PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI 2022

Dvorana Evanjelického kolégia Prešov, Hlavná 137, Prešov

Popis

Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Pro Musica Nostra prinavracia hudobný život na miesta, kde ho publikum v minulosti bežne vyhľadávalo. Tohtoročná edícia festivalu Pro Musica Nostra Sarossiensi 2022 sa uskutoční v Prešovskom kraji na miestach: Petrovany, Fintice, Brežany, Hermanovce, Hanušovce nad Topľou, Fričovce, Prešov.
 
Festival sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského.
 
Viac informácii na www.hc.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Petrovany
Dátum: 16. 6. 2022 (štvrtok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Barokovo-klasicistický kaštieľ Petrovany
 
Účinkujú:
Mária Tajtáková
soprán
Eva Garajová mezzosoprán
Marian Lapšanský klavír
 
Program:
Dvořák: Cigánske melódie, Op. 55 výber
                V národním tónu, Op. 73 výber
                Moravské dvojzpěvy, Op. 20

Dlho zaznávaný nemeckojazyčným hudobným svetom, a predsa dosiahol Antonín Dvořák svetovú popularitu a prestíž. Jeho „spontánna hudba národného charakteru“ dosiahla svetové parametre. V kúzle zdanlivej jednoduchosti existuje široká škála emócií, od bezstarostnej radosti, až po hlbokú meditáciu. Jedným z najoriginálnejších prejavov Dvořákovej hudobnej fantázie sú jeho piesňové cykly, v ktorých osobitou hudobnou rečou – výberom melódií, rytmickou jadrnosťou, nevšednou imitačnou prácou, či umením kontrastu za použitia charakteristických znakov moravského, slovenského ale i rómskeho folklóru a vzájomného prelínania oboch spevných hlasov organicky spojených s partom klavíra vyvažuje ich jednoduchosť a prostotu osobitosťou kompozičného majstrovstva.
 
Vstupenky:         8,- EUR
                           6,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Fintice
Dátum: 17. 6. 2022 (piatok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Erbová sála rodu Dessewfy, Fintice
 
Účinkujú:
Komorný súbor Le Nuove Musiche
Richard Závada lutna, baroková gitara, teorba
Vladimír Třebický perkusie
Marek Kubát baroková gitara, arcilutna
 
Program:
Anonym: Drewies Accordes
Robinson: A Toy
                   A Fantasia
Pilkington: Echo For Two Lutes
Johnson: The Queen Treble
Calvi: Spagnoletta, Rugiero, Tordiglione
Kapsperger: Toccata Sexta Arpeggiata, Bergamasca, Kapsperger, Canarios
Kubát: Zmierenie
De Murcia: Fandango, Marionas por la B
Sanz: Canarios
Koncert s priliehavým názvom Liutate in caprice predstavuje skladby majstrov od renesancie až po barok. Obdivuhodné diela tvorcov, prevažne lutnistov a spevákov z obdobia renesancie zaujmú viachlasom, tanečnosťou i mnohými ozdobami. Farbistý obraz hudby minulých storočí a majstrovstvo tých, ktorí ich pretvorili na koncertné predvádzanie aj v súčasnosti, doplnia rôzne hrkálky, tamburína či ďalšie bicie nástroje.
 
Vstupenky:         6,- EUR
                            4,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Hermanovce
Dátum: 19. 6. 2022 (nedeľa) o 18.00 hod.
Miesto konania: Péchy Castle Hermanovce
 
Účinkujú:
Czech Brass

Marek Zvolánek trúbka
Stanislav Masaryk trúbka
Ondřej Jurčeka trúbka
Lukáš Moťka trombóny
Stanislav Penk trombóny
Pavel Debef bastrombón
Karel Malimánek tuba
 
