Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 867
Muzejné námestie 3, Trnava

Západoslovenské múzeum

Múzeá

Západoslovenské múzeum

Západoslovenské múzeum v Trnave je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Múzeum je umiestnené v objekte klariského kláštora z 13. storočia. V roku 1782 bola budova odovzdaná armáde a slúžila ako nemocnica a po oslobodení v nej boli umiestnané sklady. V roku 1954 budovu dostalo novovznikajúce Západoslovenské múzeum, pokračovateľ viac ako storočnej múzejnej tradície v Trnava.

V súčasnosti múzeum spravuje vo svojich zbierkach 149 643 zbierkových položiek, z ktorých 65 970 sa viaže na prírodné vedy, 49 376 na históriu a 34 297 na etnológiu a historickú knižnicu s 50 039 knižnými jednotkami.

Súčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry umiestnené v Olláhovom seminári a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského umiestnený v dome, v ktorom žil a tvoril tento významný slovenský hudobný skladateľ.
Západoslovenské múzeum v Trnave je členom Medzinárodnej študentskej výmennej karty (ISECARD).

Expozície:

- Archeologická expozícia
- Gotická Trnava
- Dejiny Trnavy
- Umelecké remeslo v Číne a Japonsku
- Kampanologická expozícia
- Oratórium
- Ľudová hrnčina
- Ľudový odev západného Slovenska
- Príroda Malých Karpát
- Krása zašlých čias
- Štefan Cyril Parrák – Pocta kráľovi zberateľov
- Sakrálne pamiatky

Archeológia

Archeologická zbierka Západoslovenského múzea v Trnave patrí k najväčším múzejným zbierkam s archeologickými nálezmi na Slovensku. V jej fonde sa nachádza okolo 13 000 predmetov. Obsahuje nálezy získané z náhodných objavov počas stavebných prác i z terénnych výskumov Západoslovenského múzea a iných inštitúcií. Kolekciu tvorí maľovaná keramika z mladšej doby kamennej z Abrahámu, predmety zo stredovekej Trnavy, nálezy kamenných nástrojov, bronzových šperkov, železných nástrojov a zbraní z lokalít okolo Trnavy. Do archeologickej zbierky pribudli nálezy z germánskeho sídliska z doby rímskej v Hrnčiarovciach nad Parnou, z halštadského hradiska Smolenice - Molpír, z hradiska v Prašníku z  doby bronzovej i jedinečné nálezy z vybavenia trnavskej radnice v 15. storočí.

Etnografia

Etnografický fond predstavuje približne 3800 úžitkových predmetov z dreva a kovu, ako i úžitkové a dekoratívne predmety z prútia, slamy, lubov a šúpolia. Základ zbierky tvoria predmety súvisiace s poľnohospodárskou a vinohradníckou činnosťou a s chovom domácich zvierat – pluhy, jarmá, cepy, vinohradnícke preše, putne, chomúty a pod. Ďalší súbor predstavujú predmety na spracovanie rastlinných vlákien a výrobu textílií – česáky, trlice, navijaky, praslice, kolovraty, krosná. Hodnotný je najmä súbor ozdobne vyrezávaných piestov na vaľkanie prádla – tzv. darov lásky z druhej polovice 18. až prvej polovice 20. storočia. Nechýbajú predmety zastupujúce remeselnú výrobu – hrnčiarstvo, debnárstvo, kováčstvo, obuvníctvo a pod.

Vyčlenená je zbierka ľudového textilu s takmer dvetisíc predmetmi, ktorá zahŕňa pracovný i sviatočný odev a bytové textílie z oblasti západného Slovenska. Dekoratívnosťou sa vyznačuje predovšetkým sviatočný ženský odev, najmä šatky, čepce a  rukávce s výšivkou  zlatou niťou cez kartón,  bielou, dierkovanou výšivkou a výšivkou na tyle.

Všeobecná história

Historickú zbierku Západoslovenského múzea v Trnave tvorí viacero bohatých kolekcií predmetov (približne 12 100 kusov). V kolekcii hodín sa nachádza približne 250 predmetov. Sú v nej zastúpené slnečné, tabernákulové i stolové stĺpikové hodiny, figurálne a závesné hodiny, tzv. pendlovky zo začiatku 20. storočia. Časť hodín pochádza z dielní trnavských hodinárskych majstrov.

