôt postupne zničila.

Podstatnejšie zmeny sa však realizovali v rokoch 1850 - 69 nadstavbou, ktorá nezmenila základný charakter poschodovej budovy. Pred rokom 1904 postavili novú chodbu, schodište a vonkajší vzhľad objektu prispôsobili prestavbám. Po roku 1950 došlo k interiérovým úpravám. V zadnej časti dvora bola urobená prístavba pre účely ekonomickej školy, čím došlo k narušeniu harmónie kaštieľa.

Od roku 1967 až do roku 2005 tu sídlila Stredná odborná škola ekonomiky a služieb, Stredná ekonomická škola – od roku 1991 premenovaná na Obchodnú akadémiu. Od roku 2005 v ňom sídli Súkromná obchodná akadémia.

Park Štefana Moysesa

Park Štefana Moysesa, riešený v zmiešanom štýle, akých sa na Slovensku zachovalo veľmi málo, je najstaršou časťou zelene mesta. Kríž, ktorý predstavuje v Žiari nad Hronom historický symbol odrážajúci sa v pôvodnom názve Svätý Kríž nad Hronom i stojaci na vrchole Šibeničného vrchu, tvoria v parku lipové aleje. Na mieste ich križovania je umiestnená fontána kruhového pôdorysu s priemerom 8,33 m, v centre s tryskou v tvare kvetu.

Fontána v Parku Štefana Moysesa

Prvá fontána bola v parku už v 19. storočí, ktorá bola v tvare kamenného chlapčeka. Druhá už mala terajší tvar a veľkosť, na ktorej chlapec a dievča držali v rukách labuť. Súčasná podoba fontány je tak už jej treťou verziou. Fontána v Parku Štefana Moysesa bola znovu spustená v apríli roku 2014.

Pôdorys

Renesančno - barokový objekt s klasicistickou prestavbou, na čelnej fasáde s dvoma prevýšenými vysoko postavenými nárožnými vežami. Veže sú ukončené pseudogotickým cimburím, pod ktorým je gotická ornamentika (plastika). Tieto prvky kontrastujú s klasicistickým slohom. Čelná časť je dvojposchodová, ostatné tri sú jednoposchodové. Na fasádach prvého poschodia sa zachovalo barokové členenie okien. Veže majú lizénové orámovanie, ktoré opticky rozčleňuje mohutnú hmotu hranolovitých veží. Rozmery pôdorysu sú nepravidelné. Čelná fasáda včítane dvoch veží z vonkajšej strany má 50 metrov. Zadná fasáda 39 metrov a bočné majú po 64 metrov. Výška veže vrátane cimburia je 18,50 metra. Výška čelnej fasády včítane strechy 16,90 metra (má dve poschodia), ostatné tri fasády sú jednoposchodové a sú vysoké 13,50 metra. Na severnej strane kaštieľa sa nachádzal hospodársky dvor s príslušnými budovami, ktoré začiatkom sedemdesiatych rokov boli zbúrané.

Súčasnosť

Od roku 2005 v kaštieli sídli Obchodná akadémia. V bezprostrednej blízkosti kaštieľa sa nachádza rozľahlý starobylý park, v ktorom dominujú stáročné lipy. V parku neďaleko kaštieľa sa nachádza pomník Dr. Štefana Moysesa.

