Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 838
Partizánska cesta, Banská Bystrica

Poštové múzeum

Múzeá

Poštové múzeum

Poštové múzeum v Banskej Bystrici je unikátne múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia obsahuje predmety, dokumentujúce vývoj poštovníctva, filatelistickú zbierku poštových známok aj sekciu pre deti s názvom Detská pošta.

Korene poštového múzejníctva na území Rakúska-Uhorska siahajú až do roku 1896, kedy sa uskutočnila prvá miléniová výstava v Budapešti. Poštové múzeum v Banskej Bystrici, tak ako ho poznáme dnes, vzniklo v roku 2000.

Zbierkový fond Poštového múzea

V súčasnosti je v správe Poštového múzea viac ako 6,7 milióna zbierkových predmetov, z ktorých väčšinu tvoria slovenské, československé a zahraničné poštové známky. Časť zbierkových predmetov  je dedičstvom po predchádzajúcich dokumentačných centrách, časť bola prijatá pri delení zbierok Poštovního muzea v Prahe medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v roku 1993 a ostatné sú získavané akvizičnými činnosťami múzea podľa platnej múzejnej legislatívy.

K jedným z najpríťažlivejších predmetov zbierkového fondu patria poštové štíty a tabule datované od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť. V zbierkovom fonde sú zastúpené aj poštové schránky, ktoré sa vyprofilovali na jeden z dôležitých symbolov poštovníctva. Vzácna je ťažká kovová tabuľa s otvorom na vhadzovanie listov, tzv. „zberač listov“, ktorý bol na začiatku 20. storočia umiestnený na stene poštového paláca v Bratislave. Významnou časťou zbierkového fondu sú odevné súčasti poštových úradníkov, postiliónov, poštových doručovateľov a priehradkových zamestnancov pošty.

Zbierka je stále doplňovaná o nové odevné súčasti poštových zamestnancov. Predmety, ktoré využívali poslovia, postilióni, doručovatelia a poštoví úradníci pri výkone svojej služby zahŕňajú poštové brašne, perkusné pištole a poštové trúbky. Dôležitými predmetmi používanými na každom poštovom úrade boli a aj stále sú listové a balíkové váhy.

V zbierkovom fonde sú zastúpené váhy od 19. storočia až po digitálne váhy používané na prelome 20. a 21. storočia. Medzi predmety každodenného používania na poštových úradoch a poštách patrili kalamáre, nože na prerezanie povrazu so zahnutým ostrím, poštové vrecia, kovové uzávery slúžiace na uzavretie vreca so zásielkami, plombovacie kliešte slúžiace na plombovanie poštových uzáverov, spočítavacie stroje a mnohé iné predmety.

Vo fotoarchíve múzea sa nachádzajú fotografie a pohľadnice so zobrazením budov poštových úradov z územia Slovenska a prvorepublikovej Podkarpatskej Rusi, fotografie priamo z poštovej, telegrafnej a telefónnej prevádzky, fotografie prepravy poštových zásielok po železnici, autopoštou a lietadlovou poštou.

Československé a slovenské poštové známky vo forme tlačových listov patria k najatraktívnejším zbierkam múzea. U poštových známok vydaných po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 je každá vydaná poštová známka dokumentovaná od originálu výtvarného návrhu cez  líniovú rozkresbu známky, odtlačok rytiny, postupnosti tlače, až po rytecké a tlačové dosky, ktoré sú pre svoje precízne spracovanie a originalitu hodnotnou podskupinou zbierkového fondu.

Expozície:

Expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“

Poštovníctvo, ako každá ľudská činnosť majúca svoju históriu, sa stalo objektom záujmu historikov, bádateľov a zberateľov. Výsledkom činnosti múzea a jeho zamestnancov, ako aj ich predchodcov, je prvá historická expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“, sprístupnená verejnosti v roku 2001. Návštevníkom ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok s dôrazom na územie dnešného Slovenska. Robí tak prostredníctvom trojrozmerných aj plošných zbierkových predmetov a rozmanitej obrazovej dokumentácie.

Detská pošta

Detskou poštou je nazvaná miestnosť v Poštovom múzeu, v ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces detí v predškolskom veku a žiakov školských zariadení. V Detskej pošte sú nainštalované dve poštové priehradky:

-  balíková, vybavená historickým materiálom pripomínajúcim zariadenie poštovej priehradky zo 60. až 70. rokov 20. storočia
-  listová, kde si deti môžu aspoň na chvíľu vyskúšať prácu priehradkového poštového zamestnanca

Interaktívny kútik v priestoroch Detskej pošty ponúka pre deti možnosť  nakresliť si námety na poštové známky, ktoré si sami opečiatkujú dennou pečiatkou s aktuálnym dátumom, maxi pexeso, puzzle a priestor na vytvorenie vlastnej fotografie s motívom poštovej známky. Návštevníkom sú k dispozícii filmy o poštovej prevádzke, tvorbe slovenských poštových známok a o dejinách pošty a poštovníctva na území dnešného Slovenska. V Detskej pošte je zabudované pripojenie na internet, ktoré ponúka možnosť pozrieť si v počítači všetky slovenské poštové známky s ich podrobným opisom. Detská pošta s kapacitou cca 30 stoličiek je využívaná aj na prednášky, špeciálne múzejné podujatia a stretnutia slovenských a zahraničných filatelistov.