Rozsiahle sú zbierky judaík s maľovanými taniermi, koreničkami, svietnikmi i tórou, zbierky kláštorných prác a relikviárov z 18. a 19. storočia. Kolekcia medeného, mosadzného, cínového a strieborného riadu, svietnikov, lekárenských mažiarov je datovaná od 17. do 19. storočia. Cechové pamiatky, pečatidlá, historický odev, zbierka fajok, palíc, ale aj zachovaný bohatý listinný fond mapujú históriu celého západného Slovenska.

Botanika

Botanická zbierka sa začala budovať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia kúpou herbárového materiálu vyšších rastlín, lišajníkov, makiet húb a vlastným zberom rastlinného materiálu, ktorý pochádza najmä z prírodovedných výskumov na Soroši pri Hlohovci, na Zobore pri Nitre, v chránenom areáli Trnavské rybníky, z okolia jadrovej elektrárne Mochovce, zo Všivavca v Malých Karpatoch, z okolia Horných Orešian, na Záhorí z lokalít Kyseľová a Mníchova úboč. Posledné výskumy boli realizované v okolí priehrad na Bukovej, pri Bolerázi a za Chtelnicou. Tento dokladový materiál je dôležitý pri zisťovaní vplyvu človeka na dané územie s odstupom niekoľkých desaťročí.

Geológia

Geologický zbierkový fond sa skladá z troch hlavných častí: mineralógie, petrografie tvoriacich tretinu fondu a paleontológie zameranej na oblasť neživej prírody. Obsahuje viac ako 4 500 položiek. Orientovaný je na oblasť západného Slovenska a čiastočne strednej Európy. Obsahuje tiež aj porovnávacie a dokumentačné vzorky z iných krajín. Zaujímavou kolekciou sú zbierky minerálov z paleobazaltov z lokalít Lošonec a Sološnica. Zo svetových lokalít sú pozoruhodné leštené vzorky achátov a polodrahokamov z Českej republiky, Brazílie, Maroka. Unikátna je kolekcia rudných a nerudných minerálov z rumunských lokalít.

Zoológia

Prvé zbierkové predmety zo zoológie boli získané kúpou už po založení múzea, neskôr vlastným zberom. Bohatá ornitologická zbierka obsahuje najmä vodné druhy vtákov žijúcich na Trnavských rybníkoch a v ich okolí. Spolu s cicavcami, zoologickým materiálom a sternami tvorí zbierku 1 198 kusov. Zaujímavá je kolekcia trofejových srnčích parôžkov montovaných na dobových štítkoch. Podobne sú upravené i trofeje daniela a jeleňa. Dermoplastické preparáty jeleňa, srnky, líšky, dravých vtákov ako sokoly a sovy sú dokladom bohatosti fauny nášho regiónu. Vo fonde múzea je i rozsiahla zbierka entomologického materiálu a rôznych bezstavovcov získaná kúpou a zberom pri výskumoch na Soroši pri Hlohovci, z okolia Mochoviec, zo Zobora pri Nitre, z rôznych lokalít Malých Karpát a z okolia Trnavy. Medzi najväčšie súbory patria kolekcie chrobákov, motýľov a múch. Celkovo je v zoologických zbierkach 49 198 predmetov.

Špeciálne zbierky

-    Parrákova zbierka
-    Ázijská zbierka
-    Kampanológia
-    Keramika a sklo