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
41
Zľava
Vila Sokáč
Vyhne 28
966 02 (10,7 km)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (12,6 km)
img
80
Zľava
99%
2 hodnotenia
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5
Banská Štiavnica (14,3 km)
img
8
Zľava
Chata Pliešovce
Pliešovce
Vlkanovská 185/38 (28,8 km)
Najbližšie objekty v okolí (123)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (0,4 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (0,9 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (1,6 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (2,8 km)
img
Kúpele Sklené Teplice
Sklené Teplice 100 (6,5 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (9,4 km)
img
Hrad Marcus
Repište 140 (9,5 km)
img
Vodný raj
Vyhne (10,5 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (12,0 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (12,5 km)
img
Turovský vodopád
Turová (13,2 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (13,6 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (13,7 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (13,8 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (13,9 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (13,9 km)
img
Salamandra Resort - požičovňa ŠP
Horný Hodrušský tajch
Hodruša - Hámre (14,0 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (14,1 km)
img
Starý Zámok
Starozámocká 11
Banská Štiavnica (14,1 km)
img
Terra Permonia
Radničné námestie 14
Banská Štiavnica (14,2 km)
img
Banskoštiavnická kalvária
Kalvária
Banská Šiavnica (14,2 km)
img
Salamandra Resort
Horný Hodrušský tajch 796
Hodruša - Hámre (14,2 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (14,2 km)
img
Reštaurácia Matej
Akademická 4
Banská Štiavnica (14,3 km)
img
Reštaurácia Monarchia
A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica (14,3 km)
img
Reštaurácia - Pivovar ERB
Novozámocká 2
Banská Štiavnica (14,3 km)
img
Banskoštiavnický betlehem
Radničné Námestie 11/20
Banská Štiavnica (14,3 km)
img
Mestská plaváreň Banská Štiavnica
Mládežnícka 10
Banská Štiavnica (14,4 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (14,5 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (14,5 km)
img
Nový Zámok
Novozámocká 22
Banská Štiavnica (14,6 km)
img
Kúpalisko Žarnovica
Bystrická 4
Žarnovica (14,8 km)
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12
Banská Štiavnica (15,0 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (15,2 km)
img
Tanad sport
Pletiarska 1616/12
Banská Štiavnica (15,2 km)
img
Arborétum v Kysihýbli
Lesnícka 11
Banská Štiavnica (15,9 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (16,7 km)
img
Ski Krahule
Krahule (16,7 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (16,7 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (17,5 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (17,7 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (17,8 km)
img
Ski Dúbravy
V.I. Lenina 1
Ilija (18,1 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (18,3 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (18,3 km)
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton (19,1 km)
img
Kaštieľ Sv. Anton
Svätý Anton (19,1 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (19,2 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (19,2 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (19,3 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (19,3 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (19,3 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (19,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (19,5 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (19,5 km)
img
Mini ZOO pri Počúvadle
Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica (19,6 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (19,7 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (19,9 km)
img
Hrad Sivý Kameň
Podhradie (19,9 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (20,0 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (20,1 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (20,1 km)
img
Rozhľadňa Sitno
Štiavnické vrchy
Ilija (20,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Cigeľ
Cigeľ 192 (20,3 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (20,4 km)
img
Sitniansky hrad
Ilija (20,5 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (20,9 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (21,6 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (21,8 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (22,1 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (22,2 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (22,7 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (22,7 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (22,8 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (22,9 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (23,1 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (23,5 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (24,3 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (24,5 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (24,7 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (24,7 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (25,0 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (25,1 km)
img
Fabkovie dom
Brehy (25,5 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (25,6 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (25,7 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (25,7 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (25,7 km)
img
Agama Golf Klub
Nová 774/115
Koš (25,9 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (26,6 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (26,6 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (26,7 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (26,7 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (26,8 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (26,9 km)
img
Rozhľadňa v lesoparku Prievidza
Prievidza (26,9 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (27,1 km)
img
Hornonitrianske múzeum Prievidza
Košovská cesta 9
Prievidza (27,2 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (27,3 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (27,3 km)
img
Vodný mlyn Bohunice
Bohunice (27,5 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (27,6 km)
img
Národné centrum vodného póla
Hviezdoslavova 1
Nováky (27,8 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (27,8 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (27,9 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (28,0 km)
img
Jantár Club
J. I. Bajzu 964/4
Prievidza (28,1 km)
img
Tandemový zoskok - Prievidza
Letisková 8
Prievidza (28,4 km)
img
Fun park EXTREM
Nábrežná ulica 2/A
Prievidza (28,4 km)
img
Krytá plaváreň Prievidza
Sama Chalupku
Prievidza (28,5 km)
img
Kaštieľ Čereňany
Prievidzská 406/30
Čereňany (28,5 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (28,6 km)
img
Club 333
Olympionikov 2
Prievidza (28,6 km)
img
Kúpalisko Chalmová
Ul. M. Nešpora 1
Bystričany (28,7 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (28,7 km)
img
Minigolf - Prievidza
Riečna ulica
Prievidza (28,8 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (28,8 km)
img
Hrad Breznica
Tekovská Breznica (28,8 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (29,2 km)
img
Kúpalisko Tepličky
Tepličky 2589
Krupina (29,2 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (29,6 km)
img
Mysterium Bojnice
Hurbanovo námestie 49/40
Bojnice (29,9 km)
img
Múzeum Andreja Sládkoviča
Sládkovičova 20
Krupina (29,9 km)