PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI 2023

Konkatedrála sv. Mikuláša, Hlavná ul., Prešov

o600x600-PRO_MUSICA_NOSTRA_SAROSSIENSI_2023_202341892746.jpg
 

Popis

PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI 2023
 
Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Pro Musica Nostra prinavracia hudobný život na miesta, kde ho publikum v minulosti bežne vyhľadávalo. Tohtoročná edícia festivalu Pro Musica Nostra Sarossiensi 2023 sa uskutoční v týchto miestach prešovského kraja: Fintice, Petrovany, Zborov, Brežany, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce a Prešov.
Viac informácii na www.promusicanostra.sk


Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Fintice
Dátum: 15. 6. 2023 (štvrtok) o 18.00 hod.
Miesto konania:Dessewfyovský kaštieľ
 
Účinkujú:
LUCIENNE RENAUDIN VARYtrúbka (Francúzsko)
FÉLICIEN BRUTakordeón (Francúzsko)
 
Program:
Cyrille Lehn Fantaisie sur Carmen na motívy Georgesa Bizeta
Leonard Bernstein Tonight / výber z West Side Story(arr. Thibault Perrine)
Astor Piazzolla Maria de Buenos Aires výber(arr. Jérome Ducros a Domi Emorine)
Michel Legrand Les Parapluies de Cherbourg(arr. Evgeni Derbenko)
Rafael Méndez Romance
Marguerite Monnot & Édit Piaf L´Hymne à l´amour(arr. Domi Emorine)
Fabien Waksman The Perfect Match, suita pre trúbku a akordeón
V epoche prelomu 19. a 20. storočia prekonávala Európa hlbokú duchovnú krízu. Domáce zdroje inšpirácií a alternatív boli vyčerpané. Tvorcovia hľadali nové žriedla, novú energiu. Tá prišla spoza Atlantiku. Migrácia ľudstva bola vďaka modernejším prepravným technológiám pohotovejšia, výmena informácií medzi americkými kontinentmi a Európou jednoduchšia. Argentínčan Astor Piazzolla, Američan Leonard Bernstein a ich nasledovníci (Legrand, Méndez a ďalší) svojimi projektmi výrazne dotovali vyčerpaný priestor. V prípade Piazzollu situácia dospela do takmer až kultovej roviny. Do nových zvukových reálií sa pod ich vplyvom dostávala aj hudba klasikov.
 
Vstupenky:                10,-Eur 
                                   8,-Eur – študenti, dôchodcovia, ZŤP
 


Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Petrovany
Dátum: 16. 6. 2023 (piatok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Barokovo-klasicistický kaštieľ Petrovany
Účinkujú:
COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)
Jana Semerádová flauty
Vojtěch Semerád barokové husle, viola d’amore, spev
Jiří Sycha barokovéhusle, spev
Marcel Comendant cimbal
Ján Prievozník violone
Program:
Anonym Hanacpachap cussicuinin,
P. Kristian Gottfried HirschmentzlMoravica (Orpheus pro rusticus),
Zborník hanáckych tancov pre klavichord Šla panenka smutně
Anonym Aria Hanaco
Georg Philipp TelemannHanaquoise TWV 55:D3
Jan Josef Ignác Brentner Concerto da camera  in D minor, Brk 92
Anonym Zuipaqui (Ad Mariam)                                            
Jan Josef Ignác Brentner Bourée&Capriccio (z Concerta g mol, Brk 96, Horae pomeridianae op. 4/I, 1720)
Karel Jaromír Erben 484, nápěv 751 Vyletěla holubička ze  skály                                                                              
Martin Schmid  Pastoreta Ychepe Flauta                                                                                      
Santa Cruz de la Sierra, rkp. 18. stor. Taye jueves Santo                                                              
Georg Philipp Telemann Hanasky (z Ouvertury E dur, TWV 55:E1)                                                                                                                
Peruvian Folk Songs  
František Sušil III/63, III/14 Na svatém Kopečku,Když jsem já šel na svatý kopeček                                                                                                                       
Anonym Cachua serranita                                                                                                                                                                                                                                                                      
Vďaka iniciatíve vzdelaných hudobníkov sa v posledných desaťročiach presúva ťažisko historického a hudobno-štýlového výskumu zo študovní a akademických úrovní priamo na koncertné pódiá. Uvádzaniu zabudnutých „hudieb“ samozrejme predchádza jej vyhľadávanie a detailné štúdium prameňov. Závany autenticity starých čias sa stávajú mimoriadne aktuálne a „moderné“ v úsilí poskytnúť čosi nevšedné a objavné.
 
