Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 1500
Dukelských hrdinov 21, Žiar nad Hronom

Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella

Atrakcie

Krajská Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella

Krajská Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella (ďalej len KHaP) je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie. Jeho organizačné súčasti sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

História

15. mája 1720 sa v Štiavnických Baniach, neďaleko Svätého Kríža, narodil Maximilián Hell Maximilán Hell, vynikajúci astronóm 18. storočia. V roku 1955 je dokončená výstavba hlavnej časti veľkého priemyselného koncernu ZSNP . Pri tejto príležitosti sa mesto premenovalo na Žiar nad Hronom. Industrializácia mala aj jeden veľmi pozitívny vplyv a to sústredenie väčšieho množstva inteligentných a nadaných ľudí.     

V roku 1965 založili vtedajší pracovníci ZSNP (J. Lačný, A. Imrich, Š. Kochan, Ing. Kubovič, Dr. Matula a Ing. Patráš) astronomický krúžok. Tento sa rýchlo rozrastal a napokon viedol k vytvoreniu Okresnej hvezdárne, na základoch ktorej vznikla dnešná hvezdáreň a planetárium. Svoju činnosť zahájila v roku 1973. Vedúcim krúžku a zároveň prvým riaditeľom hvezdárne sa stal Štefan Kochan.

Hlavným cieľom je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov, predovšetkým detí a mládeže. Pôsobenie organizácie sa sústredí na región stredného Pohronia. Mnohé aktivity však majú nadregionálny až celoslovenský dosah.

Paleta ponúkaných programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i záujmové krúžky. Sú zložené z demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania filmov a audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií či pozorovania nebeských telies a úkazov na dennej i nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky.

Odborno-pozorovateľská činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní.

KHaP udržuje a rozvíja spoluprácu s astronomickými subjektmi na Slovensku, Slovenskou ústrednou hvezdárňou, Astronomickým ústavom SAV, Astronomickým ústavom ČAV, Slovenskou astronomickou spoločnosťou, Českou astronomickou spoločnosťou, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenským zväzom astronómov amatérov, školami všetkých stupňov ako aj s ostatnými inštitúciami v celej republike i mimo nej.

Počas leta nás môžete navštíviť aj individuálne v menšej skupine formou organizovanej exkurzie. Každá z exkurzií, ktorá v priebehu letných prázdnin navštívi naše zariadenie dostane od nás malý darček - pekný plagát vo formáte A1 znázorňujúci mapu svetelného znečistenia, zábery optických úkazov v atmosfére alebo objekty vzdialeného vesmíru.

Hvezdáreň

Astronomická pozorovateľňa ukrýva hlavný ďalekohľad Maksutov-Cassegrain TEC s priemerom zrkadla 202 mm a ohniskovou vzdialenosťou 2200 mm. Používa sa na pozorovanie objektov nočnej oblohy. Cez deň po vhodnej úprave aj fotosféry Slnka. Zážitok z denného pozorovania rozširuje o dynamické javy v slnečnej atmosfére (protuberancie, filamenty) slnečný H-alfa ďalekohľad LUNT s priemerom objektívu 60 mm a ohniskovou vzdialenosťou 500 mm. Technika umožňuje pozorovanie na monitore priamo v pozorovateľni, v špeciálnom štúdiu so záznamovou technikou alebo na veľkoplošnej projekcii v prednáškovej sále. Sortiment prístrojov je doplnený mobilnou astronomickou technikou pre expedičné pozorovania a skupinou menších „výjazdových“ ďalekohľadov rozličných konštrukcií pre odbornú verejnosť a astronomické krúžky.

Planetárium - hviezdna sála

Hlavnou dominantou našich priestorov je planetárium s projekčným prístrojom Zeiss Klein Planetarium 2P, vyrobeným nemeckým optickým koncernom Carl Zeiss Jena. Na polguľovú kupolu s priemerom desať metrov premieta Slnko, Mesiac, hviezdy, planéty a ďalšie objekty, viditeľné voľným okom v ľubovoľný deň a hodinu roka. Možnosti planetária dopĺňa skupina špecializovaných efektových zariadení a projektorov.

Sály

V budove planetária sa nachádzajú tri špecifické sály: Prednášková sála, UFO sála a SCIFI sála.