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (3)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra (21,5 km)
img
115
Zľava
Hotel Korekt
Odborárska 8
Banka (27,8 km)
img
106
Zľava
Hotel Máj
Hlboká 49
Piešťany (28,0 km)
Najbližšie objekty v okolí (113)
img
EKOFEST 2020
Záhrady Západoslovenského múzea v Trnave (0,0 km)
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského
Trnava (0,4 km)
img
Art Klub
Hlavná 17
Trnava (0,5 km)
img
Národné minigolfové centrum
Juraja Slottu 1
Trnava (0,7 km)
img
Monkey Club
Radlinského 47/2
Trnava (0,7 km)
img
Kúpalisko Castiglione
J. Slottu 45
Trnava (0,8 km)
img
Relax Aqua - Spa
Rybníková 16
Trnava (0,9 km)
img
Relax disco club
Rybníková 16
Trnava (1,0 km)
img
Lanové centrum Trnava
Jána Hajdóczyho 807/28
Trnava (1,1 km)
img
Speedykart Trnava
Suchovská 12
Trnava (2,2 km)
img
Asfaltová dráha pre RC modely
Ivana Krasku 14
Trnava - Modranka (3,1 km)
img
Boat4u - požičovňa lodí
Zvončín 205 (6,8 km)
img
Tarzania Vlčkovce
Vlčkovce (9,4 km)
img
Kukuričné bludisko Vlčkovce
Vlčkovce (10,6 km)
img
Kaštieľ Bohunice
Jaslovské Bohunice (12,4 km)
img
Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 572/109
Dolná Krupá (12,6 km)
img
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005
Sereď (13,7 km)
img
Kaštieľ Budmerice
Budmerice 679 (14,6 km)
img
Mestské múzeum v Seredi
M. R. Štefánika 8
Sereď (14,6 km)
img
Daruj Let Balónom
Vištuk 454 (14,7 km)
img
Kaštieľ Pečeňady
Pečeňady (14,8 km)
img
Vodný hrad Šintava
Šintavská ulica
Sereď (14,9 km)
img
Kúpalisko Hlohovec
Zámok 14
Hlohovec (15,0 km)
img
Hlohovecký zámok
Zámok
Hlohovec (15,2 km)
img
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika
Sládkovičova 41
Hlohovec (15,8 km)
img
Farma Leonard
Doľany (16,1 km)
img
One Club
Námestie sv. Michala 16
Hlohovec (16,1 km)
img
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rázusova 6
Hlohovec (16,8 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (17,6 km)
img
Margitin Dvor
Častá (18,2 km)
img
Kaštieľ Sasinkovo
Sasinkovo (18,8 km)
img
Múzeum Molpír
Cintorínska 3
Smolenice (18,9 km)
img
Múzeum Červený Kameň
Častá
Červený Kameň (19,1 km)
img
Sokoliarsky dvor ASTUR
Častá (19,1 km)
img
Hrad Červený Kameň
Častá (19,1 km)
img
Kúpalisko Koplotovce
Koplotovce 28 (19,2 km)
img
Kaštieľ Sládkovičovo
Fučíkova
Sládkovičovo (19,2 km)
img
Kaštieľ Kaplath
Koplotovce 123 (19,3 km)
img
Smolenický zámok
Zámocká
Smolenice (19,4 km)
img
Rozhľadňa Perla
Nádražná 57
Šenkvice (19,5 km)
img
Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
Fučíkova 340
Sládkovičovo (19,6 km)
img
Jaskyňa Driny
Smolenice (19,7 km)
img
Kaštiele v Trstíne
Trstín 345 (19,7 km)
img
Motokáry KF Racing
Nebojsa (19,9 km)
img
Kláštor Sv. Kataríny
Dechtice (20,4 km)
img
Ekopark Relax Čierna voda
Sládkovičovo
Slovensko (20,5 km)
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci (20,5 km)
img
Rozhľadňa na Kukle
Dubová (20,5 km)
img
Ranč na Striebornom jazere - rozhľadňa
ul. Esterházyovcov
Galanta (21,0 km)
img
Ranč na Striebornom jazere
Esterházyovcov 29
Galanta (21,1 km)
img
DANCE CLUB - Modra Harmónia
Okružná
Modra (21,1 km)
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra (21,3 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (21,5 km)
img
Kaštieľ Chtelnica
Družstevná 694/20