Vstupenky:                8,-Eur 
                                   6-Eur   – študenti, dôchodcovia, ZŤP


Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Zborov
Dátum: 17. 6. 2023 (sobota) o 18.00 hod.
Miesto konania: Kostol sv. Žofie Zborov
Účinkujú:
MUCHA QUARTET
Juraj Tomka I. husle
Jozef Ostrolucký II. husle
Veronika Kubešová viola
Pavol Mucha violončelo
VLADO KULÍŠEK pantomíma
Program:                                                                                                                         
Antonio Vivaldi Štyri ročné obdobia                                                                                                                 
Koncert č. 1 E dur, op. 8, RV 269 Jar, Koncert č. 2 g mol, op. 8, RV 315 Leto,                                                                                     
Koncert č. 3 F dur,  op. 8, RV 293 Jeseň, Koncert č. 4 f mol, op. 8, RV 297 Zima 
Maurice Ravel / arr. Ernst-Thilo Kalke Bolero
Imitácie zurčiaceho potoka, bzukot hmyzu, pieseň pastiera, štekot jeho psa, výjav letnej búrky, jesenný výjav opitých vidiečanov pri vinobraní, poetická zimná rozprávka pri hrejivom krbe... momentky, ktoré transformoval do hudby cyklu Štvoro ročných období benátsky génius Antonio Vivaldi. Jeho dynamický životopis zodpovedá povahe cyklu o ročných obdobiach. V súvislosti s touto skvelou kolekciou koluje názor o jednom z prvých pokusov písať „programovú hudbu“, hudobnú ilustráciu, žánrové obrázky. Štvoro ročných období vstúpilo do siene nehynúcej slávy, o čom svedčia aj mnohé úpravy v rôznych štýloch. Hudobnou legendou sa stalo takisto sugestívne Bolero Mauricea Ravela. Naliehavé opakovanie exoticky ovoňanej témy na báze grandióznej gradácie šokovalo dobové pulikum. Jedna z premiérových historiek hovorí o žene, ktorá vykríkla: „Veď on je blázon!“. Ravel lakonicky skonštatoval, že jedine ona toto extatické dielo pochopila...
 
Vstupenky:   5,-Eur 
                      3,-Eur  – študenti, dôchodcovia, ZŤP
 


 Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Fričovce
Dátum: 19. 6. 2023 (pondelok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Renesančný kaštieľ Fričovce
Účinkujú:
ANDREA VIZVÁRI soprán (Slovensko)
IWONA WALL alt (Poľsko)
MIROSLAV DVORSKÝ tenor (Slovensko)
GUSTÁV BELÁČEK bas (Slovensko)
EVA VIRSIK klavír(Slovensko / USA)

Program:
Gioachino Rossini Les soirées musicales
 
Gioachino Rossini je v oblasti opery hviezdou prvej akosti. Jeho buffy, ale aj vážne, či tragické opery seria sú základným kameňom opernej tvorby 19. storočia. Dvadsať rokov strávil Rossini v divadelnom prostredí a zväčša triumfoval. Rodák z talianskeho Pesara fascinoval aj veľmi náročné a požadovačné parížske publikum. Ako štyridsiatnik sa však vo svete opery odmlčal; najskôr sa zaoberal kulinárstvom a popri vareniu komponoval takzvané „hriechy staroby“: duchovné
diela a dve rozkošné kolekcie canzonett, árií, piesní, ansámblov. Tie boli určené pre potreby jeho súkromných hudobných večierkov: soirées musicales.
Vstupenky:                8,-Eur 
                                   6,-Eur  – študenti, dôchodcovia, ZŤP


Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Hermanovce
Dátum: 21. 6. 2023 (streda) o 18.00 hod.
Miesto konania: Péchy Castle
 
Účinkujú:
AGI FERIENČÍKOVÁ čembalo(Slovensko)                                                                          
ENIKÖ GINZERY cimbal (Slovensko / Nemecko)
Program:    
 Levočský pestrý zborník (17. stor.) výber Chorea ex C, Chorea Pollonica, Chorea Hungaricae,
Proportio, Chorea Ex C       
Anonym Folias de Espana 1764 pre salterio sólo (Rukopis, Barcelona)                                  
Jean Phillippe Rameau Les Tenderes Plaintes / Nežný nárek, Le Rappel des Oiseaux / Rozhovor vtákov, Les sauvages / Divočina, La Poulle / Sliepka, Tamburína                                                    
Antonio Vivaldi Salterio sólo z opery Il Giustino: Ho nel petto un cor si forte                   
Angelo Conti (18. stor.) Sonáta G dur pre salterio a basso continuo 1770,
Linusova zbierka (18. stor.) výber Somársky pochod, Menuet Hungaricus, Turc, Saltus Slavonicus                   
Saltus Singar                                                                                                                                 
Ludwig van Beethoven Andante con variazioni (orig. pre mandolínu a čembalo)
Integrálnou súčasťou novodobej hudobnej historiografe sú anonymné kolekcie, zborníky, či dobové traktáty. Situáciu na východe Slovenska v 16. storočí, konkrétne na obchodne a kultúrne v tom čase vyspelom Spiši zachytáva Levočský pestrý zborník – bohatá kolekcia spevov, tancov, inštrumentálnej hudby. Obraz o hudobnom profle Uhorska dotvára aj menej frekventovaná anonymná zbierka Linus. Podiel anonymných tvorcov na proflácii nášho pohľadu na dejiny je veľmi dôležitý; Folies de España je jednou z týchto inšpirujúcich informácií. Predsa však, dejiny hudby – to sú predovšetkým veľké mená, ako Jean Philipp Rameau alebo Ludwig van Beethoven. Popri velikánoch pridávajú vonnéesencie hudobnej histórie aj menej prierazní majstri (Conti).
 
