Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 860
Hlavná ul. 976/8, Galanta

Vlastivedné múzeum Galanta

Múzeá

Vlastivedné múzeum Galanta

Vlastivedné múzeum v Galante vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti formou tvorby, ochrany, spracovania a prezentácie zbierkového fondu v regióne. Jeho zbierka má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.

V roku 1990 získalo múzeum sídlo v strede mesta v budove bývalej banky postavenej začiatkom 20. storočia. V roku 2014 sa múzeum predstavilo verejnosti vo vynovených priestoroch svojho hlavného sídla, kedy sa zrealizovala prístavba objektu.

Múzeum svojim poslaním a činnosťou sa usiluje o zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva s vedomím povinnosti chrániť a zveľaďovať nenahraditeľné kultúrne hodnoty regiónu Galanty.

Expozície

V hlavnej budove múzea je sprístupnená stála expozícia, kde nájdete expozíciu mestskej bytovej kultúry, sakrálne pamiatky, tradičnú ľudovú kultúru galantského regiónu, lekáreň z roku 1909, zbierku výtvarných umelcov regiónu, expozíciu, ktorá sa zaoberá historickým vývojom mlynárstva a expozíciu archeologická lokalita Gáň-Brakoň. Vlastivedné múzeum pripravilo aj expozíciu o histórii mesta, ktorá je inštalovaná v Renesančnom kaštieli v Galante.

Pracovníci múzea každoročne pripravujú pre návštevníkov rôznorodé výstavy. V posledných rokoch boli často obohatené a doplnené múzejno-pedagogickým programom, ktorý si získal u návštevníkov veľkú popularitu. Okrem toho múzeum spolupracuje pri organizovaní výstav najmä zapožičaním zbierkových predmetov partnerským inštitúciám. Ku kultúrno-výchovnej činnosti patria aj semináre, konferencie, sprievodné prezentačné podujatia, ukážky práce ľudových umelcov a pod.

Expozícia Mestská bytová kultúra predstavuje dve kolekcie historického nábytku, ktoré sú datované do konca 19. a začiatku 20. storočia. Sú produktom presne neurčenej stolársko-remeselnej dielne Rakúsko-Uhorska a reprezentujú štýl bývania vyššej spoločenskej triedy.

Expozícia Sakrálne pamiatky tvorí predmety, ktoré boli jednak súčasťou zariadenia chrámu ako aj drobné ľudové plastiky cirkevného charakteru. Vystavené diela zaraďujeme do 18. - 19. storočia, ktoré svojím umeleckým stvárnením dokumentujú súdobú kultúru regiónu.

Expozícia Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu ponúka výber z bohatej etnologickej zbierky múzea, prostredníctvom ktorého predstavuje rôznorodosť spôsobu života ľudu na našom území počas posledných 200 rokov. Z hľadiska charakteristických znakov tu môžeme rozoznať menšie regióny s príznačnými prvkami miestnych tradícii v oblasti hmotnej a duchovnej kultúry. V rámci expozície sú prezentované nasledovné mikroregióny: obce Šoporňa a Pata, Abrahám a okolie, Veľký Grob a okolie, územie obývané prevažne maďarským etnikom a Slovenský Komlóš a okolie. Predstavujeme významné pamiatky z oblasti ľudového bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových remesiel a domácej výroby.

Expozícia Lekáreň prináša zariadenie lekárne, ktoré pochádza z roku 1909. Spája sa s menom lekárnika Ernesta Ulreicha, rodáka z Pustých Úľan, ktorý vyše 50 rokov vykonával svoje povolanie najprv v Bratislave a neskôr v Mostovej a v Galante.

Expozícia Výtvarní umelci regiónu zastupujú zbierku umeleckej histórie a predstavujú diela rôznych výtvarných techník.

Expozícia Mlyny a mlynárske remeslo nás informuje o histórii mlynárskeho remesla od kamenného žarnova až po umelé mlyny v galantskom regióne.

Expozícia Archeologická lokalita Gáň-Brakoň v krátkosti podáva obraz o nálezoch archeologického výskumu v roku 2007, ktorý dokumentuje bohaté osídlenie tohto regiónu od neolitu cez staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po sťahovanie národov (5. storočie).

