Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 487
Fučíkova, Sládkovičovo

Kaštieľ Sládkovičovo

Hrady a Zámky

KAŠTIEĽ SLÁDKOVIČOVO

V severovýchodnej časti mesta Sládkovičovo nájdeme neogotický kaštieľ postavený na starších renesančných základoch, bol prestavaný v polovici 18. storočia. Kaštieľ bol v minulosti sídlom rodiny Kuffnerovcov, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozkvet Sládkovičova. Kaštieľ s priľahlými architektonickými budovami v Sládkovičove, ktoré boli súčasťou cukrovaru Kuffnerovcov, nie sú dodnes zapísané v zozname kultúrnych pamiatok.

Na pohľad zaujme bohato členenou romantickou fasádou a polygonálnymi vežami zakončenými cibuľovitými strieškami. Ku kaštieľu prilieha chránený park so vzácnymi drevinami. Kaštieľ v Sládkovičove dnes využíva vysoká škola a jeho interiéry nie sú sprístupnené širokej návštevníckej verejnosti.

História

Prvý objekt, ktorý stál na mieste dnešného kaštieľa pochádzal zo 17. storočia a bol vystavaný z pálenej tehly. Detailnejší popis odzrkadľujúci podobu neskorobarokovej kúrie na prelome 18.-19. storočia prináša konskripcia panstva zhotovená pre grófa Karla Eszterházyho v roku 1805.

Na Veľký štvrtok v roku 1919 o 9. hodine zachvátil strechu kaštieľa požiar zapríčinený údajne nepozornosťou ruského vojnového zajatca. Požiar vďaka rýchlemu zásahu hasičov nespôsobil škodu na obrazárni. Hlavný objekt bol v roku 1920 nanovo zastrešený a o rok neskôr upravený do dnešnej podoby. Najväčšie zmeny oproti stavu z roku 1885 znamenali vznik plnohodnotných podkrovných miestností a nový typ zastrešenia. Výraznými úpravami prešli fasády, do ktorých neznámy architekt vniesol moment symetrie. Objekt po renovácii získal kompaktnejší obrys a štýlovo jednotnejší vzhľad.

Zlatá éra rezidencia skončila smrťou zakladateľa cukrovaru. Jeho syn Raoul Kuffner pobýval v sídle zriedkavo a zvyčajne len na krátky čas. Kaštieľ však vďaka dôslednej starostlivosti zo strany personálu neupadol. Po nástupe totalitnej moci v Nemecku sa Raoul Kuffner rozhodol predať svoj podiel v cukrovare a odniesť cenné obrazy a mobiliár z kaštieľa do zahraničia. Noví podieloví majitelia cukrovaru pochádzali z Budapešti, ktorí v roku 1942-43 investovali do prestavby kaštieľa. V nasledujúcich rokoch sa realizovala adaptácia obrazárne na kultúrny dom pracovníkov cukrovaru.

Tesne pred vojnou predali Kuffnerovci kaštieľ maďarským bankám. Po vojne tu bývalý režim zriadil núdzové bývanie pre štátnych zamestnancov, v šesťdesiatych rokoch tu bola základná škola, stredná škola a sídlo straníckej školy, neskôr patrila budova odborárom, kde mali doškoľovacie stredisko. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol ku kaštieľu necitlivo pristavaný nový objekt – ubytovňa, ktorú aj dnes využívajú študenti Vysokej školy Višegrádu.

Pôdorys

Dispozíciu kaštieľa z tohto obdobia dodnes zachováva severná časť pôdorysu prvého nadzemného podlažia kaštieľa. Bývalá kúria bola organicky začlenená do hmoty kuffnerovského kaštieľa, vznikajúceho okolo roku 1885 podľa plánov Franza von Neumanna (1844-1905). Viedenský stavebný radca sa stal autorom návrhu rekonštrukcie kaštieľa. Tvorcu výrazne inšpirovalo alpské hrazdené staviteľstvo, ktorého momenty osobitým spôsobom prenášal do reprezentatívnych stavieb. Znaky tejto horskej architektúry sa vo forme vysokých hrazdených štítoch so strmými sedlovými a polsedlovými strechami uplatňovali na vile v Badene i na kaštieli v Sládkovičove.

