Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 858
Bardejovská, Svidník

Vojenské múzeum - Svidník

Múzeá

Vojenské historické múzeum - Múzejné oddelenie Svidník

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31.12.2015  v zbierkovom fonde 10 542 zbierkových predmetov.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V správe múzejného oddelenia Svidník je „Centrálna expozícia“, ktorá sa nachádza v štýlovej budove s priľahlým parkom bojovej techniky vo Svidníku a vyhliadková veža na Dukle.

EXPOZÍCIE:

Centrálna expozícia

Centrálna expozícia, ktorá je umiestnená v hlavnej budove tzv. Vojenského múzea Svidník, dokumentuje vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Návštevníkovi expozície sa tu pútavou formou, prostredníctvom trojrozmerných predmetov, dobových fotografií a rôznych písomností, poskytujú informácie o novodobých vojenských dejinách Slovenska, ohraničených vypuknutím 1. svetovej vojny až po skončenie 2. svetovej vojny. Tvorcovia múzejnej expozície položili dôraz na prezentáciu poznatkov vojenských historikov viažucich sa k vedeniu bojovej činnosti v Karpatoch, so zreteľom na prvú a druhú svetovú vojnu.

Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 - 1945

Hlavná expozícia múzea na Bardejovskej ulici vo Svidníku dokumentuje obdobie bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo východných Karpatoch v medzivojnovom období a v období 2. svetovej vojny, s dôrazom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánskeho hnutia a oslobodzovania územia východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V mesiaci október 2011 za účasti ministra obrany Slovenskej republiky bola pre verejnosť otvorená nová zmodernizovaná centrálna expozícia. Na paneloch si návštevníci môžu prezrieť dobovú fotodokumentáciu s príslušným textom, chronológiu významných udalostí daného obdobia a dôležité skutočnosti z dejín vojenstva na Slovensku. Expozícia je bohato doplnená trojrozmernými exponátmi – figurínami v historických uniformách, strelnými a chladnými zbraňami, odznakmi, medailami, strelivom a náloživom, vojenskou technikou a rôznym dobovým vojenským materiálom.

Po prehliadke expozície v centrálnej budove si záujemcovia môžu prezrieť vonkajšiu expozíciu – Park bojovej techniky, v ktorom je vystavovaných celkom 15 veľkorozmerných zbierkových predmetov. Medzi najvzácnejšie z týchto exponátov patrí kolopásový nemecký obrnený transportér D-7, sovietsky gardový mínomet M-13 a sovietske dopravné lietadlo Lisunov Li-2.

Vyhliadková veža, Dukliansky priesmyk

V bezprostrednej blízkosti štátnej hranice sa nachádza vyhliadková veža. Pôvodná drevená veža bola sprístupnená návštevníkom pri príležitosti 15. výročia a slúžila až do roku 1967. Terajšia vyhliadková veža bola sprístupnená v októbri 1974 pri príležitosti 30. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Výška veže je 49 metrov. Interiér vyhliadkovej veže vhodne dopĺňajú umelecké diela akademického sochára A. Račku, J. Koreňa. V priestoroch hornej kupoly je umiestnený plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc Slovenskému národnému povstaniu, situačná mapa priestoru Duklianskeho priesmyku. Za pekného počasia je z vyhliadkovej veže krásny výhľad na Dukliansky priesmyk, Vyšný Komárnik aj časť poľského pohraničia.

Národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko

V pôsobnosti Vojenského historického ústavu Bratislava vo Svidníku a na Dukle je aj odborná starostlivosť o Duklianske bojisko – národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dukelské bojisko (na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z 27. 2. 1961).

Národná kultúrna pamiatka je územne rozdelená do dvoch lokalít:
1. Dukla - pamätník čs. armádneho zboru - v katastrálnom území Vyšný Komárnik,
2. Pamätník sovietskej armády - v katastrálnom území Svidník.

Dukla - pamätník čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom

Dominantou národnej kultúrnej pamiatky je Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu
Ing. arch. J. Grusa. Pamätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Pri príležitosti 20. výročia Karpatsko-duklianskej operácie umiestnili v areáli pamätníka súsošie Žalujem.

Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1 256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je vojnový cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. Pamätník a cintorín československých vojakov Vojenské múzeum Vyšný KomárnikV roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Návštevníci pamätníka čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom si môžu pozrieť aj tri pomníky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pamätníka: pomník prieskumnej jednotky, ktorá prvá vstúpila na územie Československa, pomník ženistov a pomník na mieste tragédie generála Jaroslava Vedrala – Sázavského.

Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku

V tesnej blízkosti areálu múzea vo Svidníku sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Pamätník bol postavený v roku 1954 na základe projektu Ing. arch. K. Lodra, V. Šedivého a J. Krumprechta. Autormi sochárskych prác sú akademickí sochári:
O. Kozák, J. Hana, F. Gibala. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov. Pred pamätníkom je umiestnená bronzová socha sovietskeho vojaka. Jej autormi sú J. Bartoš a J. Hana.

V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla, sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou technikou. Priamo pri rázcestí Kapišova je na kamennom podstavci umiestnené stredný tanky T-34/85 a tank Pz IV G. Tanky symbolizujú boje, ktoré tu prebiehali v jeseni 1944. V obci Hunkovce je nemecký vojnový cintorín, kde je pochovaných približne 3100 nemeckých vojakov, ktorí padli počas bojov v duklianskom regióne. V katastri Nižného Komárnika je na kamennom podstavci umiestnené bitevné lietadlo AVIA B-33, licenčne vyrábaný Iljušin IL-10 a sovietsky protilietadlový 85 mm kanón.
V katastrálnom území Vyšného Komárnika sa nachádzajú zrekonštruované pôvodné palebné postavenia československých delostrelcov a zemľanky (bunkre) štábu 3. čs. brigády. Nad obcou v teréne je umiestnené sovietske dopravné lietadlo Lisunov Li-2. Boje čs. jednotiek s nemeckou obranou symbolizuje aj sovietsky 76 mm kanón a stredný tank T-34/85 v tesnej blízkosti pamätníka čs. armádneho zboru.

Údolie smrti

Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená tanková technika, znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 stredných tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
60
Zľava
Penzión Zornička
Bardejovské Kúpele 2874 (21,2 km)
Najbližšie objekty v okolí (29)
img
Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258
Svidník (0,4 km)
img
Aquaruthenia - vodný svet
Bardejovská
Svidník (0,5 km)
img
Rusínsky festival
Amfiteáter Svidník (0,5 km)
img
Rozhľadňa Čierna hora
Svidník (4,2 km)
img
Rozhľadňa Rohuľa
Vyšná Jedľová (5,7 km)
img
Gréckokatolícky drevený chrám sv. Paraskievy
Potoky (7,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Medvedie
Medvedie 22 (11,9 km)
img
ZOO Stropkov
Hlavná 48
Stropkov (13,1 km)
img
Kaštieľ Stropkov
Zámocká 519/3
Stropkov (13,4 km)
img
Ski/Sun area Makovica
Nižná Polianka 11 (16,0 km)
img
Kúpalisko Makovica
Nižná Polianka 11 (16,0 km)
img
Kaštieľ Marhaň
Marhaň (17,6 km)
img
Hrad Zborov
Zborov (20,0 km)
img
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
Bardejov (21,1 km)
img
Expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov
Radničné námestie 48
Bardejov (21,1 km)
img
Šarišské múzeum - expozícia Ikony
Radničné námestie 27
Bardejov (21,1 km)
img
Bardejovské kúpele
Bardejov (21,5 km)
img
Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry
Šarišské múzeum
Bardejov (21,8 km)
img
Národopisná expozícia
Šarišské múzeum
Bardejov (21,8 km)
img
Krytá plaváreň a wellness Bardejov
Wolkerova 10
Bardejov (22,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Regetovka
Regetovka (24,6 km)
img
Mini skanzen
Mierová 326/4
Medzilaborce (24,6 km)
img
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
Ul. A. Warhola 749/26
Medzilaborce (25,0 km)
img
Pštrosie Kráľovstvo
Vyšný Hrabovec 6 (25,9 km)
img
Lyžiarske stredisko Fričkovce
Fričkovce 181 (27,4 km)
img
Ski centrum Danova
Medzilaborce (28,0 km)
img
Kaštiele Demjata
Demjata (29,1 km)
img
Rozhľadne pri vrchu Žobrák
Kríže (29,6 km)
img
Rozhľadňa Kalinov - Paseky
Kalinov (29,6 km)