Nová expozícia výtvarného umenia vo Vlastivednom múzeu v Galante

Od polovice mája 2016 sa vo Vlastivednom múzeu v Galante nachádza nová expozícia výtvarného umenia, ktorá obsahuje diela Antona Dubrovského (*1915 - †1982), rodáka zo Šoporne. Výber z tvorby tohto plodného, hoci menej známeho autora predstavuje 11 obrazov zobrazujúcich prevažne obyvateľov Šoporne, ale námetom preňho bola aj príroda v povodí Váhu. Prevládajúca technika vyhotovenia vyobrazení je pastel. Dva z exponovaných obrazov nie sú súčasťou zbierkového fondu múzea, v ktorom sa celkovo nachádza 21 diel od Antona Dubrovského, ale pochádzajú od súkromného zberateľa, pričom jeden je požičaný a druhý darovaný.

Renesančný kaštieľ

Expozícia meštianskeho bývania z konca 19. storočia predstavuje ukážku nábytkovej tvorby a zariadenia meštianskeho interiéru v znamení pseudoslohov 19-20. stor. až po secesiu.

Expozícia Miestopis Galanty a okolia podáva históriu mesta od najstarších hmotných dokladov cez archívne pramene až po rekonštrukciu objektu renesančného kaštieľa.

Ďalšie expozície:

Dom ľudového bývania Matúškovo, Dom ľudového bývania Veľké Úľany, Vodný kolový mlyn Tomášikovo, Vodný kolový mlyn Jelka

Obecné múzeum Veľká Mača

Expozícia Najstaršie dejiny regiónu Veľká Mača - archeologická výstava sa nachádza v Obecnom múzeu vo Veľkej Mači