Chtelnica (21,5 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (21,7 km)
img
Letné kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra (22,0 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (22,1 km)
img
Renesančný kaštieľ
Esterházyovcov
Galanta (22,6 km)
img
Termál Centrum Galandia
Kpt. Nálepku 43/2373
Galanta (22,7 km)
img
Vlastivedné múzeum Galanta
Hlavná ul. 976/8
Galanta (22,9 km)
img
Kaštieľ Dolné Trhovište
Dolné Trhovište 23 (22,9 km)
img
Neogotický kaštieľ Esterházyovcov
Parková
Galanta (23,0 km)
img
Hrad Ostrý Kameň
Buková (23,1 km)
img
Kaštieľ Rakovice
Rakovice (23,3 km)
img
Ski centrum Zochova Chata - požičovňa
Piesok 4015/B7
Modra (23,3 km)
img
Kúpalisko Veľké Úľany
Hlavná 960
Veľké Úľany (23,9 km)
img
Kerkira Pub
Hlavná 960
Veľké Úľany (23,9 km)
img
Jaskyne Deravá skala a Tmavá skala
Plavecký Mikuláš (24,0 km)
img
Kaštieľ Horné Otrokovce
Horné Otrokovce 15 (24,5 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (24,7 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (25,2 km)
img
Kaštieľ Lukáčovce
Lukáčovce (25,2 km)
img
Rozhľadňa - Vápenná (Roštún)
Sološnica (25,3 km)
img
Kandráčovci - summer open air
Amfiteáter Pezinok (25,6 km)
img
Horkýže Slíže a Medial Banana
Amfiteáter Pezinok (25,6 km)
img
Kaštieľ Sokolovce
Sokolovce (25,7 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (25,8 km)
img
HOT SERENADERS s Milanom LASICOM na zámku
Šimák Zámok Pezinok (25,8 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (25,8 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (25,8 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (25,9 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (26,1 km)
img
HODY TREBATICE 2020
Motokárová dráha AKM
Trebatice (26,3 km)
img
Rozhľadňa Rozbehy
Rozbehy (26,5 km)
img
Areál Zdravia Rozálka
Suvorovova 9
Pezinok (26,5 km)
img
Hrad Dobrá Voda
Dobrá Voda (26,5 km)
img
Plaváreň - kúpalisko Pezinok
Komenského 43
Pezinok (26,9 km)
img
Hrad Korlátka
Cerová (26,9 km)
img
Pivné kúpele Sandorf
Prievaly 79 (27,1 km)
img
Plavecký hrad
Plavecké Podhradie (27,3 km)
img
Plavecká jaskyňa
Plavecké Podhradie (27,4 km)
img
Rozhľadňa - Veľký Petrklín
Sološnica (27,7 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (27,7 km)
img
Funny Park
Hlboká 10154/1
Piešťany (27,7 km)
img
Kaštieľ Šalgovce
Šalgovce 28 (27,9 km)
img
Monza motokáry
E.F.Sherera 17
Piešťany (28,2 km)
img
Kaštieľ Cerová
Cerová 1 (28,2 km)
img
Detská farma Humanita
Kráľová nad Váhom
Slovensko (28,5 km)
img
Aquarea
Čierna Voda (28,9 km)
img
Tarzania Čierna Voda - Galanta
Čierna Voda (28,9 km)
img
Jaskyňa Veľká pec
Prašník (29,0 km)
img
Kaštieľ Nové Sady
Nové Sady (29,0 km)
img
Kaštieľ Jablonica
Jablonica (29,3 km)
img
Požičovňa štvorkoliek - 4adventure
Hurbanova ul. 21
Piešťany (29,3 km)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (29,8 km)
img
Cotton Club OD PRIOR
A. Hlinku 46
Piešťany (29,8 km)
img
Ski Banka - Ahoj
Banka (29,8 km)
img
Kúpele Piešťany
Winterova 29
Piešťany (29,8 km)
img
Hrad Čeklís
Hlavná 94
Bernolákovo (29,8 km)
img
Kaštieľ Bernolákovo
Kaštieľ 1
Bernolákovo (29,8 km)
img
Požičovňa Pezinská Baba
Pezinská Baba
Pezinok (29,9 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (30,0 km)
img
Balneologické múzeum
Beethovenova 5
Piešťany (30,0 km)