Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 853
Námestie SNP 4, Banská Bystrica

Stredoslovenské múzeum

Múzeá

Stredoslovenské múzeum

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici má 3 stále expozície: Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ a Matejov dom.

EXPOZÍCIE:

Thurzov dom

Sídlo: Námestie SNP č. 4, 974 00 Banská Bystrica

Múzeum bolo založené mešťanmi v roku 1889. Kontinuálne je najstaršou kultúrnou inštitúciou v meste. Prvá múzejná expozícia bola sprístupnená v roku 1909. Súčasná historická expozícia je od roku 1958 umiestnená na Námestí SNP 4 v tzv. Thurzovom dome a expozícia Príroda stredného Slovenska sa od roku 1989 nachádza v Tihányiovskom kaštieli v miestnej časti Radvaň.

Stála spoločenskovedná expozícia Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici je umiestnená v jednom z najkrajších a najcharakteristickejších domov historického jadra mesta na Námestí SNP. Pôvodne gotické domy označované ako Mittelhaus získali na prelome 15. a 16. storočia Thurzovci, významná podnikateľská rodina, ktorá spolu s augsburgskými bankármi Fuggerovcami vytvorila Thurzovsko-Fuggerovskú mediarsku spoločnosť. Tento výrobno-obchodný podnik zásoboval banskobystrickou meďou trhy v celej Európe. Dnešnú podobu dom získal pri prestavbe v II. polovici 16. storočia, kedy sa na priečelí objavili mnohé prvky inšpirované talianskou renesanciou (napr. sgrafito na fasáde). KalendárikyKedže najvýznamnejším majiteľom bol banský podnikateľ a kremnický komorský gróf Ján Thurzo z Betlanoviec, dom dnes nesie jeho meno.

Po pamiatkovej obnove objektu poškodeného zubom času i vojnovými udalosťami tu bola v roku 1958 spristupnená spoločenskovedná expozícia zameraná na historické premeny Banskobystrického kraja od najstarších dôb praveku, cez stredovek, novovek až po začiatky 20. storočia.

Múzeum ľudového tanca

Múzeum ľudového tanca - folklorizmus v Banskej Bystrici. Múzeum ľudového tanca je inštitúciou s jedinečným poslaním, ktorá vznikla v centre folklórne živého regiónu, v Banskej Bystrici. Jej zriadenie Banskobystrickým samosprávnym krajom na začiatku roku 2007 je v súčasných podmienkach skôr ojedinelým prejavom národnej uvedomelosti a úcty k vlastným tradíciám. Múzeum ľudového tanca je unikátnym samostatným pracoviskom Stredoslovenského múzea.

Stála expozícia "Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie" - v celkovom počte 12 miestností predstavuje históriu banskobystrického regiónu a od augusta 2004 ponúka na I. poschodí doplnenú prehliadku sakrálneho umenia z obdobia gotiky, renesancie a baroka.

Matejov dom

Sídlo: Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica

Nová stála expozícia predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome vznikla klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

Tihányiovský kaštieľ

Sídlo: Radvanská 27, 974 00 Banská Bystrica

Stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici - Radvani. Kaštieľ pomenovaný podľa jeho majiteľov, bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu.

V roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku a po komplexnej obnove bol odovzdaný Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici.
Prírodovedná expozícia "Príroda stredného Slovenska", sprístupnená verejnosti v decembri 1989, poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov. Člení sa na 8 celkov prezentujúcich krajinu tohto regiónu. V každom z nich sú predstavované typické ukážky prírodných systémov s naznačením ekologických väzieb medzi ich prvkami. Problematiku dokresľujú informácie o ochrane prírody a životného prostredia.

Návšteva expozície poskytuje možnosť oboznámiť sa s geologickou stavbou, flórou a faunou stredoslovenského regiónu, rozširuje vedomosti z ekológie a ochrany prírody. Umožňuje naučiť sa poznávať bežné i menej známe druhy hornín, minerálov, rastlín a živočíchov. V rámci vyučovacích hodín v expozícii pomáha ,, doplniť výuku prírodopisu, zemepisu a biológie podľa učebných osnov základných a stredných škôl, ale i špecializovaných vysokoškolských vedných odborov.

Na expozíciu nadväzuje audiovizuálna sála, v ktorej sú prezentované prírodovedné programy. Na prízemí v dvoch samostatných miestnostiach sú pravidelne obmieňané príležitostné výstavy a zbierkové predmety mesiaca.