Napriek tomu, že sídlo v Sládkovičove poškodil oheň, koncepcia viedenského architekta ostala nedotknutá. Vo veľkej miere a v neporušenom stave sa zachovalo aj množstvo remeselných detailov pochádzajúcich z tejto etapy ako napríklad okenné a dverové výplne vonkajšie i vnútorné, s dekoratívnymi štítkami či výplň zo skla osadzovaného do olovenej mriežky. Autor rozšíril dispozíciu neskorobarokovej kúrie o južný – dvorový trakt, do ktorého umiestnil veľkoryso poňatú schodiskovú halu. Kaštieľ navonok získal vzhľad romantického zámočku s malebnou krytinou.

Severné uličné priečelie bolo v porovnaní s dvorovým menej členité. V nike medzi krajnými, západnými oknami na poschodí bola umiestnená socha Panny Márie. Hmotová skladba záhradného priečelia mala oproti uličnému zložitejšiu kompozíciu. Osobitnú výzdobu dostal východný vchod s malou terasou, zapustený voči rovine priečelia. V ploche nad oblúkom sa objavuje motív labutí vyrastajúcich z akantových úponkov, držiace v zobákoch olivové ratolesti. Medzi nimi sa vinie páska s nápisom Szive („jeho srdce“).

V roku 1907 bola západne od hlavného krídla pristavaná dvojpodlažná obrazáreň sústreďujúca v sebe najhodnotnejšie diela kuffnerovských zbierok výtvarného umenia a starožitností, ktorá zároveň slúžila ako oranžéria. Galériu tvoril nedeľný priestor osvetlený cez presklenú strechu, ktorej konštrukciu dopĺňal domyslený tieniaci mechanizmus. Obrazáreň bola prístupná cez západnú nárožnú vežu.

Dnešný objekt má v pôdoryse tvar písmena L a širšou stranou je orientovaný do ulice. Pôvodná stavba bola obdĺžniková bloková s jednou vežou. Z renesančného obdobia sa zachovali pivnice s klenbami a dve miestnosti na prízemí. V baroku preklenuli niektoré prízemné miestnosti českými plackami. Poschodie, podobne ako fasáda, má pseudogotickú úpravu.

Súčasnosť

V objekte kaštieľa od roku 2005 sídli vysoká škola. Areál predného parteru s fontánkou je oplotený. Vstupovať môžu iba návštevníci vysokej školy. Ostatná plocha parku slúži ako mestský park mesta Sládkovičovo. Z bezpečnostných dôvodov má park svoju otváraciu dobu.