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
41
Zľava
Vila Sokáč
Vyhne 28
966 02 (10,4 km)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (12,7 km)
img
80
Zľava
99%
2 hodnotenia
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5
Banská Štiavnica (14,6 km)
img
8
Zľava
Chata Pliešovce
Pliešovce
Vlkanovská 185/38 (29,5 km)
Najbližšie objekty v okolí (129)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (0,9 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (0,9 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (1,2 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (3,7 km)
img
Kúpele Sklené Teplice
Sklené Teplice 100 (6,7 km)
img
Hrad Marcus
Repište 140 (9,5 km)
img
Vodný raj
Vyhne (10,1 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (10,3 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (11,9 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (12,9 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (13,0 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (13,3 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (13,9 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (14,0 km)
img
Turovský vodopád
Turová (14,1 km)
img
Salamandra Resort - požičovňa ŠP
Horný Hodrušský tajch
Hodruša - Hámre (14,1 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (14,1 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (14,1 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (14,2 km)
img
Salamandra Resort
Horný Hodrušský tajch 796
Hodruša - Hámre (14,3 km)
img
Kúpalisko Žarnovica
Bystrická 4
Žarnovica (14,3 km)
img
Starý Zámok
Starozámocká 11
Banská Štiavnica (14,4 km)
img
Terra Permonia
Radničné námestie 14
Banská Štiavnica (14,5 km)
img
Banskoštiavnická kalvária
Kalvária
Banská Šiavnica (14,5 km)
img
Reštaurácia Monarchia
A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica (14,5 km)
img
Banskoštiavnický betlehem
Radničné Námestie 11/20
Banská Štiavnica (14,5 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (14,6 km)
img
Reštaurácia Matej
Akademická 4
Banská Štiavnica (14,6 km)
img
Reštaurácia - Pivovar ERB
Novozámocká 2
Banská Štiavnica (14,6 km)
img
Mestská plaváreň Banská Štiavnica
Mládežnícka 10
Banská Štiavnica (14,7 km)
img
Nový Zámok
Novozámocká 22
Banská Štiavnica (14,9 km)
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12
Banská Štiavnica (15,2 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (15,4 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (15,4 km)
img
Tanad sport
Pletiarska 1616/12
Banská Štiavnica (15,5 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (16,2 km)
img
Arborétum v Kysihýbli
Lesnícka 11
Banská Štiavnica (16,3 km)
img
Ski Krahule
Krahule (16,9 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (16,9 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (17,3 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (18,3 km)
img
Ski Dúbravy
V.I. Lenina 1
Ilija (18,3 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (18,6 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (18,9 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (19,2 km)
img
Hrad Sivý Kameň
Podhradie (19,2 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (19,2 km)
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton (19,5 km)
img
Kaštieľ Sv. Anton
Svätý Anton (19,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Cigeľ
Cigeľ 192 (19,5 km)
img
Mini ZOO pri Počúvadle
Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica (19,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (19,8 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (19,8 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (20,0 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (20,1 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (20,1 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (20,1 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (20,2 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (20,4 km)
img
Rozhľadňa Sitno
Štiavnické vrchy
Ilija (20,4 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (20,4 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (20,7 km)
img
Sitniansky hrad
Ilija (20,7 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (20,8 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (20,9 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (21,0 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (21,4 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (21,8 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (22,4 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (23,0 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (23,0 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (23,5 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (23,5 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (23,5 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (23,6 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (23,8 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (23,8 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (23,8 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (24,0 km)
img
Fabkovie dom
Brehy (25,1 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (25,1 km)
img
Agama Golf Klub
Nová 774/115
Koš (25,2 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (25,3 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (25,6 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (25,7 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (26,2 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (26,2 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (26,3 km)
img
Rozhľadňa v lesoparku Prievidza
Prievidza (26,3 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (26,3 km)
img
Hornonitrianske múzeum Prievidza
Košovská cesta 9
Prievidza (26,6 km)
img
Národné centrum vodného póla
Hviezdoslavova 1
Nováky (27,0 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (27,0 km)
img
Alan Ayckbourn: Predstavím ťa oteckovi
Art point / kino Baník Prievidza (27,1 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (27,2 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (27,2 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (27,3 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (27,3 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (27,4 km)
img
Vodný mlyn Bohunice
Bohunice (27,4 km)
img
Jantár Club
J. I. Bajzu 964/4
Prievidza (27,5 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (27,5 km)
img
Tandemový zoskok - Prievidza
Letisková 8
Prievidza (27,7 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (27,7 km)
img
Kaštieľ Čereňany
Prievidzská 406/30
Čereňany (27,7 km)
img
Kúpalisko Chalmová
Ul. M. Nešpora 1
Bystričany (27,8 km)
img
Fun park EXTREM
Nábrežná ulica 2/A
Prievidza (27,8 km)
img
Krytá plaváreň Prievidza
Sama Chalupku
Prievidza (27,9 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (27,9 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (27,9 km)
img
Club 333
Olympionikov 2
Prievidza (28,0 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (28,0 km)
img
Minigolf - Prievidza
Riečna ulica
Prievidza (28,2 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (28,2 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (28,4 km)
img
Hrad Breznica
Tekovská Breznica (28,4 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (28,5 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (28,5 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (28,9 km)
img
Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1
Bojnice (29,4 km)
img
Zámok Bojnice
Zámok a okolie 1
Bojnice (29,4 km)
img
Kúpele Bojnice
Kúpeľná 1
Bojnice (29,4 km)
img
Bojnická hradná jaskyňa
Zámok a okolie
Bojnice (29,5 km)
img
Termálne kúpalisko Čajka
Hurbanovo námestie 47/36
Bojnice (29,5 km)
img
Sokoliari Aquila Bojnice
Bojnice
Slovensko (29,6 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (29,6 km)
img
ZOO Bojnice
Zámok a okolie 6
Bojnice (29,6 km)
img
Kúpalisko Tepličky
Tepličky 2589
Krupina (29,8 km)
img
Vyhliadková veža v Bojniciach
Bojnice (30,0 km)