Program:
Charpentier / Penk: Te Deum
Vejvanovský / Hugo: Sonata Vespertina
J. S. Bach / Kopta: Orchestrálna Suita č. 2, h mol, Badinerie
                                   Orchestrálna Suita č. 3, D Dur, Air
J. S. Bach / Gemrot: Brandenburský koncert č. 2, Allegro Assai
Händel / Moťka: Predohra k oratóriu Mesiáš, HWV 56
Mozart / Kopta: Predohra k opere Figarova svadba, KV 492
                               Tuba Mirum z Rekviem, KV 626
                               Ária Kráľovnej noci z opery Čarovná flauta, KV 620
Čajkovskij / Moťka: Suita z baletu Luskáčik, výber
Verdi / Kopta: Operná suita
Bizet / Kopta: Carmen suite
Brass ansámble, teda súbory zostavené z plechových dychových nástrojov, prípadne z perkusívnych a bicích nástrojov, sa môžu popýšiť impozantnou históriou. Dnes ich vnímame skôr cez prizmu džezovej a tanečnej populárnej hudby. Ušľachtilé nástroje však zohrávali významnú úlohu v tvorbe slávnych aj tých menej slávnych skladateľov minulosti. Vychýrení boli mestskí trubači, vojenské kapely a iné špecifické inštrumentačné zoskupenia. Súčinnosť plechových dychových nástrojov je obdivuhodná a dokáže poskytnúť plnohodnotný zážitok aj v prípade rôznych transkripcií a úprav diel určených pre iné nástrojové zostavy. Skúsení hudobníci preto neváhajú a ponúkajú svieže verzie známych evergreenov v novom zvukovom dizajne. 
 
Vstupenky:         10,- EUR 
                            8,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Hanušovce nad Topľou
Dátum: 20. 6. 2022 (pondelok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Veľký kaštieľ Hanušovce nad Topľou
 
Účinkujú:
Komorný súbor Starck Compagnay
Tomasz Ślusarczyk trúbka
Michal Tyrański trúbka
Zbigniew Pilch husle
Radosław Kamieniarz husle
Dymitr Olszewski viola
Bartosz Kokosza violončelo
Marek Toporowski čembalo
 
Program:
 
Tromba Gloriosa, Splendor Musicae Austriae Et Bohemiae
 
Vejvanovský: Serenada XXIII
Biber: Sonata VII à 5. Tam Aris Quam Aulis Servientes
Mielczewski: Canzona Terza à 3
Rittler: Ciaccona à 5
Schmelzer: Baletto, Die Fechtschule
Biber: Sonata IV à 5. Tam Aris Quam Aulis Servientes
Albrici: Sonata à 5
„Hudba je potešením pre svätých i pre ľudí“ – hlásal skladateľ 17. storočia Johann Heinrich Schmelzer, autor zbierky sonát Sacro-Profanus Concentus Musicus. Podľa vzoru iných barokových diel, rakúsky skladateľ vystaval svoje hudobné posolstvo prostredníctvom kontrastov. V skladbách kombinoval logiku harmónie s jemnosťou melodiky, jasnosť štruktúry s ľahkosťou rytmu. Štýl plný elegancie a zároveň sily rozvíjal skladateľ o generáciu mladší - Heinrich Ignaz Franz von Biber. Tvorba oboch majstrov bola ovplyvnená estetikou prúdiacou z juhu - Taliani sa sústredili na husľovú rétoriku, vo Francúzsku zas kraľovalo čembalo. Vo vnútri Svätej ríše rímskej sa stalo čosi viac: došlo k svojskému prepojeniu husľovej praxe dvorskej tradície s umením hry na trúbku. Nový štýl sa rozvíjal najprv v oblasti Rakúska a Moravy: v Kroměříži, Viedni, Salzburgu i Prahe. Symbióza umenia husľovej techniky s virtuozitou trúbky mala svoj pôvod v majstrovstve českého trubkára Pavla Josefa Vejvanovského, ktorého Schmelzer aj Biber (ale v rovnakom čase aj Philipp Jakob Rittler či Augustín Kretzinger) ochotne poverili hraním trúbkových partov vo svojich dielach.
 