Nová kvalitná fasáda, oprava strechy a odkvapov, odstránenie drobných následkov socializmu spolu so staronovou parkovou úpravou by kaštieľu vrátili jeho niekdajší lesk a parku dôstojnosť záchranou hrobky, ktorá slúžila aj ako kaplnka. O rodinnú hrobku sa dlhé roky staral miestny hrobár, po jeho smrti sa stala budova a okolie terčom vandalov. Svetielko nádeje vidia práve v zaradení tejto stavby do zoznamu pamiatkovo chránených objektov, následne získanie dotácie Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu stavby a zriadenie malej muzeálnej expozície rodiny Kuffnerovcov.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
13
Zľava
Apartmán Nóra
Dunajská Streda
Gabčíkovská cesta 60 (24,9 km)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra (28,6 km)
Najbližšie objekty v okolí (85)
img
Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
Fučíkova 340
Sládkovičovo (1,8 km)
img
Ekopark Relax Čierna voda
Sládkovičovo
Slovensko (4,7 km)
img
Ranč na Striebornom jazere
Esterházyovcov 29
Galanta (5,9 km)
img
Ranč na Striebornom jazere - rozhľadňa
ul. Esterházyovcov
Galanta (6,0 km)
img
Motokáry KF Racing
Nebojsa (6,2 km)
img
Vlastivedné múzeum Galanta
Hlavná ul. 976/8
Galanta (6,5 km)
img
Renesančný kaštieľ
Esterházyovcov
Galanta (6,6 km)
img
Neogotický kaštieľ Esterházyovcov
Parková
Galanta (6,8 km)
img
Termál Centrum Galandia
Kpt. Nálepku 43/2373
Galanta (7,1 km)
img
Kúpalisko Veľké Úľany
Hlavná 960
Veľké Úľany (7,7 km)
img
Kerkira Pub
Hlavná 960
Veľké Úľany (7,7 km)
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci (10,0 km)
img
Kukuričné bludisko Vlčkovce
Vlčkovce (10,3 km)
img
Aquarea
Čierna Voda (10,3 km)
img
Tarzania Čierna Voda - Galanta
Čierna Voda (10,3 km)
img
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005
Sereď (10,8 km)
img
Tarzania Vlčkovce
Vlčkovce (10,9 km)
img
Mestské múzeum v Seredi
M. R. Štefánika 8
Sereď (11,2 km)
img
Vodný hrad Šintava
Šintavská ulica
Sereď (11,6 km)
img
Thermal Tour
Horné Saliby 1203 (12,8 km)
img
Thermal Diakovce
Diakovce 847 (13,0 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (14,1 km)
img
Detská farma Humanita
Kráľová nad Váhom
Slovensko (14,2 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (15,3 km)
img
Asfaltová dráha pre RC modely
Ivana Krasku 14
Trnava - Modranka (16,2 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (16,8 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (17,2 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (17,5 km)
img
Slovakia Ring
Orechová Potôň (17,7 km)
img
Metro Club
Nám. Sv. Juraja 1
Šaľa (17,8 km)
img
Aquasport - plaváreň Duslo
Nám. Sv. Trojice 7
Šaľa (18,0 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (18,1 km)
img
Kaštieľ Šaľa
Petra Pázmaňa 1/2
Šaľa (18,1 km)
img
YPS Restaurant
Nitrianska 6667
927 05 Šaľa – Veča (18,4 km)
img
Soľná jaskyňa - Relax Cave
P.J. Šafárika
Šaľa (18,5 km)
img
Malkia Park
Orechová Potôň (18,8 km)
img
Západoslovenské múzeum
Muzejné námestie 3
Trnava (19,2 km)
img
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Kino Hviezda
Trnava (19,3 km)
img
Národné minigolfové centrum
Juraja Slottu 1
Trnava (19,3 km)
img
Kúpalisko Castiglione
J. Slottu 45
Trnava (19,3 km)
img
Art Klub
Hlavná 17
Trnava (19,4 km)
img
Monkey Club
Radlinského 47/2
Trnava (19,5 km)
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského
Trnava (19,6 km)
img
Relax disco club
Rybníková 16
Trnava (20,1 km)
img
Relax Aqua - Spa
Rybníková 16
Trnava (20,1 km)
img
Lanové centrum Trnava
Jána Hajdóczyho 807/28
Trnava (20,3 km)
img
Speedykart Trnava
Suchovská 12
Trnava (20,9 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (21,1 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (22,0 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (22,4 km)
img
Daruj Let Balónom
Vištuk 454 (22,6 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (23,4 km)
img
Žitnoostrovské múzeum
Múzejná 2
Dunajská Streda (23,6 km)
img
Kaštieľ Dunajská Streda
Múzejná 2
Dunajská Streda (23,6 km)
img
Kaštieľ Sasinkovo
Sasinkovo (23,8 km)
img
Rozhľadňa Perla
Nádražná 57
Šenkvice (24,1 km)
img
Boat4u - požičovňa lodí
Zvončín 205 (24,1 km)
img
Dua Fratelli Dunajská Streda
Hlavná ulica 6917/60B
Dunajská Streda (24,2 km)
img
Automotoklub Karting team 2001
Povodská cesta 3636
Dunajská Streda (24,6 km)
img
Thermalpark
Gabčíkovská 237/38
Dunajská Streda (24,7 km)
img
Kaštieľ Lesné Kračany
Kráľovičove Kračany (25,0 km)
img
Art Hotel Kaštieľ
Majorháza 1
Tomášov (25,1 km)
img
Kaštieľ Budmerice
Budmerice 679 (25,4 km)
img
Hlohovecký zámok
Zámok
Hlohovec (25,9 km)
img
Kúpalisko Hlohovec
Zámok 14
Hlohovec (25,9 km)
img
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika
Sládkovičova 41
Hlohovec (26,3 km)
img
Hrad Čeklís
Hlavná 94
Bernolákovo (26,5 km)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (26,6 km)
img
Kaštieľ Bernolákovo
Kaštieľ 1
Bernolákovo (26,6 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (27,1 km)
img
One Club
Námestie sv. Michala 16
Hlohovec (27,1 km)
img
JK Fadex Anna majer
K jazeru
Miloslavov (27,4 km)
img
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rázusova 6
Hlohovec (27,5 km)
img
Termálne kúpalisko - Topoľníky
Hlavná 113
Topoľníky (27,6 km)
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra (28,8 km)
img
Grassalkovichovský kaštieľ
Námestie padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji (28,8 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (29,2 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (29,2 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (29,2 km)
img
Letné kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra (29,3 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (29,3 km)
img
Margitin Dvor
Častá (29,4 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (29,5 km)
img
DANCE CLUB - Modra Harmónia
Okružná
Modra (30,0 km)
img
Kaštieľ Vrakúň
Dvojrad 333
Vrakúň (30,0 km)