Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 849
Hlavná, Košice

Slovenské technické múzeum (STM)

Múzeá

Slovenské technické múzeum

Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. stor., v 18. stor. prestavovaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od r. 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác.

História

Profil Slovenského technického múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Verejnosti boli prvé expozície múzea sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum. Zriadenie špecializovaného technického múzea na Slovensku bolo plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatsvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18.storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 2012 oslávilo STM 65. výročie svojho vzniku.

Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.     

V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky  historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.     

Množstvo originálnych exponátov je prezentované v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty. STM spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove, hámor v Medzeve.
Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, NKP Solivar - Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM - Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi - vysunutá expozícia História baníctva na Spiši.

EXPOZÍCIE:

Hutníctvo - dokumentuje historický vývin hutníctva vo svetovom meradle s dôrazom na bohaté tradície hutníctva na Slovensku.
 
Baníctvo - je prezentované expozíciou, ktorá svojimi unikátnymi interiérmi v podzemí múzea s inštalovanou banskou technikou poskytuje pohad na pracovisko baníkov.

Umelecké kováčstvo - sú vystavené v podbrání múzea. Sú to kované predmety úžitkového, okrasného i umeleckého charakteru dokumentujúce zručnosť a úroveň kováčskeho remesla na Slovensku. Ku kolekcii vyše 100 exponátov patria kované železné mreže, ozdobné prvky, cechové štíty, osvetľovacie prostriedky.

Oznamovacia elektrotechnika - poskytuje prehľad vývojom telegrafnej techniky, diaľnopisov, počiatky telefónnych prístrojov s historicky vzácnou zbierkou telefónov so spomienkou na prínos Jozefa Murgaša - slovenského priekopnika v rozvoji telegrafie.

Vývoj písacích strojov - dokumentuje vývoj písacích strojov od druhej polovice 19.storočia až po súčastnosť.

Z dejín fyziky na Slovensku - obsahuje kolekcie prístrojov na meranie fyzikálnych jednotiek, demonštračné prístroje a prístroje z výskumu. Dlhoročné tradície majú pokusy v laboratóriu s využitím múzejných fyzikálnych pristrojov.

Astronómia - Z dejín astronómie na Slovensku a pozorovacia technika v astronómii.

Chemická expozícia - bola sprístupnená v roku 1971 ako ojedinelá múzejná expozícia zameraná na dejiny chémie a chemického priemyslu.

Planetárium - pre záujemcov o astronómiu poskytuje pohľad na hviezdnu oblohu, planéty, Slnko a Mesiac, demonštruje pohyby nebeských telies.

SIEŇ ELEKTRICKÝCH VÝBOJOV - predvádzanie vysokonapäťových efektov, vstupy do Faradayovej klietky, Teslove transformátory, plazmová guľa.

VÝVOJ GEODETICKEJ TECHNIKY A KARTOGRAFIE

Expozícia je zameraná na vývoj zememeračstva s dôrazom na technické pomôcky používané pri meraní Zeme a znázorňovaní jej povrchu. V novej expozícii sa nachádza cca 250 exponátov ako napríklad: meračské reťazce a klince, meračské pásma, rôzne merítka, olovnice, libely, astroláby, buzoly, kompasy, sklonomery, teodolity, tachymetre, nivelačné prístroje, rysovacie súpravy a ďalšie kartografické diela mapy, glóbusy, atlasy, vrstevnicový model.

ENERGETICKÉ ODDELENIE AURELA STODOLU

Najviac obdivovaný je súbor dynamických modelov parných strojov, vodných turbín, spaľovacích motorov.Vystavené sú: miniatúra parnej lokomotívy, jedno a dvojvalcové parné stroje, piestový vodný motor, Kaplanova, Peltonova a Francisova vodná turbína.