Knižnica

Knižnica Poštového múzea spravuje viac ako 3 700 zväzkov viažúcich sa k histórii poštových služieb, známkovej tvorbe, filatelii, telekomunikáciám a k rôznym odborom spoločenských a historických vied.

Nachádzajú sa tu poštové pravidlá, zoznamy poštových úradov od roku 1928, zoznamy poštových úradov s číslami okresných pečiatok, telefónne zoznamy od roku 1927, prehľady cestných a vlakových  kurzov od roku 1935, zbierky zákonov a nariadení od roku 1918, odborné periodiká, vestníky spojov od roku 1919, slovenské a zahraničné katalógy poštových známok, filatelistické príručky, literatúra venovaná tvorcom poštových známok a zväzky vydané v edícii Monografia Česko-slovenských známok, diely 1, 2, 4, 13 - 17.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
27
Zľava
Chata Horec
Liptovské Revúce 725 (18,7 km)
img
148
Zľava
Penzión Svätopluk
Korytnica 669
Liptovská Osada (18,8 km)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (19,0 km)
img
9
Zľava
Penzión Vasilko
Vŕštek 315
Liptovská Osada (24,5 km)
Najbližšie objekty v okolí (124)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (0,7 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (0,8 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (1,2 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (1,2 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (2,2 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (2,2 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (2,3 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (2,3 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (2,5 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (2,5 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (2,9 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (3,0 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (3,2 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (5,0 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (5,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (5,7 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (6,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (7,3 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (7,4 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (8,0 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (8,1 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (9,4 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (10,0 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (10,2 km)
img
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
Podkonice (10,3 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (10,4 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (10,5 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (10,6 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (10,8 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (11,6 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (12,1 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (12,1 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (12,6 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (12,7 km)
img
SKI Turecká
Turecká (13,1 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (14,1 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (14,3 km)
img
Lodenica Majerka - požičovňa
Námestie Hrdinov SNP 15
Medzibrod (14,9 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (15,3 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (15,6 km)
img
Donovalkovo - hlavné mesto detí
Mistríky 467
Donovaly (15,7 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (16,0 km)
img
Reštaurácia a bar Stodola
Stodola
976 39 Donovaly 180 (16,0 km)
img
Damisport
Záhradište
Donovaly (16,0 km)
img
Ski Krahule
Krahule (16,2 km)
img
Bike Park Donovaly
Donovaly (16,2 km)
img
Turistika - Donovaly
Donovaly (16,2 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (16,2 km)
img
Bobová dráha - Donovaly
Pod Magurou 801
Donovaly (16,3 km)
img
PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou
Donovaly (16,3 km)
img
Habakuky
O.Z Kollárova 50
Donovaly (16,3 km)
img
Lanové centrum Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (16,3 km)
img
Lezecká stena Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (16,3 km)
img
Bungee trampolína Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (16,3 km)
img
Tandem paragliding Donovaly
Donovaly (16,3 km)
img
Myšiačikov detský park
Donovaly (16,4 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (17,1 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (17,3 km)
img
Turovský vodopád
Turová (17,7 km)
img
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
Brusno (18,0 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (18,0 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (18,2 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (18,3 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (18,3 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (18,3 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (18,4 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (18,4 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (18,4 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (18,4 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (18,8 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (18,8 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (18,9 km)
img
Rozprávková vtáčia záhradka
Liptovské Revúce 754 (19,1 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (19,9 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (20,2 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (20,8 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (20,9 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (21,0 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (21,3 km)
img
Tunelová jaskyňa
Liptovská Osada (21,4 km)
img
SKIFUN - Liptovské Revúce
Liptovské Revúce (21,5 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (21,8 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (22,0 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (22,7 km)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (22,7 km)
img
Vígľašský zámok
Vígľaš 602 (22,9 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (23,3 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (23,3 km)
img
Dolný vodopád teplého potoka
Liptovské Revúce (23,5 km)
img
Jánošíková Koliba
Liptovská Osada 638
03473 Liptovská Osada (23,6 km)
img
Rekreačný komplex Gothal
Liptovská Osada 174 (24,6 km)
img
Kúpele Turčianske Teplice
SNP 519
Turčianske Teplice (25,8 km)
img
Spa aquapark
Kollárova ulica
Turčianske Teplice (25,9 km)
img
Lanové centrum
Turčianske Teplice (26,1 km)
img
Termálne kúpalisko Vieska
Hájska cesta
Turčianske Teplice (26,1 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (26,3 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (26,4 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (26,7 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (26,8 km)
img
Drienok - Mošovce
Na Drienok 460
Mošovce (26,8 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (27,0 km)
img
Lanový park - Autocamping Blatnica
Blatnica (27,2 km)
img
Kaštieľ Diviaky
Matičná 1467/61
Turčianske Teplice (27,5 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (27,5 km)
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce (27,6 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (27,6 km)
img
Letné kúpalisko Podbrezová
Na kolkárni 58
Podbrezová (27,7 km)
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce (27,8 km)
img
Hrad Blatnica
Blatnica (27,8 km)
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
Blatnica (27,9 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (27,9 km)
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
Podbrezová (28,2 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (28,3 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (28,5 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (28,5 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (29,0 km)
img
Brankovský vodopád
Ružomberok (29,6 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (29,7 km)