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
20
Zľava
Penzión Bruder
Námestie sv. Ladislava 929/11
Mojmírovce (24,7 km)
img
13
Zľava
Apartmán Nóra
Dunajská Streda
Gabčíkovská cesta 60 (24,8 km)
Najbližšie objekty v okolí (91)
img
Neogotický kaštieľ Esterházyovcov
Parková
Galanta (0,3 km)
img
Renesančný kaštieľ
Esterházyovcov
Galanta (0,4 km)
img
Termál Centrum Galandia
Kpt. Nálepku 43/2373
Galanta (0,9 km)
img
Ranč na Striebornom jazere
Esterházyovcov 29
Galanta (1,9 km)
img
Ranč na Striebornom jazere - rozhľadňa
ul. Esterházyovcov
Galanta (2,0 km)
img
Motokáry KF Racing
Nebojsa (3,3 km)
img
Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
Fučíkova 340
Sládkovičovo (4,8 km)
img
Kaštieľ Sládkovičovo
Fučíkova
Sládkovičovo (6,5 km)
img
Thermal Tour
Horné Saliby 1203 (7,3 km)
img
Thermal Diakovce
Diakovce 847 (7,4 km)
img
Detská farma Humanita
Kráľová nad Váhom
Slovensko (7,7 km)
img
Mestské múzeum v Seredi
M. R. Štefánika 8
Sereď (10,6 km)
img
Ekopark Relax Čierna voda
Sládkovičovo
Slovensko (10,7 km)
img
Vodný hrad Šintava
Šintavská ulica
Sereď (10,7 km)
img
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005
Sereď (10,9 km)
img
Metro Club
Nám. Sv. Juraja 1
Šaľa (11,4 km)
img
Aquasport - plaváreň Duslo
Nám. Sv. Trojice 7
Šaľa (11,5 km)
img
Kaštieľ Šaľa
Petra Pázmaňa 1/2
Šaľa (11,6 km)
img
YPS Restaurant
Nitrianska 6667
927 05 Šaľa – Veča (11,9 km)
img
Soľná jaskyňa - Relax Cave
P.J. Šafárika
Šaľa (12,0 km)
img
Aquarea
Čierna Voda (12,1 km)
img
Tarzania Čierna Voda - Galanta
Čierna Voda (12,1 km)
img
Kukuričné bludisko Vlčkovce
Vlčkovce (12,5 km)
img
Kúpalisko Veľké Úľany
Hlavná 960
Veľké Úľany (12,6 km)
img
Kerkira Pub
Hlavná 960
Veľké Úľany (12,6 km)
img
Tarzania Vlčkovce
Vlčkovce (13,6 km)
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci (16,3 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (19,2 km)
img
Slovakia Ring
Orechová Potôň (19,3 km)
img
Asfaltová dráha pre RC modely
Ivana Krasku 14
Trnava - Modranka (19,9 km)
img
Malkia Park
Orechová Potôň (20,4 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (21,2 km)
img
Kaštieľ Sasinkovo
Sasinkovo (22,0 km)
img
Kúpalisko Castiglione
J. Slottu 45
Trnava (22,7 km)
img
Národné minigolfové centrum
Juraja Slottu 1
Trnava (22,8 km)
img
Západoslovenské múzeum
Muzejné námestie 3
Trnava (22,9 km)
img
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Kino Hviezda
Trnava (23,0 km)
img
Art Klub
Hlavná 17
Trnava (23,2 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (23,3 km)
img
Monkey Club
Radlinského 47/2
Trnava (23,3 km)
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského
Trnava (23,3 km)
img
Žitnoostrovské múzeum
Múzejná 2
Dunajská Streda (23,4 km)
img
Kaštieľ Dunajská Streda
Múzejná 2
Dunajská Streda (23,4 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (23,7 km)
img
Dua Fratelli Dunajská Streda
Hlavná ulica 6917/60B
Dunajská Streda (23,7 km)
img
Relax Aqua - Spa
Rybníková 16
Trnava (23,8 km)
img
Relax disco club
Rybníková 16
Trnava (23,9 km)
img
Lanové centrum Trnava
Jána Hajdóczyho 807/28
Trnava (24,0 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (24,0 km)
img
Automotoklub Karting team 2001
Povodská cesta 3636
Dunajská Streda (24,1 km)
img
Termálne kúpalisko - Topoľníky
Hlavná 113
Topoľníky (24,2 km)
img
Kaštieľ Mojmírovce
Mojmírovce 919 (24,5 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (24,6 km)
img
Thermalpark
Gabčíkovská 237/38
Dunajská Streda (24,7 km)
img
Thermal Park Nitrava
Poľný Kesov 252 (24,8 km)
img
Speedykart Trnava
Suchovská 12
Trnava (24,9 km)
img
Mini ZOO Penzión Hoffer
Hlohovecká cesta
Nitra - Zbehy (25,7 km)
img
Hlohovecký zámok
Zámok
Hlohovec (25,7 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (25,8 km)
img
Kúpalisko Hlohovec
Zámok 14
Hlohovec (25,8 km)
img
Kaštieľ Lesné Kračany
Kráľovičove Kračany (25,9 km)
img
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika
Sládkovičova 41
Hlohovec (25,9 km)
img
Reštaurácia Talisman
Rastislavice 767
941 08 Rastislavice (26,6 km)
img
One Club
Námestie sv. Michala 16
Hlohovec (26,8 km)
img
BR MOTORS
Hlohovecká cesta
Nitra (26,9 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (26,9 km)
img
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rázusova 6
Hlohovec (27,1 km)
img
Kaštieľ Lukáčovce
Lukáčovce (27,4 km)
img
Termálne kúpalisko Tvrdošovce s.r.o.
Nová cesta 1
Tvrdošovce (27,5 km)
img
Jazdiareň Palomino
Agatová
Tvrdošovce (27,6 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (27,6 km)
img
Reštaurácia Naj
Novozámocká 100
Nitra - Krškany (28,5 km)
img
Nová Pekáreň
Rázusova 797/2
Nitra (28,6 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (28,7 km)
img
Boat4u - požičovňa lodí
Zvončín 205 (28,7 km)
img
Daruj Let Balónom
Vištuk 454 (28,8 km)
img
Reštaurácia Balada
Novozámocká 233
951 12 Ivanka pri Nitre (29,0 km)
img
Mlyny motokárová dráha
Štefániková trieda 61
Nitra (29,3 km)
img
Mestský kúpeľ
Kúpeľná 4
Nitra (29,7 km)
img
Nitriansky Expres
Svätoplukovo námestie
Nitra (29,7 km)
img
Park na Sihoti
Sihoť
Nitra (29,7 km)
img
Kúpalisko na Sihoti
Sihoť
Nitra (29,7 km)
img
Kaštieľ Vrakúň
Dvojrad 333
Vrakúň (29,7 km)
img
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1
Nitra (29,7 km)
img
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Námestie Jána Pavla II
Nitra (29,8 km)
img
Botanická záhrada SPU
Trieda A. Hlinku 2
Nitra (29,9 km)
img
Nitriansky hrad
Nitra (29,9 km)
img
Barracuda disco club
Mostná 230/38
Nitra (29,9 km)
img
Devils Pub
Kmeťkova 330/2
Nitra (29,9 km)
img
Kaštieľ Dolné Trhovište
Dolné Trhovište 23 (30,0 km)
img
LUNA disco - cocktail club
Kmeťkova 313/1
Nitra (30,0 km)