Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 856
Krušovská ulica 291, Topoľčany

Tribečské múzeum

Múzeá

Tribečské múzeum
 
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zaujímavá je zbierka výrobkov bývalej sklárne v Uhrovci, zbierka historických zbraní a numizmatická zbierka baróna Stummera. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.

Zbierkový fond

Zbierkový fond múzea v súčasnosti obsahuje 80 081 zbierkových predmetov, z toho 68 427 z oblasti spoločenských vied a 11 654 z prírodných vied. Vo svojich zbierkach múzeum má množstvo skutočne významných exponátov, napr. kolekciu výrobkov zo sklární zaniknutých začiatkom 20. storočia, bohatú numizmatickú zbierku, postupne dopĺňanú prírastkami z hromadných nálezov mincí, zbierku historických zbraní, kolekciu predmetov z oblasti ľudovej kultúry.

Významná je takmer 15-tisícová zbierka dokumentujúca chmeliarstvo, sladovníctvo a pivovarníctvo na Slovensku. Z prírodovedného fondu zaujmú zbierky zoologických preparátov a paleontologických nálezov. Najcennejším exponátom z hľadiska jeho ojedinelosti a starobylosti sú fosílne zvyšky časti lebky a spodnej čeluste mastodonta. Odborníci radia tento nález k najzachovalejším nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe.

Spoločenské vedy

-    Archeológia
-    História
-    Numizmatika
-    Etnografia

Prírodné vedy

-    Paleontológia
-    Geológia, mineralógia a petrografia
-    Botanika
-    Zoológia

Expozícia Príroda stredného Ponitria   

Územie ohraničené Nitrianskou pahorkatinou a pohoriami Tribeč, Považský Inovec a Strážovské vrchy, ktoré expozícia dokumentuje, sa vyznačuje veľkou biologickou diverzitou podmienenou členitosťou reliéfu a pestrým geologickým podkladom. Prostredníctvom zbierkových predmetov z geológie, paleontológie, zoológie a botaniky, farebných fotografií, kresieb, textov a máp expozícia poskytuje pomerne ucelený prehľad o neživej prírode a o zástupcoch flóry a fauny typických pre región stredného Ponitria.

Základné informácie o charakteristike prírodných pomerov územia, geologickej stavbe a prezentovaných formách biotopov poskytuje blok prúdových vitrín. S geologickou stavbou územia oboznamujú súbory hornín základných geologických jednotiek podieľajúcich sa na geologickom zložení územia, ako aj niektoré druhy minerálov a nálezy skamenelín dokumentujúce jednotlivé obdobia geologickej minulosti.

Biotopy lesov a krovín, skál, stepí, lesostepí, polí, lúk, pasienkov a brehov vôd sú dokumentované lisovanými herbárovými položkami, chrobákmi a motýľmi, ako aj preparátmi niektorých druhov stavovcov. Priestor tu nachádza i fotodokumentácia zameraná nielen na najvzácnejšie rastlinné a živočíšne klenoty, ale aj na viaceré biologicky hodnotné územné celky regiónu. Zachytáva najmä veľmi zriedkavé a ojedinelo sa vyskytujúce druhy flóry, či už endemitné alebo reliktné, ako aj ďalšie chránené taxóny. Z nich medzi najpozoruhodnejšie patria orchidey zo Strážovských vrchov, považované za skutočné skvosty medzi rastlinami.

Prostredie prvej veľkoplošnej vitríny, ktoré dotvára kresba približujúca scenériu treťohornej krajiny so skupinkou mastodontov, vypĺňajú fosílne osteologické zvyšky týchto stavovcov inštalované vo vrstvách piesčitých sedimentov. Nachádza sa tu horná čeľusť mastodonta so zachovanými klami s celkovou dĺžkou 3 370 mm a dĺžkou klov 2 200 mm z nálezovej lokality Kuzmice pri Topoľčanoch nájdená v roku 1960 a spodná čeľusť mastodonta z lokality Biskupová zachránená v roku 1962. Oba exponáty patria k najvzácnejším paleontologickým unikátom prezentovaných fosílnych stavovcov.

Obrazové pozadie kresby s panoramatickým záberom na pohorie Tribeč prostredníctvom detailov flóry a vegetačných zoskupení, s množstvom sušených rastlín, zoologických preparátov, ako aj prvkov geologického podložia naznačuje prostredie zmienených ekosystémov v nasledujúcej priestorovej vitríne. Zástupcovia obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov dokumentujú rozmanitosť foriem života znázorňovaných biotopov danej oblasti. Expozícia súhrne predstavuje 140 druhov živočíchov, od veľkých šeliem ako sú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid, cez skupinu ohrozených dravých vtákov a sov , až po najpočetnejšie zastúpenú skupinu spevavcov.