Slovenské technické múzeum otvorilo 6. septembra 2013 novú interaktívnu expozíciu – Vedecko-technické centrum pre deti a mládež. Niekoľkoročnou víziou bolo vytvoriť netradičný priestor pre spoznávanie techniky a vedy pomocou interaktívnych exponátov.
Nová atraktívna súčasť STM ponúka 120 interaktívnych exponátov, kde si nielen malí návštevníci môžu hravo-zábavnou formou overiť základy fyziky, biológie, mechaniky, techniky a magnetizmu. Náučné vedecké exponáty sa nachádzajú na dvoch poschodiach, tzv.galériách.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
21
Zľava
95%
1 hodnotenie
Penzión Zlatý jeleň
Bankov 7
Košice (4,3 km)
Najbližšie objekty v okolí (70)
img
JAZZ Club
Kováčska 263/39
Košice (0,2 km)
img
RETRO Cult Club
Kováčska 49
Košice (0,2 km)
img
RND - Mužské oddelenie
Historická radnica Košice (0,3 km)
img
Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova 3
Košice (0,4 km)
img
Collosseum Club
Vrátna 70
Košice (0,4 km)
img
Mestská plaváreň
Rumanova 19
Košice (0,4 km)
img
INDOOR GOLF CLUB
Masarykova 2
Košice (0,5 km)
img
Viral Club
Námestie L. Novomeského 7
Košice (0,7 km)
img
Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
Košice (0,8 km)
img
Reštaurácia TOBI
Slovenskej Jednoty 1777/10
040 01 Košice – Staré Mesto (0,9 km)
img
Krčma Letná
Letná 1
Košice 040 01 (1,0 km)
img
Ebajk - požičovňa E-bikov
Žriedlova 7-9
Košice (1,0 km)
img
STING MY SONGS
STEEL ARÉNA Košice (1,1 km)
img
Boba Bar
Južná trieda 2/A
Košice (1,1 km)
img
T-Klub
Urbánkova 1559/2
Košice (1,4 km)
img
Botanická záhrada UPJŠ
Mánesova 23
Košice (1,8 km)
img
Reštaurácia Štadión
Čermeľská cesta 1452/1
040 01 Košice (2,1 km)
img
Kúpalisko Ryba Anička
Pod šiancom 5
Košice (2,2 km)
img
Paintball Košice
Čermeľské údolie
Košice (2,5 km)
img
Kúpalisko Triton
Rastislavova 69
Košice (2,6 km)
img
SUWISPORT Lyžiarsky dom
Moldavská 28/B
Košice (3,3 km)
img
V-klub
Jedlíkova 7
Košice (3,3 km)
img
Košická detská železnica
Čermeľská cesta
Košice (3,5 km)
img
Ščamba
Koliba Zlatá podkova
Košice (3,7 km)
img
Segway Košice
Hraničná 27
Košice (4,3 km)
img
Vyhliadková veža Hradová
Košice - Sever (4,4 km)
img
Košický hrad
Košice - Hradová (4,4 km)
img
Zichyho kaštieľ
Abovská 32
Košice - Barca (5,1 km)
img
Autopožičovňa RAI Košice
Letisko - Košice (6,0 km)
img
Múzeum letectva Košice
Košice (6,4 km)
img
Údolie Manitou
Čermeľské údolie
040 01 Košice – Sever (6,7 km)
img
Tarzania Alpinka
Košice (6,9 km)
img
Lyžiarske stredisko Kavečany
Vozárová 1
Kavečany (7,4 km)
img
Letná bobová dráha - Kavečany
Kavečany
Košice (7,5 km)
img
Golf Alpinka Košice
Františkánska 5
Košice (7,6 km)
img
ZOO Košice
Široká 31
Košice - Kavečany (7,6 km)
img
Kaštieľ Budimír
Budimír 25 (8,8 km)
img
Múzeum historických hodín
Budimír 25 (8,8 km)
img
Lyžiarske stredisko Jahodná
Jahodná 1
Košice (10,2 km)
img
Rozhľadňa Čerešenka
Chrastné (11,5 km)
img
Myšľanské obecné múzeum
Nižná Myšľa (13,9 km)
img
Archeologické nálezisko Várhegy
Nižná Myšľa (14,4 km)
img
Veľká Ružínska jaskyňa (Rothova diera)
Malá Lodina (16,0 km)
img
Antonova jaskyňa (Malá Ružínska jaskyňa)
Malá Lodina (16,4 km)
img
Kaštieľ Nižná Kamenica
Nižná Kamenica (16,8 km)
img
Hrad Slanec
Slanec (18,5 km)
img
Skipark Erika
Zlatá Idka (20,1 km)
img
Hatinská jaskyňa
Debraď (20,3 km)
img
Jasovská jaskyňa
Jasov (21,2 km)
img
Twister Disco Club
Rožňavská 620
Moldava nad Bodvou (23,6 km)
img
Kaštieľ Jaklovce
Jaklovce (25,3 km)
img
Kaštieľ Drienovec
Drienovec (25,5 km)
img
Rekreačné zariadenie Opalex Sigord
Kokošovce 590 (26,2 km)
img
Aquapark Delňa
Jelšová 5
Prešov (26,2 km)
img
Hrad Bačkov
Bačkov (27,0 km)
img
Múzeum kinematografickej techniky
Štósska 16
Medzev (27,2 km)
img
Kúpalisko Medzev
Štoská
Medzev (27,2 km)
img
Drevený megafón
Slanské vrchy (27,4 km)
img
Pochwerk a banský skanzen
Gelnica (27,5 km)
img
Banícke múzeum
Banícke námestie 8
Gelnica (27,5 km)
img
Hrad Gelnica
Gelnica (27,6 km)
img
Lyžiarske stredisko Zámutov
Zámutov (28,4 km)
img
Zbojnícky hrad (Soľnohrad)
Ruská Nová Ves (28,6 km)
img
Plaza Beach Resort
Kutuzovova 4
Prešov (28,7 km)
img
Mestský slaný bazén Delfín
Májové námestie 1
Prešov (29,1 km)
img
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
Prešov (29,3 km)
img
Hviezda Club
17.novembra 122
Prešov (29,6 km)
img
Pumpa Music Club
Masarykova 7/A
Prešov (29,7 km)
img
FRAGILE a CIMBAL BROTHERS - Prešov
Kino Scala
Prešov (29,7 km)
img
Miro Žbirka Cinema Acoustic Tour
Kino Scala Prešov (29,7 km)