Vstupenky:         6,- EUR 
                           4,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Fričovce
Dátum: 21. 6. 2022 (utorok) o 18.00 hod.
Miesto konania: Renesančný kaštieľ Fričovce
 
Účinkujú:
Kateřina Englichová
harfa
Vilém Veverka hoboj
 
Program:
Ravel / Kvěch: Le Tombeau De Couperin pre hoboj a harfu
Hasselmans: Le Source – Etude De Concertpre harfu sólo
Vejvoda: Tri skladby pre hoboj a harfu
Hybler: Iáson a Médea pre hoboj a harfu
Debussy: Reverie, Arabesque, Prelude pre hoboj a harfu
Harfa je jedným z najstarších nástrojov, s pomocou ktorého ľudstvo zaznamenalo historické udalosti a činy legendárnych hrdinov. Úlohu zohrávala tiež v rituálnych alebo spoločenských kontextoch. Ďalším starobylým nástrojom, ktorý pre svoj zamatový tón získal obrovskú popularitu v dobách minulých a stal sa neoddeliteľnou súčasťou európskeho hudobného repertoáru, je hoboj. Kombinácia harfy a hoboja odkrýva nevídané farebné a zvukové možnosti. Dôkazom je spojenie majstrovstva harfistky Kateřiny Englichovej a charizmy hobojistu Viléma Veverku.
 
Vstupenky:         6,- EUR 
                           4,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov koncertu: Pro Musica Nostra Sarossiensi / Prešov
Dátum: 22. 6. 2022 (streda) o 18.00 hod.
Miesto konania: Dvorana Evanjelického kolégia Prešov
 
Účinkujú:
Quasars Ensemble
Ivan Buffa umelecký vedúci
 
Program:
Debussy: Faunovo Neskoré popoludnie pre 2 klavíry
Gavrilec: Sláčikové kvarteto k Márii...
Bizet / Zori: Carmeniana
Ravel: La Valse
Saint-Saëns: Karneval zvierat R. 125
Krajina šansónu a kabaretu sa vo svete hudby spája so silnou expresivitou a vášnivosťou, ale aj pestrou paletou orchestrálnych farieb. Boli to práve Francúzi Debussy, Bizet, Ravel či Saint-Saëns, ktorí prepojili hru so zvukovosťou. Na jednej strane heroickosť a monumentálnosť, na strane druhej šarm, um, ale tiež vtip charakterizujú to najlepšie z ich hudby. To, čím by hudba mala byť i v ťažkých časoch dneška, dôkazom čoho je i Sláčikové kvarteto ukrajinskej skladateľky Hanny Gavrilec.
 
Vstupenky:         12,- EUR 
                            8,- EUR − študenti, dôchodcovia, ZŤP 

                                              
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
 

Termín konania podujatia

Termín začiatku:
16.06.2022 18:00:00
Miesto konania:
Dvorana Evanjelického kolégia Prešov, Hlavná 137, Slovensko
 

Vstupenky

Miesto Kedy Cena € Kúpiť
Barokovo-klasicistický kaštieľ Petrovany 114, Petrovany 16.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 8,00
Erbová sála rodu Dessewfy 082 16 Fintice, Fintice 17.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 6,00
Péchy Castle Hermanovce Hermanovce 296, Hermanovce 19.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 10,00
Veľký kaštieľ Hanušovce nad Topľou Zámocká 160/5,, Hanušovce nad Topľou 20.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 6,00
Renesančný kaštieľ Kaštieľ Fričovce, Fričovce 21.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 6,00
Dvorana Evanjelického kolégia Prešov Hlavná 137, Prešov 22.06.2022 18:00:00 Jednotná cena: 12,00
 

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Zlatý jeleň ***
60b44c38462.webp Sever

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Krajské múzeum KMP
34660ebf240.webp Prešov
Safe Music Club - Coffee
6496ad23818.webp Prešov
Wave Klub
9d04c4a2812.webp Prešov
Múzeum vín
b993d4b1162.webp Prešov
Prešovské židovské múzeum
5eaa63b266.webp Prešov
Jam Club
dd3d24d7803.webp Prešov
 
---