Vstupenky:  10,-Eur 
                     8-Eur   – študenti, dôchodcovia, ZŤP


Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Prešov
Dátum: 22. 6. 2023 (štvrtok) o 19.00 hod.
Miesto konania: Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 
Účinkujú:
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR  
MIRIAM GARAJOVÁ soprán
MAGDALÉNA ROVŇÁKOVÁ, GABRIEL ROVŇÁK ml. dirigenti                      
DANA HAJÓSSY klavír
Anonym 14. storočie Alta trinita beata                                                                                                                
Gregoriánsky chorál Veni creator spiritus                                                                                                                        
Miroslav Kroupa Omša pre sólo, zbor a klavírvýber – Kyrie, Gloria                                                                                             
Antonín Dvořák Goin´ Home                                                                                                         
Joseph Haydn Sing to the Lord                                                                                                        
Charles Gounod Ave verum      
Georg Friedrich Händel Oh! Had I Jubal´s lyre                                                                                    
Léo Delibes Agnus Dei                                                                                                              
Carl Jaspers Regina coeli                                                                                                             
Francois Poulenc Petites prieres de Saint François d'Assise – Partie 4                                         
 Mikuláš Schneider-Trnavský Ave Maria                                                                                      
Maurice Duruflé Ubi caritas   
Franz Schubert Mille Cherubini in coro                                                                                            
César Franck Panis angelicus                                                                                                      
Wolfgang Amadeus Mozart Skúška na koncert, Aleluja                                                             
John Carter Praise to the Lord                                                                                                
John Rutter For the beauty                                                                                                     
Andrew Lloyd Weber Pie Jesu   
Afro-americký spirituál Little David, Soon ah will be done                                                            
Carl Jenkins Adiemus   
Eugen Suchoň Aká si mi krásna                                                                                                      
Anonym Nech pozdravený je náš Pán                                                                                                                                                                                                                                                            
Úspech, respektíve neúspech koncertného podujatia do veľkej miery závisí od umenia zostaviť vhodnú dramaturgiu. Aké diela? V akom poradí? Je vhodné preferovať spoločnú tému, alebo je atraktívnejšie ponúknuť dramaturgické „pêle-mêle“? Prvá alternatíva môže byť únavná, druhá zasa nekoncentrovaná. Bratislavský chlapčenský zbor s jeho vedením už má dlhoročné skúsenosti a jeho výkony sú zárukou. Neruší potom, ak tesne po sebe znejú gregoriánske nápevy, vhodne upravené diela klasikov Dvořáka, Haydna, Schuberta, Délibesa, Francka, gospely, spirituály a diela autorov 20. storočia, či súčasníkov. Výsledný efekt...hudba je len jedna a je vítaná takáto fktívna „módna prehliadka“, na ktorej sa prezentuje v pestrých premenách.
 
Vstupenky:                8,-Eur 
                                   6-Eur   – študenti, dôchodcovia, ZŤP


 
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
 
 

Termín konania podujatia

Termín začiatku:
15.06.2023 18:00:00
Miesto konania:
Konkatedrála sv. Mikuláša, Hlavná ul., Prešov
 

Vstupenky

Miesto Kedy Cena € Kúpiť
Dessewffovsky kaštiel Fintice kaštieľ, Grófske Nádvorie, Fintice 15.06.2023 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
Barokovo-klasicistický kaštieľ Petrovany 114, Petrovany 16.06.2023 18:00:00 Jednotná cena: 8,00
Kostol sv. Žofie Zborov Obrancov mieru 529/9, Zborov 17.06.2023 18:00:00 Jednotná cena: 5,00
Renesančný kaštieľ Kaštieľ Fričovce, Fričovce 19.06.2023 18:00:00 Jednotná cena: 8,00
Péchy Castle Hermanovce Hermanovce 296, Hermanovce 21.06.2023 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
Konkatedrála sv. Mikuláša Hlavná ul., Prešov 22.06.2023 19:00:00 Jednotná cena: 8,00
 

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Zlatý jeleň ***
60b44c38462.webp Sever 28,10 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Múzeum vín
b993d4b1162.webp Prešov 0,10 km
Krajské múzeum KMP
34660ebf240.webp Prešov 0,10 km
Safe Music Club - Coffee
6496ad23818.webp Prešov 0,10 km
Wave Klub
9d04c4a2812.webp Prešov 0,20 km
Prešovské židovské múzeum
5eaa63b266.webp Prešov 0,20 km
Jam Club
dd3d24d7803.webp Prešov 0,20 km
 
o600x600-PRO_MUSICA_NOSTRA_SAROSSIENSI_2023_202341892746.webp