Expozícia návštevníkom poskytuje nielen estetický zážitok príjemný pre oko, ale je predovšetkým zdrojom mnohých poznatkov o prírodných hodnotách regiónu.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
115
Zľava
Hotel Korekt
Odborárska 8
Banka (25,4 km)
img
106
Zľava
Hotel Máj
Hlboká 49
Piešťany (26,2 km)
Najbližšie objekty v okolí (112)
img
Empe Sport - požičovňa
Pribinová 4727
Topoľčany (0,2 km)
img
Riva Disco Club
Škultétyho 6
Topoľčany (0,3 km)
img
Letné kúpalisko Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 2874/50
Topoľčany (1,0 km)
img
Life Club Topoľčany
Československej armády 20
Topoľčany (1,2 km)
img
Kaštieľ Tovarníky
Tovarníky (2,3 km)
img
Country Club Sheriff
Pod kaštieľom 276
Tovarníky (2,4 km)
img
Whitecap Kiteboarding
Parková 22
Solčany (2,7 km)
img
Maxclub
Štefánikova 445
Krušovce (4,4 km)
img
Jazdecký westernový klub
Broskyňová 32
Veľké Bedzany (5,4 km)
img
Renesančný kaštieľ Bošany
Slovenského národného povstania 113/1
Bošany (6,0 km)
img
Barokový kaštieľ Bošany
SNP 131
Bošany (6,0 km)
img
Rozhľadňa Urmince
Urmince (6,9 km)
img
Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 177 (9,6 km)
img
Renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves (9,7 km)
img
Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ
Oponice 133 (9,9 km)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice (9,9 km)
img
Ranč pod Babicou
Bojná
Slovensko (10,1 km)
img
Kaštieľ Chateau Appony
Oponice 271 (10,6 km)
img
Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 33 (10,6 km)
img
Kaštieľ Šišov
Šišov (10,9 km)
img
Oponický hrad
Oponice (12,2 km)
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany (13,6 km)
img
Termálne kúpele Malé Bielice
Malé Bielice 103 - 105
Partizánske (14,0 km)
img
Čierny hrad
Velčice (14,2 km)
img
Topoľčiansky hrad
Podhradie (14,6 km)
img
Hvezdáreň Partizánske
Malé Bielice 177
Partizánske (14,6 km)
img
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
Svätojánska ulica
Horné Lefantovce (14,8 km)
img
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
Hlavná ulica
Horné Lefantovce (15,2 km)
img
Rozhľadňa - Marhát
Nitrianska Blatnica (15,6 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (15,9 km)
img
Kúpalisko Dúha
R. Jašíka 1612/81
Partizánske (16,1 km)
img
Infinity Club
Námestie SNP 143
Partizánske (16,4 km)
img
Hrad Gýmeš
Jelenec (16,6 km)
img
Michalov hrad
Kolačno (17,2 km)
img
Emer Club Radošina
Družstevná 204/54
Radošina (17,3 km)
img
Vodný hrádok
Šimonovianska 92/33
Partizánske (17,9 km)
img
Kaštieľ Radošina
Piešťanská 11/18
Radošina (17,9 km)
img
Veľká a Malá dolnosokolská jaskyňa
Hubina (18,0 km)
img
Jaskyňa Čertova pec
Radošina (19,1 km)
img
KLIMAKTÉRIUM... a čo? - komédia s pesničkami
MsKS Bánovce nad Bebravou (19,7 km)
img
Ski Bezovec
Nová Lehota (19,8 km)
img
Kaštieľ Veľké Uherce
Veľké Uherce (20,0 km)
img
Rozhľadňa Radošinka
Čab (20,1 km)
img
Termálne kúpalisko Pažiť
Na Pažiti 1700
Bánovce nad Bebravou (20,2 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (20,4 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (20,6 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (20,6 km)
img
Kaštieľ Šalgovce
Šalgovce 28 (20,7 km)
img
Rozhľadňa na Panskej Javorine
Podhradie (20,9 km)
img
Rozhľadňa Hôrka
Podhorany (21,1 km)
img
Kaštieľ Nové Sady
Nové Sady (21,2 km)
img
Farma New Zealand