Od januára 2006 je jedna miestnosť ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchov, ktoré si budú môcť deti samy zapínať podľa výberu na paneli. Spoznajú hlas vlka, jeleňa, netopiera, rôznych druhov vtákov: ďateľ čierny, pinka lesná, kolibkárik spevavý, tetrov hlucháň, sýkorka uhliarka, kuvik kapcavý, jastrab krahulec.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (17,7 km)
img
27
Zľava
Chata Horec
Liptovské Revúce 725 (19,3 km)
img
148
Zľava
Penzión Svätopluk
Korytnica 669
Liptovská Osada (19,9 km)
img
9
Zľava
Penzión Vasilko
Vŕštek 315
Liptovská Osada (25,4 km)
Najbližšie objekty v okolí (123)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (0,0 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (0,1 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (0,2 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (0,6 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (0,7 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (0,9 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (0,9 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (1,2 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (1,7 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (1,9 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (1,9 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (2,5 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (3,2 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (5,6 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (5,6 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (5,7 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (6,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (6,7 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (7,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (7,8 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (9,2 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (9,3 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (9,4 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (9,5 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (9,5 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (9,7 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (10,7 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (10,9 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (11,0 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (11,3 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (11,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (11,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
Podkonice (11,5 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (11,7 km)
img
SKI Turecká
Turecká (13,2 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (13,6 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (13,8 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (14,5 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (14,7 km)
img
Ski Krahule
Krahule (15,0 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (15,0 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (15,3 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (15,9 km)
img
Lodenica Majerka - požičovňa
Námestie Hrdinov SNP 15
Medzibrod (16,2 km)
img
Turovský vodopád
Turová (16,6 km)
img
Donovalkovo - hlavné mesto detí
Mistríky 467
Donovaly (16,6 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (16,6 km)
img
Reštaurácia a bar Stodola
Stodola
976 39 Donovaly 180 (16,9 km)
img
Damisport
Záhradište
Donovaly (16,9 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (17,0 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (17,0 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (17,0 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (17,1 km)
img
Bike Park Donovaly
Donovaly (17,1 km)
img
Bobová dráha - Donovaly
Pod Magurou 801
Donovaly (17,2 km)
img
PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou
Donovaly (17,2 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (17,2 km)
img
Habakuky
O.Z Kollárova 50
Donovaly (17,2 km)
img
Lanové centrum Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,2 km)
img
Lezecká stena Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,2 km)
img
Bungee trampolína Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,2 km)
img
Turistika - Donovaly
Donovaly (17,2 km)
img
Tandem paragliding Donovaly
Donovaly (17,2 km)
img
Myšiačikov detský park
Donovaly (17,3 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (17,5 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (17,6 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (17,7 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (17,7 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (18,1 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (19,1 km)
img
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
Brusno (19,3 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (19,3 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (19,6 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (19,7 km)
img
Rozprávková vtáčia záhradka
Liptovské Revúce 754 (19,8 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (20,2 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (20,2 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (20,3 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (20,8 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (20,9 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (21,2 km)
img
SKIFUN - Liptovské Revúce
Liptovské Revúce (22,3 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (22,4 km)
img
Tunelová jaskyňa
Liptovská Osada (22,4 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (22,8 km)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (22,8 km)
img
Vígľašský zámok
Vígľaš 602 (23,0 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (23,5 km)
img
Dolný vodopád teplého potoka
Liptovské Revúce (24,3 km)
img
Jánošíková Koliba
Liptovská Osada 638
03473 Liptovská Osada (24,6 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (25,0 km)
img
Kúpele Turčianske Teplice
SNP 519
Turčianske Teplice (25,1 km)
img
Spa aquapark
Kollárova ulica
Turčianske Teplice (25,2 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (25,3 km)
img
Lanové centrum
Turčianske Teplice (25,4 km)
img
Termálne kúpalisko Vieska
Hájska cesta
Turčianske Teplice (25,4 km)
img
Rekreačný komplex Gothal
Liptovská Osada 174 (25,5 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (26,0 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,2 km)
img
Drienok - Mošovce
Na Drienok 460
Mošovce (26,3 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,6 km)
img
Kaštieľ Diviaky
Matičná 1467/61
Turčianske Teplice (26,9 km)
img
Lanový park - Autocamping Blatnica
Blatnica (26,9 km)
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce (27,2 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (27,2 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (27,2 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (27,2 km)
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce (27,3 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (27,5 km)
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
Blatnica (27,6 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (27,6 km)
img
Hrad Blatnica
Blatnica (27,7 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (27,8 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (28,0 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (28,5 km)
img
Letné kúpalisko Podbrezová
Na kolkárni 58
Podbrezová (29,0 km)
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
Podbrezová (29,5 km)