Modrová (21,4 km)
img
Hrad Tematín
Lúka (22,5 km)
img
Ski Banka - Ahoj
Banka (23,0 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (23,1 km)
img
Kaštieľ Horné Otrokovce
Horné Otrokovce 15 (23,3 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (23,4 km)
img
Kaštieľ Moravany nad Váhom
Kostolecká 161/10
Moravany nad Váhom (23,6 km)
img
Svoradova jaskyňa
Nitra (24,2 km)
img
Kaštieľ Sokolovce
Sokolovce (24,5 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (24,6 km)
img
Kaštieľ Čereňany
Prievidzská 406/30
Čereňany (24,6 km)
img
GOLF - COUNTRY CLUB Piešťany
Kúpeľný ostrov 3612/11
Piešťany (24,7 km)
img
Kúpalisko Eva
Piešťany (24,7 km)
img
Kaštieľ Dolné Trhovište
Dolné Trhovište 23 (24,9 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (25,1 km)
img
Balneologické múzeum
Beethovenova 5
Piešťany (25,1 km)
img
Kaštieľ Lukáčovce
Lukáčovce (25,2 km)
img
Kúpele Piešťany
Winterova 29
Piešťany (25,2 km)
img
IMT SMILE
Amfiteáter Zlaté Moravce (25,3 km)
img
Richard Müller s kapelou
Amfiteáter Zlaté Moravce (25,3 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (25,4 km)
img
Jaskyňa Brloh
Nitrica (25,7 km)
img
Vojenské múzeum - Piešťany
Žilinská cesta 6545
Piešťany (25,8 km)
img
Požičovňa Ramar
Štefánikova 99
Piešťany (25,8 km)
img
Cotton Club OD PRIOR
A. Hlinku 46
Piešťany (26,0 km)
img
Rozhľadňa Helena
Považský Inovec (26,1 km)
img
Funny Park
Hlboká 10154/1
Piešťany (26,4 km)
img
Požičovňa štvorkoliek - 4adventure
Hurbanova ul. 21
Piešťany (26,4 km)
img
Monza motokáry
E.F.Sherera 17
Piešťany (26,7 km)
img
Kúpalisko Chalmová
Ul. M. Nešpora 1
Bystričany (26,8 km)
img
Kaštieľ Brunovce
Brunovce (26,9 km)
img
Uhrovský hrad
Uhrovské Podhradie (27,0 km)
img
Hradná jaskyňa
Uhrovské Podhradie (27,0 km)
img
Skidomivo - špecializovaná lyžiarska predajňa
Levická 7
Nitra (27,2 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (27,3 km)
img
Nitriansky hrad
Nitra (27,4 km)
img
Park na Sihoti
Sihoť
Nitra (27,4 km)
img
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Námestie Jána Pavla II
Nitra (27,4 km)
img
Kúpalisko na Sihoti
Sihoť
Nitra (27,4 km)
img
LUCIE BÍLÁ - TO O MNĚ tour 2020
PKO Nitra (27,6 km)
img
Barracuda disco club
Mostná 230/38
Nitra (27,6 km)
img
Devils Pub
Kmeťkova 330/2
Nitra (27,6 km)
img
LUNA disco - cocktail club
Kmeťkova 313/1
Nitra (27,7 km)
img
Mestský kúpeľ
Kúpeľná 4
Nitra (27,9 km)
img
Mini ZOO Penzión Hoffer
Hlohovecká cesta
Nitra - Zbehy (27,9 km)
img
Nitriansky Expres
Svätoplukovo námestie
Nitra (27,9 km)
img
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1
Nitra (27,9 km)
img
Katarína Koščová – Hranica dažďa
Synagóga Nitra (28,1 km)
img
Skipark Kálnica
Kálnica 100 (28,1 km)
img
Skipark Kálnica - požičovňa ŠP
Kálnica 100 (28,1 km)
img
BR MOTORS
Hlohovecká cesta
Nitra (28,4 km)
img
Botanická záhrada SPU
Trieda A. Hlinku 2
Nitra (28,5 km)
img
Mlyny motokárová dráha
Štefániková trieda 61
Nitra (28,5 km)
img
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92
Nitra (28,6 km)
img
Kúpalisko Koplotovce
Koplotovce 28 (28,6 km)
img
Kaštieľ Kaplath
Koplotovce 123 (28,6 km)
img
Jazdecký klub svätého Juraja - Ranč DD
Dlhá 120
Nitra (29,0 km)
img
Brložná diera
Nitrianske Sučany (29,5 km)
img
Nová Pekáreň
Rázusova 797/2
Nitra (29,5 km)
img
Ibiza Disco Club
Veľký Lapáš 488 (29,7 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (29,8 km)